Hakkımda

Dr. Mustafa Akgün

Dr. Mustafa AKGÜN, 1963 Bulgaristan, Koşukavak, Kırcaali‘de doğdu. İlk öğrenimini Bulgaristan‘da tamamladı. 1978’de Türkiye’ye göç ederek Ortaokul ve Lise eğitimini Bursa Çınar Lisesinde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1982-1988 yılları arasında Tıp Eğitimini tamamladı. 1988 yılında Tıp Doktoru olarak Mardin 3 No’lu Sağlık Ocağında göreve başladı. Görevi sırasında Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü Kuruluşunda görev aldı. Görevini tamamladıktan sonra Sivas Numune Hastanesine tayin oldu. 1989 yılında TUS kazanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 1995 Yılında Nöroşirurji Uzmanı unvanını aldı. Aynı klinikte öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Op. Dr. Mustafa Akgün, 1996 yılında Yardımcı Doçent unvanını aldı.

1997 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine tayin edildi. Böylece Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde ilk defa Nöroşirürji Kliniği hizmetleri ve ameliyatları yapılmaya başlanmış oldu. 1998 Yılında Bursa Devlet Hastanesine tayin edilen Op. Dr. Mustafa Akgün 13 yıl süreyle bu hastanede görev aldı. 2011 Yılında Yalova’da faaliyet gösteren bir özel Hastanede görev aldı. 7 aylık çalışma süresinin akabinde, 2012 yılından itibaren İstanbul’da çeşitli özel statüdeki hastanelerde hizmet vermeye başladı. Halen yurt dışında özel bir hastanede hizmet vermeye devam etmektedir.

1999 Yılından itibaren Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avusturya, Çin ülkelere ziyaretlerde bulundu. En uzun eğitim dönemlerini Almanya’da Stift Evangelista Kliniği Koblenz, KWA Stift Rottal Klinikleri Bad Griesbach Passau da geçirdi. Buradaki kliniklerde Mikroşirürji, Nörolojik Rehabilitasyon Eğitimleri Aldı. 2000 Yılından beri Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışma yapan Op. Dr. Mustafa Akgün bu alanda birçok vaka örneğinde yeni metodlar geliştirerek, uygulama protokollerini devreye sokmuştur.

Eğitim ve Deneyimler

 • 1970-1978 Haskovo Kiril ve Metodi İlk Öğretim Okulu Bulgaristan, Öğrenci
 • 1978-1982 Bursa Çınar Lisesi, Bursa, Türkiye, Öğrenci
 • 1982-1988 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye, Tıp Fakültesi Öğrencisi
 • 1988-1989 TC Sağlık Bakanlığı Mardin 3 Nolu Sağlık Ocağı, Mardin, Türkiye Medical Doctor
 • 1989-1995 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Araştırma Görevlisi
 • 1994 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye Mikrocerrahi Eğitimi Araştırma Görevlisi
 • 1995-1996 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Öğretim Görevlisi
 • 1996-1997 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Öğretim Üyeliği
 • 1997-1998 TC Sağlık Bakanlığı Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Bursa, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 1998-2011 TC Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi Bursa, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2011-2012 Özel Atakent Hastanesi Yalova, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2012-2014 Özel Hospitalium Çamlıca Hastanesi, İstanbul, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2000 Ekim Stift Evangelista Hospital Nöroşirürji Kliniği Koblenz Almanya, Beyin Cerrahi Uzmanı, Mikrocerrahi Eğitimi
 • 2001 Mart KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Eğitimi
 • 2001 Temmuz Karlsfeld, Münih, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
 • 2003-2005 KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2004 Nisan KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2005 Nisan KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2006 Şubat IV. WNRC Uluslararası Nörolojik Rehabilitasyon Kongresi, Hong Kong Nörolojik Rehabilitasyon Bildiri Sunumu
 • 2004-2010 Mentamove Rehabilitasyon Merkezi Bursa, Türkiye Nörolojik Rehabilitasyon Eğitim ve Pratik Hizmetler
 • 1998-2012 Bey-Om-Sin Özel Sağlık Hizmetleri Bursa, Türkiye, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Araştırma ve Projeler

Dr. Mustafa AKGÜN Bilimsel Çalışmaları

Doktora Tezi:

Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Arteriyel Vazospazma Karşı Deferroxamine’in Etkisi

