Stroke Hastasının Mentamove ile RehabilitasyonuStroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu başlığı altında Özel Olgu Sunumu (Videolu İzleme) hazırladık. İlgilenen hastalar ve kişilerle birlikte, tıp öğrencilerinin ve asistanlarının yararlanmasını umuyoruz.

Özel Olgu Sunumu (Videolu İzleme)

Son Güncelleme: 02.12.2022

Dr. Mustafa Akgun

Anahtar Kelimeler: Inme, İnme, Stroke, Felç, Mentamove, Rehabilitasyon, Nöroplastisite

Giriş

Mentamove Rehabilitasyon, bireysel kullanım için geliştirilmiş, ideomotorik training, mental training, nöromuskuler education tanımları altında çalışan, nöroplastisite sayesinde beyin ve sinir sisteminde Reorganizasyon sağlayan, EMG sinyallerini takip eden çift Mikro prosessor kontrollü, mediko teknik bir cihazla yürütülen, metodolojik beyin programlaması yapan ve beyindeki öğrenme mekanizmalarını harekete geçiren bir cihazdır. (1)

Düşünce ile çalışır, etkisi doğrudan beyindeki öğrenme merkezleri üzerinde kalıcı programlama şeklinde olmaktadır. Mentamove ile öğrenilen hareketler kalıcıdır. (1)

Mentamove Rehabilitasyon Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

Beyin, Omurilik, Periferik Sinirlerin Felçleri Beyinde meydana gelen tüm hasar bırakan durumlar, hipoksi, travma, kanama, infarktüs, tümör, abse, menenjit, ensefalit, koma, uzamış koma, ameliyat sonrası kalan felçlerde.

Omurilikte meydana gelen tüm hasar bırakan durumlar, hipoksi, travma, kanama, infarktüs, tümör, abse, menenjit, miyelit veya ameliyat sonrası kalan felçlerin rehabilitasyonunda. Periferik sinirlerin kesi, hasarı, zedelenmesi sonrası kalan felçlerde. Kafa çifti sinirlerinden Fasiyalis, Okulomotorius, Hipoglossus sinirlerinin zedelenmesinde. (1)

Şekil 1: Mentamove’un çalışma prensibi ve etki mekanizmasını anlatan döngü. (1)

Hangi Özel Hastalıklarda Etkilidir?

Özel Tanılı Bazı Hastalıkların Sekelleri Şu Şekildedir:

 • Fasial Paralizi
 • Ptozis
 • Yutma Güçlüğü
 • Hipoksik Ensefalopati
 • Uzamış Koma Sonrası Felçler
 • Beyin Kanaması Sonrası Felçler
 • Beyin Damar Tıkanması Sonrası Felçler
 • Multiple Sklerozis (MS)
 • Guillain Barre
 • Brown Sequard Sendromu
 • Brakial Pleksus
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Siyatik Sinir Enjeksiyon Hasarı
 • Kauda Equinae Paraplejisi
 • Bilateral veya Unilateral Foot Drop
 • Spinal Tümör Sonrası Parapleji
 • Median Sinir Kesisi Sonrası Felç
 • Radial Sinir Hasarı Sonrası Düşük El
 • Peroneal Sinir Hasarı Sonrası Foot Drop
 • Femoral Sinir Hasarı Sonrası Bacak Felci
 • Kompresyon Kırığı Sonrası Parapleji

Olgu (Sağ Karotid Arter Okluzyonu Sonrası Mentamove® İle Rehabilitasyon)

47 Yaşında Kadın,  Ev Hanımı

29 Ocak 2004 Tarihinde Stroke Geçirerek Hollanda’da Bir Hastanede Yatarak Tedavi Görmüş. Olaydan 1 Ay Sonra Türkiye’ye Gelerek Mentamove® Merkezine Başvurdu

Genel Durum İyi, Oriyente, Koopere, Sol Yüz Yarısında Santral Tipte Fasial Paralizi Mevcut

Sol Kol Flask Plejik. Sol omuz abduksiyonu ⅕, Sol dirsek ekstansiyon 0/5, Sol bilek ekstansiyonu 0/5. DTR Solda Canlı.

