Etiket: mesleki terapi

Serebellar Agenezi

Dr. Mustafa Akgün Serebellar agenezi, serebellumun tamamen veya kısmen yokluğu ile karakterize, nadir görülen bir konjenital beyin hastalığıdır. Beyincik, beynin tabanında bulunan ve koordinasyon, denge ve motor kontrolünde çok önemli…

Torasik Çıkış Sendromu-1

Brakiyal pleksus, omurilikten, özellikle alt servikal ve üst torasik omurilik sinirlerinden (C5-T1) kaynaklanan bir sinir ağıdır. Bu sinirler bir araya gelir ve üst ekstremiteyi (kol, önkol ve el) besleyen periferik…