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Utkan T , Sarioglu Y , Kaya T , Akgün M , Göksel M , Solak O. Effect of deferoxamine and sympathectomy on vasospasm following subarachnoid hemorrhage. Pharmacology. Jun; 52(6):353-61. 1996
 2. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BT ile Değerlendirilmesi.(The Position of Basilar Artery with CT). Göztepe Tıp Dergisi, 11:17-19, 1996.
 3. Sarioğlu Y , Utkan T , Akgün M , Düzcan E , Utkan N Z Effects of Deferoxamine And Sympathectomy on Endothelium-1-Induced Contraction And Acetylcholine-Induced Relaxation Following Subarachnoid Hemorrhage in Carotid Artery. Gen Pharmacol Jan;28(1):145-51, 1997
 4. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. Sci. 30: 271-274, 2000.
 5. Göksel H.M., Akgun M., Topalkara K., Solak O., Topaktas S.; Evaluation of Cerebral Vasospasm With Transcranial Magnetic Stimulation; An Experimental Study. Clin. Exp. Med. 1:43-49, 2001.
 6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 7. Akgun Z, Ataoglu O, Akgun M, Gumusburun E: The effect of the local normothermia and hypothermia on the epidurally compressed spinal cord in the rabbits. The second Asian Pacific International Congress of Anatomists, August, 24-26 (Beijing-China) 1999.
 8. Akgün M,. Akgün Z., Garner C.: İnme Sonrası Gelişen Hemiplejide Kaybedilen Fonksiyonların Yeniden Öğrenilmesi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) SV:36, 2002.
 9. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Spontan Food Drop Gelişen EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Fonksiyonel İyileşme. (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 55, 2002.
 10. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Akut Spinal Kord Basısı Sonrası Oluşan Paraplejide, Cerrahi Dekompresyon Sonrası Fonksiyonlarda Geri Dönüşün EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Hızlandırılması (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 56, 2002.
 11. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon’nun (Mentamove) Refleks Sempatik Distrofideki Etkinliği (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:57, 2002.
 12. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Bilateral Periferik Fasial Plejide ve Brakial Pleksus Nöropraksisinde Mentamove Metodunun Etkisi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:58, 2002.
 13. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Oculomotor Nerve Palsy After Right Posterior , Communicant Aneurysm Surgery And Treatment With Mentamove® (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 14. Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; The Mentamove Rehabilitation After Head Injury Patient with Left Thalamic Hematoma: Case Report; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.
 15. Dr. Mustafa Akgün 1, Dr. Zehra Akgün 2, Dr. Bahattin Hakyemez 3, Dr. Christoph Garner 4; The Mentamove Rehabilitation After Right Total Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings After Treatment (Case Report); 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.
 16. Akgun M., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Spinal Cord Injury and Application of theMethod (Case Report) . 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 17. Garner C., Akgun M., Akgun Z.: The Mentamove Rehabilitation After Traumatic Cauda Equina Syndrome (Case Report). 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 18. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Mentamove Rehabilitation after Bilateral Facial Paralysis and Brachial Plexus Injury (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb 2006.
 19. Akgun M., Hakyemez B., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Left Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings after Treatment (Case Report) 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dr. H. Murat Göksel, Dr. Mustafa Akgün, Dr. H. Zafer Kars. Subaraknoid kanamanın medikal tedavisinde kalsiyum kanal blokerlerinin yeri. Sendrom, 34-37, Haziran, 1993.
 2. Koptagel E., Akgün M., Göksel H.M, Uysal S., Kars H.Z., Gürsöy E.; Sıçanlarda Beyin Dokusuna Yerleştirilen Otolog Sempatik, Ganglion Greftlerinin Elektron Mikroskopik İncelemesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15:4,255-263, 1993.
