Sahip

Dr. Mustafa AKGÜN, 1963 Bulgaristan, Koşukavak, Kırcaali’de doğdu. İlk öğrenimini Bulgaristan’da tamamladı. 1978’de Türkiye’ye göç ederek Ortaokul ve Lise eğitimini Bursa Çınar Lisesinde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1982-1988 yılları arasında Tıp Eğitimini tamamladı. 1988 yılında Tıp Doktoru olarak Mardin 3 No’lu Sağlık Ocağında göreve başladı. Görevi sırasında Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü Kuruluşunda görev aldı. Görevini tamamladıktan sonra Sivas Numune Hastanesine tayin oldu. 1989 yılında TUS kazanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 1995 Yılında Nöroşirurji Uzmanı unvanını aldı. Aynı klinikte öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Op. Dr. Mustafa Akgün, 1996 yılında Yardımcı Doçent unvanını aldı.