İnme Sonrası Erken Rehabilitasyonİnme Sonrası Erken Rehabilitasyon

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon. Mentamove uygulamasıyla kısa sürede, ilaç kullanmaya gerek kalmadan optimal iyileşme sağlanmıştır. Beyin Etkili Çalışma Mentamove, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir.

Op. Dr. Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 02.12.2022

Anahtar Kelimeler: İnme, serebrovasküler olay, SVO, felç, hemipleji, rehabilitasyon, mentamove, beyin etkili çalışma, evde rehabilitasyon, rehabilitasyonda optimal iyileşme, rehabilitasyonda performans, rehabilitasyonda etkinlik, nöroplastisite, stroke, cerebrovascular accident, CVA, stroke, hemiplegia, rehabilitation, brain effective work, home rehabilitation, optimal recovery in rehabilitation, performance in rehabilitation, effectiveness in rehabilitation, neuroplasticity

Giriş (İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon)

İnsan beyninde hücre ölümü, travmatik nedenlerle meydana gelebileceği gibi, birçok patolojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Beyin yaralanması, çevresel toksinler (gazlar, kimyasallar, gıdalar), kardiyovasküler bozukluklar, enfeksiyöz ajanlar ya da genetik hastalıklar gibi nedenler sayılabilir.

Bazı durumlarda, hücre ölümü genetik ve biyolojik süreçlere bağımlı olarak programlı apoptoz yoluyla gerçekleşir. Diğer bir deyişle, hücre ölümü, rastgele geri dönüşü olmayan ve kontrol edilemez olan bu durumu biz nekrotik hücre ölümü apoptoz planlanan hücre ölümü olarak adlandırıyoruz.

İnsan beynin doğuşta yaklaşık 1400 ml3 hacime sahip olup, 100 milyar nöron hücre kapasitesi ile 2,5 Milyon Gb hafıza kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir. 

Beyindeki miyelinli sinir liflerinin uzunluğu: 150.000-180.000 km, Korteksteki sinaps sayısı: 0.15 katrilyon (150 milyon kere milyon). Sinaps sayısı ile muazzam bir network yapısı oluşturmaktadır. Bu network sayesinde beyin dahil tüm vücudun işlevleri idare edilmekte ve yönetilmektedir.

İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon.

Fig 1: Nöronal netvork, biyolojik network, biyolojik veri tabanı beyinin esas görevidir.

Bu muazzam mekanizma daima gelişmeye müsait bir özellikte olup, bu gelişme desteklendiğinde oluşan yeni ilişkiler ve network sayesinde birçok yeni beceriler elde edilmesi mümkündür. Sinir hücrelerinin yeni bir işlevi yapmak üzere yeni bağlantılar kurması ve başka nöronları belirli görevleri yapmaya katması yeteneğine Nöroplastisite denmektedir.

Buna göre beyin ve SSS’de nöronların bazılarının hastalıklar nedeniyle kayıp hale gelmesi durumunda vücudun kaybedilen fonksiyonlarını başka nöronlar üzerinden tekrar yapılabilir hale gelmesi nöroplastisite sayesinde teorik olarak mümkündür.

Bizim son 15 yıldan beri yaptığımız çalışmalar ve klinik deneyimler göstermiştir ki, teorik olarak mümkün olduğu kabul edilen sinir hücrelerinin yeniden programlanması, yönlendirilmesi ve kaybedilen fonksiyonların beyinin başka alanlarına tanımlanması tamamen nöroplastisite üzerinde kullandığımız doğru yöntemler kullanmamızdan kaynaklanmaktadır.

Mentamove kortikospinal sistem üzerinde oluşan hareket etme kabiliyetini geliştirici yönde etki etmekte olan bu alanda geliştirilmiş en modern yöntemdir. Tedavi edici mantığı periferden merkeze doğru değil merkezden perifere doğru çalışır. Asıl etki doğal olarak kortikospinal sistemlerin daha fazla gelişmesine olanak sağlar. Kortikosinal yolların gelişmesi ise tüm beyinden kalkan düşünsel faaliyetler sayesinde olur.

İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon.

Fig 2: Mentamove metodunun çalışma prensibi şematize edilmiştir.

“Beyin Etkili Çalışma” Mentamove®, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir. Mentamove® ile motorik aktiviteler çalışmayı yapan hasta tarafından zihinsel olarak konsantre olarak uygulanırsa, gerçek hareket ortaya çıkar ve nöroplastisite sayesinde beyinde yeniden yapılanma meydana gelir .

EMG güdümü ile başlatılan kas stimülasyonu (EMG Güdümlü Terapi) esas olarak inme hastalarının tedavisinde kullanılan bir etki verir.

Mentamove cihazı Orta Frekanslı sinüs akımı ile kas stimülasyonunu uygulayan bir cihaz olup EMG sinyallerinin güdümü sayesinde biofeedback ilkelerinin kombinasyonudur. İskemik inme, hemorajik inme, travma veya MSS iltihabı sonrası kullanılabilir