 3. Akgün M, Göksel HM, Solak O, Akgün Z: Deneysel Subaraknoid kanama sonrası serebral arteriyel vazospazma karşı deferroxamine’nin etkisi ( The effects of deferoxamine on the cerebral arterial vasospasm in subarachnoid hemorrhage). Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2:43-47, 1996.
 4. Akgün M., Göksel H. M., Gürelik M.; Pituiter Neoplazmların Medikal Tedavisinde Yenilikler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (2) 137-141, 1996.
 5. Akgün M., Göksel H. M.; Klinikte Serebral Arter Vazospazmı ve İskemiye Karşı Desferoksamin Kullanılabilir Mi? Sendrom, 61-67, Ekim 1996.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kars H.Z., Akmil U., Akgün M.; Bilateral İntrakranial Anevrizmalarda Cerrahi Yaklaşım. Nöroşirürji Kongresi, Ürgüp 22-27 Mayıs 1992
 2. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Ventriküloperitoneal Şant Sonrası Geç Multiple İntraserebral Hematom PED-P14. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.
 3.  Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Çocukluk çağı posteriyor fossa Epidural hematomları PED-P8. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.
 4. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M., Utkan N.Z.; Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Vasküler Endotel Fonksiyonları Üzerine Desferrioksamine İle Servikal Periarteriyel Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.
 5. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M.; Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazm Üzerinde Desferoksamin ve Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.
 6. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi.III: Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül (İzmir), 1995.
 7. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Beyin orta hat kapanma defektlerinin (CSP, CV, CVI) insidansı ile ilgili bir çalışma; III: Ulusal Anatomi Kongresi-Sözlü Bildiri, 6-9 Eylül İzmir, 1995.
 8. Göksel H.M., Akgün, M., Karadağ Ö.; Olağandışı Özellikler Taşıyan Bir Serebral Hidatik Kist Olgusu. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 9. Göksel H.M., Akgün M, Özüm Ü., İnterhemisferik Araknoid Kist. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 10. Göksel H.M., Akgün M., GÜrelik M., Erciyes A.H., Akyüz A.; Torasik Çıkış Sendromunda Başın Rotasyonuyla Ortaya Çıkan Vertebrobaziler Yetmezlik. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 11. Göksel H.M., Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S.; Serebral Vazospazm Modelinde, Desferrioxamine Tedavisinin Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellere Etkisi. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 12. Göksel. H.M. Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S., Solak O.; Serebral İskeminin Saptanmasında Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellerin Kullanımı. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 13. Akgün Z, Akgün M, Topalkara K, Yücel F, Gümüşburun E: Deneysel olarak MS. Basısı oluşturulan tavşanlarda normotermi ve hipoterminin etkisinin TcMP ile değerlendirilmesi. V: Karadeniz Tıp Günleri- Poster,27-30 Mayıs-Trabzon, 1996. V. Karadeniz Tıp Günleri, Poster Yarışması Birincisi, Trabzon, 27-30 Mayıs 1996.
 14. Akgün M., Akgün Z., Topalkara K., Gümüşburun E.; Tavşanlarda Deneysel Olarak Standard Spinal Kord Basısı Oluşturulması: Yeni Model, Nöroşirürji Kongresi Çeşme 24-29 Mayıs 1996.
 15. Akgün M., Göksel H.M., Gürelik M., Arıcı K.; Tornavida ile penetran transorbital serebral yaralanma: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.
 16. Akgün M., Gürelik M., Göksel H.M.; D Vitamini Eksikliğine Bağlı Psödotümör Serebri: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.
 17. Akgün Z, Yücel F, Akgün M, Gümüşburun E: Vertebrae Lumbalislerde corpus vertebrale ve foramen vertebralenin sagital ve transvers çaplarının morfometrik incelenmesi; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.
 18. Akgün Z, Akgün M, Yücel F, Gümüşburun E: Anjiografik unilateral A. Cerebri anterior birinci segment yokluğu olan bir olgu; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

