Bilateral Distal Paraplejide Mentamove EtkisiBilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi (T12, L4 Kompresyon Kırığı Sonrası)

Son Güncelleme: 07.11.2022

Dr. Mustafa Akgün1Dr. Zehra Akgün1

 1. Medet Rehabilitasyon ve Ozel Sağlık Hizmetleri Mentamove® Eğitmeni, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Omurga Yaralanması, Travmatik Vertebra Kırığı, T12 Vertebra Kırığı, Paraparezi, L4 Vertebra Kırığı, Distal Parapleji, Kauda Ekina Basısı, Elektromiyografi, Rehabilitasyon, Biofeedback, EMG Güdümlü Elektrostimülasyon, Nöroplastisite, Yeniden Öğrenme, Beyin Verimliliği Eğitimi, Mentamove®

Keywords: Spinal Injury, Traumatic Vertebral Fracture, T12 Vertebral Fracture, Paraparesis, L4 Vertebral Fracture, Distal Paraplegia, Cauda Equina Compression, Electromyography, Rehabilitation, Biofeedback, EMG-Guided Electrostimulation, Neuroplasticity, Relearning, Brain Efficiency Training, Mentamove®

الكلمات الرئيسية: إصابة العمود الفقري ، كسر العمود الفقري الرضحي ، كسر العمود الفقري T12 ، الشلل السفلي ، كسر العمود الفقري L4 ، الشلل النصفي القاصي ، ضغط Cauda Equina ، التخطيط الكهربائي للعضلات ، إعادة التأهيل ، الارتجاع البيولوجي ، التحفيز الكهربائي الموجه من EMG ، المرونة العصبية ، إعادة التعلم ، تدريب الدماغ ، Mrain Efficiency®

Giriş

“Beyin Etkili Çalışma” Mentamove®, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir. Mentamove® ile motorik aktiviteler çalışmayı yapan hasta tarafından zihinsel olarak konsantre olarak uygulanırsa, gerçek hareket ortaya çıkar ve nöroplastisite sayesinde beyinde yeniden yapılanma meydana gelir .

EMG güdümü ile başlatılan kas stimülasyonu (EMG Güdümlü Terapi) esas olarak inme hastalarının tedavisinde kullanılan bir etki verir.

Omurilik yaralanmaları, omurilik tümör etkisi ile oluşan parapleji durumlarında ve Kauda Ekina Hasarlarında kullanımı Dr. Mustafa Akgün tarafından daha önce tanımlanmıştır.

Mentamove cihazı Orta Frekanslı sinüs akımı ile kas stimülasyonunu uygulayan bir cihaz olup EMG sinyallerinin güdümü sayesinde biofeedback ilkelerinin kombinasyonudur. İskemik inme, hemorajik inme, travma veya MSS iltihabı sonrası kullanılabilir (Fig 1) (1).

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi
Fig. 1: EMG güdümlü yönelim, paretik denekler için gerçek zamanlı çalışan bir sistemdir. EMG sinyalleri mentamove cihazı ile ölçülür. Konsantrasyon sırasında kasta EMG sinyallerini arttırdığında, hedeflenen EMG sinyal seviyeleri nedeniyle EMG tetiklemesi başlar. Kas stimülasyonundan sonra normal fizyolojik-biyolojik kas kasılması gibi kas kasılmasına neden olur. Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tarafından proprioseptif sinyal geri alımını sağlar. Bu bağlantı düzenli çalışırsa günde 1 kez (20 dk.) beyin kendini yeniden düzenleyebilir.

Bu doğrultudaki teorik bilgilerimiz ışığında bir olgumuzda hedeflenen paretik ve plejik kaslarda olumlu önde etki almayı hedefledik. Bu nedenle T12 ve L4 kompresyon fraktürü sonrası (Proksimal Paraparezi ) hem spinal kord basısı be Kauda Ekina basısı (Distal Parapleji) gelişmiş lan bir olgumuzu sunmayı değer bulduk.

Çalışma başlamadan önce etkilenen kaslar üzerinde Mentamove cihazı ile testler uyguladık ve hastanın hangi mikrovolt değerlerinde tetikleme yapabildiğini tespit ettik. Ayrıca kas kontraksiyonlarını gözlemek istedik. Bu testlerden olumlu düşüncelerimizin oluşması üzerine tedaviyi programladık.

Olgu

 • 29 yaşında erkek hasta
 • Yüksekten düşme sonrası belde ağrı, bacaklarda parapleji tablosu ile yatırıldı.
 • T12 seviyesinden aşağıda anestezi tespit edildi.
 • Anal tonus yok, Anal refleks yok, Priapism + olarak not edildi.
 • Bilateral DTR ler alınmıyor
 • Klonus yok
 • Babinski Refleksi bilateral cevapsız bulundu.

Radyolojik Bulgular

 • Direkt Grafiler T12 Kompresyon Kırığı
 • Direkt Grafiler L4 Burst Fraktürü
 • Torakal CT: T12 Kompresyon Kırığı ve Spinal Kanala Kemik Bası Mevcut
 • Lomber CT: L4 Burst Kırığı ve Spinal Kauda Ekina Basısı Saptandı
 • Dorsolomber MR: T12 seviyesinde ve L4 seviyesinde spinal kord, kauda Ekina basısı saptandı

Operasyon

 • T11, T12, L1’e Posterior  Yolla İnternal Fiksasyon ve Stabilizasyon, Kemik Greftleme yapıldı. (Fig 2, 3, 4)
 • T11, T12, L1 Total Laminektomi, Spinal Cord Dekompresyonu yapıldı.
 • L3,L4,L5’e Posterior Yolla İnternal Fiksasyon ve Stabilizasyon, Kemik Greftleme yapıldı. (Fig 2, 3, 4)
 • L4’e Total Laminektomi ve Kauda Ekina Dekompresyonu yapıldı.