Sol bacak paretik, Sol kalça fleksiyonu ⅗, Sol diz fleksiyonu ⅗, Sol diz ekstansiyonu ⅗, Sol ayak dorsalfleksiyonu ⅗, Babinski sol ekstansör, Klonus sol devamlı +. 

Kranial MR

Sağda lentiform nukleus, kaudat nukleus baş ve gövde kesimini içine alan 4×3.5×2 cm lik bir alanda Flair ve T2 imajlarda intensite artımı ile beraber diffüzyon imajlarda belirgin diffüzyon kısıtlanması mevcuttur. Saptanan görünüm bu alandaki infarkt olarak yorumlanmıştır

Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu

Şekil 2: Beyin MRI. Difüzyon MRI görüntüleri. Infarktüs alanı.

Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu

Şekil 3: Beyin MRI. Sağ bazal ganglionlarda infarktüs alanı. 

Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu

Şekil 4: Beyin MRI Sagital görüntüler, infarktüs alanı.

Ekstrakranial Carotid Arter MR Anjiografi

Sağda ortak karotid arter normaldir

İnternal karotid arter bifurkasyonu düzeyinden itibaren tam oklüde olarak izlenmektedir

İnternal karotid arterin servikal, petrosal ve kavernozal segmentlerinin visualize olmadığı gözlenmiştir

Sağda eksternal karotid arter normal olarak izlenmiştir

Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu

Şekil 5: Ekstrakranial Karotis Arter Anjiyografi. Sağda internal karotid arter boyunda bifurkasyon seviyesinde tam tıkanma gösteriyor. 

Serebral Arteriall MR Anjiografi

3D imajlarda Sağ Orta Serebral Arterin Visualize Olmadığı Görülmektedir

Ancak kaynak görüntülerden yapılan incelemelerde orta serebral arter M3 dallarında kalibrasyonda ileri derecede incelme ile beraber muhtemelen anterior kommunikan arter vasıtasıyla minimal dolum gösterdiği izlenmektedir

Sağda Posterior Kommunikan Arter Vasıtasıyla Dolum İzlenmemiştir

Uygulama Protokolleri

Şekil 6: Mentamove uygulama protokolleri görülmektedir. Seanslar 20 dakikadır. 

https://youtu.be/Wc4uJGxcIlw 

Video 1: Bu videoda omuz seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir.

Video 2: Bu videoda dirsek ekstansiyonu seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir.

Video 3: Bu videoda ön kol el bilek ekstansiyonu seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir.

Video 4: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Aktif Omuz Egzersizleri seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir.

Video 5: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Aktif  Bacak Egzersizleri seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir.

Video 6: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Aktif  Kol Egzersizleri ve Ergoterapi seanslarının hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 7: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Aktif  Kol Egzersizlerinin hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 8: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Aktif  Kol Egzersizlerinin  ve Ergoterapi egzersizlerinin hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 9: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Özel Ergoterapi egzersizlerinin hasta tarafından nasıl çalışıldığı izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 10: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Özel Ergoterapi egzersizlerinin hasta tarafından nasıl çalışıldığı devamı izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 11: Bu videoda Mentamove Seans Uygulamasından Sonra Özel Ergoterapi egzersizlerinin hasta tarafından nasıl çalışıldığı ve ilerlemeler izlenmektedir. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 12: Mentamove rehabilitasyon tedavisi sonrası imza aşaması. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 13: Mentamove le rehabilitasyon tedavisinden sonra hastanın elini artık normal bir birey gibi kullanabilme aşaması. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Video 14. SON. Hastmızn tedavisi bittikten 1 yıl sonraki yaşantısında, TV programına verdiği röportaja ait video kaydı. (Stroke Hastasının Mentamove ile Rehabilitasyonu)

Sonuç

Tedavinin tüm aşamaları video monitörizasyonla kayıt altına alındı. Bu vakada elde edilen sonuç bölümünde görsel olarak izlenebilmektedir. Herhangi bir yoruma gerek görülmemiştir. 

Kaynaklar

 1. Mentamove Rehabilitasyon Metodu