Kategori: Blog

Miyelopati

"Miyelopati" terimi, "myelo" (omurilik anlamına gelir) ve "pati" (anlam bozukluğu) sözcüklerinden türetilmiştir.

Serebral Palsili Bireylerde Epilepsi

Serebral palsili bireylerde epilepsi, sık görülen bir komorbiditedir. Tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir bozukluğu ifade eder. Epilepsi ile SP arasındaki ilişki önemlidir, çünkü çalışmalar SP’li bireylerin yaklaşık %30-50’sinde epilepsi olabileceğini…

Antikoagülasyon

Antikoagülasyon tedavisi, kan pıhtılarının oluşumunu önlemek veya tedavi etmek için ilaçların kullanılmasıdır.