Postoperatif İlk Haftada Nörolojik Bulgular

 • Sağ Uyluk Proksimalinde kas gücü 3/5
 • Sol Uyluk Proksimalde kas gücü 2/5
 • Kuadriceps Femoris Bilateral kas gücü 2/5
 • Bilateral Peroneal Kaslarda (ayak dorsal fleksiyonunda) 0/5
 • DTR’ler bilateral alınmıyor
 • Babinski Bilateral yanıtsız
 • Foley Kateter Yok
 • L1-L3 arası hipoestazik, L4 ve distali anestezik
Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi
Fig 2, 3, 4: Postop lumbosakral grafiler.T11, T12, L1’e Posterior  Yolla İnternal Fiksasyon ve Stabilizasyon, L3,L4,L5’e Posterior Yolla İnternal Fiksasyon ve Stabilizasyon

Uygulama Süreci

 • Mentamove® ile Tedaviye Başlama Post-Op 10. Gün. Uygulama bölgeleri
 • Uyluk proksimal kaslar bilateral 2 seans/gün
 • Uyluk distal kaslar bilateral 2 seans/gün
 • Peroneal kaslar bilateral 2 seans/gün
 • Toplam tedavi süresi 2 ay.

Uygulamalar hasta tarafından evde yapılmıştır.

 

Fig 5: Tedavi Öncesi Video Görüntü. Muayene sırasında göstermiş olduğu aktif kas hareketleri ve defisitler net olarak görülmektedir.

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi Sonuçlar

Hasta uygulamaların nasıl kendisi tarafından yürütüleceği konsunda kısa bir eğitime tabi tutuldu. Basit bir elektronik cihazı kullanma kolaylığına sahip Mentamove cihazına nasıl adapte olacağı, nasıl düşünerek konsantre olacağı, uygulama bölgelerinin nasıl olacağı. Gelişmeler olduğu zaman neler yapacağı ve kontrolleri nasıl devam ettireceği konularında eğitildi. Ayık kontroller planlanarak tedaviye başlandı.

Mentamove cihazı bir metodolojiyi takip ederek uygulanmakal beraber hastanın kendi kendine çalıştığı bir yöntemdir. Bu nedenle çalışmanın sorumluluğu hastaya aittir.

Uygulama sırasında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

 • Olgu 2 ay süreyle Mentamove® ile desteklenmiştir
 • Gelişmeler ayak dorsal fleksiyon hareketlerinin başlamasıyla spontan olarak egzersizler ile sürdürülmüştür.
 • Kendi bağımsız yürüyüşünü sağladıktan sonra tedaviye son verilmiştir.
 • Seksuel problem, üriner inkontinans, gaita kontrol sorunu yaşamamıştır
 • Duyu kusurları ilk 10 günden itibaren giderek düzelme göstermiştir.
 • 2. Ay sonunda tedavi sonlandırılmıştır.

Gelişmeler

Birinci Ay sonu kontrolde: Tedaviden 1 Ay Sonraki Video Görüntüsü. Hasta bağımsız olarak ayağa kalkma ve kendi başına yürümeye başlamıştır.

Fig 6: Tedaviden 1 Ay Sonraki Video Görüntüsü. Hasta bağımsız olarak ayağa kalkma ve kendi başına yürümeye başlamıştır.

İkinci Ay sonu kontrolde: Hastada ayak dorsal fleksiyon hareketleri başlamış. Daha rahat yürüme var. Destek kullanmıyor. Tedavi bu aşamada yeterli görülmüş ve bırakılmıştır.

Fig 7: Tedaviden 2 Ay Sonraki Video Görüntüsü Hastada ayak dorsal fleksiyon hareketleri başlamış. Daha rahat yürüme var.

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi Sonuç

 • Olgu 2 ay süreyle Mentamove® ile desteklenmiştir
 • Gelişme ayak dorsal fleksiyon hareketlerinin başlamasıyla spontan olarak egzersizler ile sürdürülmüştür.
 • Kendi bağımsız yürüyüşünü sağladıktan sonra tedaviye son verilmiştir
 • Seksuel problem, Üriner İnkontinans, Gaita Kontrol Sorunu Yaşamamıştır
 • Duyu kusurları ilk 10 gün içinde giderek düzelme göstermiştir.

Referanslar

 1. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 2. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 3. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/

Kaynaklar ve Benzer Vakalar

 1. https://drmustafaakgun.com/mentamove-ile-rehabilitasyon/ 
 2. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation-2/ 
 3. https://drmustafaakgun.com/akut-spinal-kord-kompresyonu-sonrasi-paraplejide-mentamove-tedavisinin-etkisi-olgu-sunumu/
 4. https://drmustafaakgun.com/paraparezi-ve-mentamove/ 
 5. https://drmustafaakgun.com/bilateral-distal-paraplejide-mentamove/ 
 6. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 7. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 8. https://drmustafaakgun.com/mentamove-metodu-ile-rsd-refleks-sempatik-distrofinin-tedavisi/
 9. https://drmustafaakgun.com/foot-drop-mentamove-metodu/
 10. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/
 11. https://drmustafaakgun.com/the-oculomotor-palsy-after-right-posterior-communicant-aneurysm-surgery-and-treatment-with-mentamove-case-report/
 12. https://drmustafaakgun.com/mentamove-rehabilitasyon-nedir/
 13. https://drmustafaakgun.com/category/norolojik-rehabilitasyon/
 14. https://drmustafaakgun.com/mentamove-tedavisi/