Lumbar Faset Eklem Enjeksiyonu

Devamı

Servikal Faset Eklem Enjeksiyonu

Devamı

Sakroiliyak Eklem Enjeksiyonu

Devamı

RadyoFrekans Disk Nükleoplasti

Devamı

Omurga Cerrahisi

Devamı

Kriyocerrahi ile Ağrı Tedavisi

Devamı

Proloterapi Uygulamaları

Devamı

PRP Uygulamaları

Devamı

Hidrodiskektomi | Su ile Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel fıtığı bilindiği üzere karşımıza çıkan önemli sorunlardan birisidir. Çok ağrılı olabilen bu durum günlük yaşam kalitemizi etkilemekte, iş performansımızı düşürmektedir. İş gücü kayıplarımız yanında olayın uzaması bizi ya büyük bir cerrahi müdahaleye sevk etmektedir yada konforsuz bir yaşam ile ruh sağlığımızı bozmaktadır.

Şimdi yüksek teknoloji sayesinde bu hastalığı hem ilerlemeden tamamen ortadan kaldırmak mümkün hem de tam ameliyata girecek iken minimal invaziv bir yöntem olan Hidrodiskektomi ile başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür. Su ile bel fıtığı tedavisi mümkündür. Yüksek teknoloji sayesinde su ile omurlar arasındaki disk dediğimiz materyal parçalanarak aynı kanaldan aspire edilerek tedavi edilebiliyor. Videomuzu izledikten sonra daha iyi anlayabileceğiniz yöntem belki de size en uygun tedavi seçeneği sunacaktır.

Perkütan Hidrodiskektomi uygulamasına uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi için lütfen en son 6 ay içerisinde çekilmiş olan MR CD görüntülerinizi değerlendirme için gönderiniz.

MR / CD GÖNDER


AĞRI Uygulamaları | Video

En yaygın ağrı azaltma yöntemi, isteğe bağlı kas içi opioid veya NSAI enjeksiyonlarının geleneksel kullanımıdır. Epidural, lokal opioidler, anastetikler, steroidler ve hasta kontrollü analjezi gibi yeni tekniklerle daha iyi ağrı rahatlaması sağlanabilir. Bununla birlikte, ön-boşaltma analjezi gibi bazı teknikler tam olarak değerlendirilmemiştir ve lokal anestetiklerin yaralara sızması gibi diğerleri, hastanın analjezik gereksinimlerini azaltmayabilir. Hastalar ameliyattan önce bilgilendirilmelidir, çünkü ne beklemeleri gerektiğine dair bir açıklama ve diğer basit önlemler analjezik ihtiyaçlarını azaltabilir.

Mentamove Rehabilitasyon Tekniği Nedir?

Mentamove® "Düşünmek, hareket etmeye iter" prensibinden yola çıkarak nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir tedavi metodudur. Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) işlevlerini rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanarak, nörolojik sekellerin giderilmesinde, özellikle rehabilitasyonla da gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove® öncelikle bilinçli zihinsel antrenman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası harekete geçmeyi sağlar. Doğal düşünce ve harekete geçme şeklindeki fonksiyon mantığını takip edip, belli bir hareketi yapmaya odaklanmış hastanın çalışmasını kolaylaştırır.
Devamı