İmmünoterapi

İmmünoterapi, kanser hücreleriyle savaşmak için vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanan bir kanser tedavisi türüdür.  Bu tür tedavinin, habis beyin tümörleri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

İmmünoterapi

 **İmmünoterapi nasıl çalışır?**

 İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyararak çalışır.  Bu şu şekilde yapılabilir:

 * **T hücrelerinin sayısını artırma:** T hücreleri, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan bir tür beyaz kan hücresidir.  İmmünoterapi, vücuttaki T hücrelerinin sayısını artırabilir ve bu da kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabilir.

 * **T hücrelerini daha etkili hale getirme:** İmmünoterapi ayrıca T hücrelerini kanser hücreleriyle savaşmada daha etkili hale getirebilir.  Bu, kanser hücrelerinde bağışıklık sisteminden kaçmalarına yardımcı olan proteinleri bloke ederek yapılabilir.

 * **Doğrudan kanser hücrelerini öldürme:** Bazı immünoterapi tedavileri kanser hücrelerini doğrudan öldürebilir.  Bu, kanser hücreleri üzerindeki spesifik proteinleri hedefleyen antikorlar veya diğer moleküller kullanılarak yapılır.

 **İmmünoterapinin faydaları nelerdir?**

 İmmünoterapinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel faydası vardır:

 * **Daha az toksisite:** İmmünoterapi genellikle kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi geleneksel kanser tedavilerinden daha az toksiktir.  Bu, diğer tedavileri tolere edemeyen hastaları tedavi etmek için kullanılabileceği anlamına gelir.

 * **Daha uzun sağkalım:** İmmünoterapinin, habis beyin tümörleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine sahip hastalarda sağkalım oranlarını iyileştirdiği gösterilmiştir.

 * **Gelişmiş yaşam kalitesi:** İmmünoterapi, kanser hastalarının yaşam kalitesini artırabilir.  Bunun nedeni, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi diğer kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabilmesidir.

 **İmmünoterapinin zorlukları nelerdir?**

 İmmünoterapi nispeten yeni bir tedavidir ve bununla ilişkili bazı zorluklar vardır.  Bu zorluklar şunları içerir:

 * **Sınırlı etkinlik:** İmmünoterapi tüm kanser hastalarında etkili değildir.  Bunun nedeni, tüm hastaların etkili bir bağışıklık sistemine sahip olmamasıdır.

 * **Yan etkiler:** İmmünoterapi yorgunluk, mide bulantısı ve kusma gibi bazı yan etkilere neden olabilir.  Bu yan etkiler genellikle hafiftir, ancak bazı hastalarda şiddetli olabilir.

 * **Maliyet:** İmmünoterapi pahalı olabilir.  Bunun nedeni, nispeten yeni bir tedavi olması ve henüz tüm sigorta planları tarafından karşılanmamasıdır.

 Bu zorluklara rağmen, immünoterapi, beyin habis tümörleri için umut verici yeni bir tedavi yöntemidir.  Bu alandaki araştırmalar devam ettikçe, immünoterapinin daha etkili ve daha ucuz hale gelmesi muhtemeldir.  Bu, bu kanser türü olan hastalar için yeni bir bakım standardına yol açabilir.

 **Beyin malign tümörleri için immünoterapideki en son gelişmelerden bazıları şunlardır:**

 * **CAR T hücre tedavisi:** CAR T hücre tedavisi, kanser hücrelerine saldırmak için genetiği değiştirilmiş T hücrelerini kullanan bir tür immünoterapidir.  Bu terapi türünün lösemi ve lenfoma hastalarının tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir ve şu anda beyin habis tümörlerinin tedavisi için araştırılmaktadır.

 * **Onkolitik virüsler:** Onkolitik virüsler, kanser hücrelerini öldürmek için genetiği değiştirilmiş virüslerdir.  Bu virüsler doğrudan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir veya kanser hücrelerine immünoterapi ilaçları vermek için kullanılabilir.

 * **Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri:** Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kurtulmalarına yardımcı olan proteinleri bloke eden bir tür immünoterapidir.  Bu ilaçların, habis beyin tümörleri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

 **Beyin malign tümörleri için immünoterapinin geleceği parlaktır.** Bu alandaki araştırmalar devam ettikçe, immünoterapinin daha etkili ve daha ucuz hale gelmesi muhtemeldir.  Bu, bu kanser türü olan hastalar için yeni bir bakım standardına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin malign tümörleri, immünoterapi, T hücreleri, kanser hücreleri, etkinlik, yan etkiler, maliyet, CAR T hücre tedavisi, onkolitik virüsler, bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri, gelecek 

Hashtagler: #Beyin_malign_tümörleri  #immünoterapi #T_hücreleri  #kanser_hücreleri  #etkinlik  #yan_etkiler  #maliyet  #CAR_T_hücre tedavisi  #onkolitik_virüsler  #bağışıklık_kontrol_noktası_inhibitörleri  #gelecek 

Dr Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 04.06.2023