Mentamove Rehabilitasyonun Endikasyonları

 1. Felç
 2. Beyin Tümörü Sonrası Nörolojik Eksiklikler Kalıntısız Ameliyat
 3. Beyin Hematom veya SAK Tedavisi Sonrası Nörolojik Eksiklikler
 4. Nörolojik Eksiklikler İntraserebral Hematomlardan Sonra
 5. Yazıdan Sonra Ptosiz 
 6. Beyin Kökü İnme
 7. Uzamış komadan sonra rehabilitasyon (Diffüz Aksonal Yaralanma ve Serebral Hipoksi)
 8. Omurilik Kahverengi Sequard Yaralanma 
 9. Servikal, Lomber Root Yaralanması (Avulsiyon Olmadan)
 10. Parapleji veya Paraparezi Sonrası Omurilik Ekstraksiyel Tümör Çıkarma
 11. Kısmi Omurilik Yaralanması
 12. Kauda Equina Sendromu
 13. İkili & Tek Taraflı Düşük Ayak
 14. Siyatik Sinir Yaralanması, Travma, Enjeksiyon
 15. Peroneal Sinir Yaralanması Kopresyon, Travma, Traksiyon
 16. Fasiyal Sinir Yaralanması, Bell Palsi, Herpes Simpleks Palsi
 17. Peroneal RSD
 18. Radial Sinir Yaralanması
 19. Brakial Pleksus Yaralanması
 20. Ulnar Sinir Yaralanması
 21. Median Sinir Yaralanması
 22. Refleks Sempatik Distrofi
 23. Serebral Palsi
 24. Guillain Bare Sendromu?

Mentamove Rehabilitasyonunun Kontrendikasyonları

1. Gebelik

2. Heart Peace Maker

3. Miastenia Gravis

4. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

5. Derin VenözTrombozu

6. Peroneal ve Kol Derisi Açık Yaraları

Olgu

47 Y Erkek hasta. Spontan gelişen stroke nedeniyle sol tarafta tutmama, ayakta duramama, sol elde ve kolda hiç hareket edememe yakınmasıyla başvurdu. Beraberinde konuşmada hafif zorlanma olduğu öğrenildi. Kusma, bilinç kaybı yoktu.

Nörolojik muayenesinde: Oriente, koopere idi. Kranial sinir muayenesi normal idi. Motor M de solda kol ve bacakta pleji, Babinski solda lakayt olarak alındı. DTR solda hafif canlı bulunldu. Ağrılı uyaranlarla solda çekme hareketi alındı.

Video 1: İnme Sonrası Erken Dönemde  Rehabilitasyona Başlamadan Önceki Nörolojik Durum Videosu (Video 1) İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon.

Tedaviye başlamanın avantajlarını sık gördüğümüz bir durumu bu vakada göstermek istedik.

Tedavi Protokolü

Sol Omuz 1 Seans / Gün

Sol Triceps 1 Seans / Gün

Sol Önkol Ekstansörleri 1 Seans / Gün

Sol Kuadriceps Femoris Proksimal 1 Seans / Gün

Sol Kuadriceps Femoris Distal 1 Seans / Gün

Sol Peroneal 1 Seans / Gün

Video 2: İnme sonrarı ilk 1 hafta hastanede yapılan uygulama sonraı video. İlk gelişmeler izelnmektedir. (Video 2) İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon.

Tedavinin 7 gününden itibaren evinde programı uygulaması önerilerek taburcu edilen hasta,1 aylık çalışma sonunda kontrole geldiğinde klinik durumu izlenmektedir. (Video 3)

Video 3: İnme sonrası ilk 1 ay evinde yapılan uygulama sonrası kontrol. (Video 3) İnme Sonrası Erken Rehabilitasyon.

Hasta tedaviyi evinde sürdürmektedir. 

Video 4: İnme sonrası 2 aylık tedavi sonunda, toplam çalışma sonrasında kontrole gelişi görülmektedir.

Video 5: Tedavi bittikten 5-6 sonra evinde ziyaretimiz.

Tedavi Bitmiş Toplam 2 Ay Düzenli çalışmış olan hasta, bu süre sonunda bahçıvanlık işlerine tekrar başlamış bizi de evinde misafir etmektedir.

Tedavi sonrasında bu Konuda yaşadığı tecrübeleri paylaşmaktadır.

Hastanın Şu Andaki Durumu

Sol taraf ekstremitelerde nörolojik olarak spastisite, motor güç kaybı yok. Tamamen elini kullanabilir vaziyette. Yürüyüş paterninde bozukluk yok. Ayak dorsalfleksyonu normal. Spastisite yok. Bahçıvanlık işlerini yapabiliyor. Otomobil kullanıyor. Fiziksel performans normal.

Elde Edilen Kazanımlar

 • Hasta kısa sürede mobilize olabilmeyi başarmıştır
 • Toplam tedavi süresi 2 ay sürmüştür
 • Herhangi bir fizyoterapiye ihtiyaç kalmamıştır
 •  Spastiklik söz konusu değildir
 •  Sürekli ilaç kullanım ihtiyacı yoktur.
 • Tedavi ekonomik olmuştur
 • Optimal düzeyde iyileşme göstermiştir.

Kaynaklar ve Benzer Vakalar

 1. https://drmustafaakgun.com/mentamove-ile-rehabilitasyon/ 
 2. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation-2/ 
 3. https://drmustafaakgun.com/akut-spinal-kord-kompresyonu-sonrasi-paraplejide-mentamove-tedavisinin-etkisi-olgu-sunumu/
 4. https://drmustafaakgun.com/paraparezi-ve-mentamove/ 
 5. https://drmustafaakgun.com/bilateral-distal-paraplejide-mentamove/ 
 6. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 7. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 8. https://drmustafaakgun.com/mentamove-metodu-ile-rsd-refleks-sempatik-distrofinin-tedavisi/
 9. https://drmustafaakgun.com/foot-drop-mentamove-metodu/
 10. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/
 11. https://drmustafaakgun.com/the-oculomotor-palsy-after-right-posterior-communicant-aneurysm-surgery-and-treatment-with-mentamove-case-report/
 12. https://drmustafaakgun.com/mentamove-rehabilitasyon-nedir/
 13. https://drmustafaakgun.com/category/norolojik-rehabilitasyon/
 14. https://drmustafaakgun.com/mentamove-tedavisi/