Ödüller

V. Karadeniz Medicine Days, Poster Contest, Trabzon, Turkey, May 27-30 1996.


MUSTAFA AKGUN

Neurosurgeon

PROFILE

Date of Birth and Country: 03.03.1963 /Bulgaria

Citizenship: Turkey

Marital Status: Married

Languages: English, Turkish, Arabic(Basic), Bulgarian(Basic)

CONTACT PHONE:

ADDRESS:

WEBSITE: https://drmustafaakgun.com

EMAIL: drmustafaakgun@gmail.com

LINKEDIN: linkedin.com/in/mustafa-akgün-60433a215

YOUTUBE: @DrMustafaAKGUN

INSTAGRAM: @dr.mustafa.akgun

ACTIVITIES & INTERESTS

 • Medical Innovations
 • Agricultural Studies/ Ecology
 • Medical Publications on Social Media

BRIEF BACKGROUND, GOALS AND EXPECTATIONS

Completed my studies in Department of Neurosurgery of Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Sivas, Turkey, in 1995. Between 1988 and 2019, I have worked in various hospitals in Turkey as neurosurgery specialist, while also gaining many international experiences during this period. Since 1999, I have worked as an observer and practitioner in several clinics in Germany, both in the field of neurosurgery and in the field of neurological rehabilitation. I made presentations in some sessions in this country as well. In 2004, I worked as a consultant on a project in the field of neuroscience. The goal of the project was improvement of neuroscience and neurological rehabilitation techniques by using advanced technologies. Within the scope of this project, I visited the USA, General Electric (GE) company and the University of Chicago. We had discussions with GE regarding the details of the project. However, the project was later terminated due to insufficient financing. In 2006, I participated in “IV. WNRC International Neurological Rehabilitation Congress, Hong Kong”, with 8 papers as presenter. After this period, all my work continued as patient-oriented and service-oriented. Currently, I am employed at Al Kafeel Hospital, Karbala, Iraq, which can only meet some of the high-end technologies I require.

My main goal is to establish a neuroscience-based hospital or to work in such a hospital. An additional file regarding the surgeries and treatments I have been performing in the field of neurosurgery practice and neurological rehabilitation can also be found in the attachment. The file also contains explanations about the technical equipment I require while providing these services. As an institution may expect the surgeon to perform every operation and treatment, I always believed that the technical infrastructure of an institution and availability of high-end technologies are vital.

EDUCATION

Cumhuriyet University- Sivas, Turkey 1989 – 1995 Faculty of Medicine-Department of Neurosurgery
Cumhuriyet University- Sivas, Turkey 1982-1988 Faculty of Medicine

THESIS MADE

PhD Thesis, The Effect of Deferroxamine Against to Cerebral Arterial Vasospasm After Experimental Subarachnoid Hemorrhage in Rabbits

WORK EXPERIENCE

 • Al Kafeel Super Speciality Hospital, Karbala/Iraq, 2019-Present
 • Private Derindere Hospital, Istanbul/Turkey, Neurosurgery Specialist 2019
 • Private Via Hospital, Istanbul/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2018
 • Private Konak Hospital, Izmit/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2017-2018
 • Private Vera Hospital, Istanbul/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2016-2017
 • Private Remedy Hospital, Istanbul/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2014-2016
 • Private Hospitalium Hospital, Istanbul/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2012-2014
 • Private Atakent Hospital, Yalova/Turkey, Neurosurgery Specialist, 2011-2012
 • Bursa State Hospital, Bursa/Turkey, Neurosurgery Specialist, 1999-2011
 • Chief of Neurosurgery Clinic and Chief of ICU-Neurosurgery 2004-2011
 • Mustafa Kemal Pasha State Hospital, Bursa/Turkey, Neurosurgery Specialist, 1998-1999
 • Sivas Numune Hospital, Sivas/Turkey, Neurosurgery Specialist, 1989–1989
 • Cumhuriyet University-Department of Neurosurgery, Sivas/Turkey Neurosurgery Specialist, 1995 – 1998
 • Lecturer, Chief of Neurosurgery Department, Mardin Provincial Health Directorate-Health Center, Mardin/Turkey Medical Doctor, 1988–1989, Responsible-Founder Physician

ADDITIONAL STUDIES

 • Bey-Om-Sin Health Private Services Bursa, Turkey, 1998-2012
 • Project Development on Neurological Rehabilitation, Mentamove Rehabilitation Center Bursa, Turkey, 2004-2010
 • Practitioner on Neurological Rehabilitation and Teaching, KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Germany, 2005 April
 • Neurological Rehabilitation Presenter and Specialist, KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Germany, 2003-2005 April
 • Neurological Rehabilitation Education KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Germany
  2004 April
 • Neurological Rehabilitation Presenter and Specialist Mentamove Rehabilitation Center Karlsfeld, Germany
  2001 July
 • Neurological Rehabilitation Education and Specialist KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Germany 2001 March
 • Neurological Rehabilitation Education Stift Evangelista Hospital Department of Neurosurgery Koblenz Germany 2000 October PhD Specialist Neurosurgery, Microsurgery Education

PUBLICATIONS

Articles published in internationally recognized journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Utkan T , Sarioglu Y , Kaya T , Akgün M , Göksel M , Solak O. Effect of deferoxamine and sympathectomy on vasospasm following subarachnoid hemorrhage. Pharmacology. Jun; 52(6):353-61. 1996
 2. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: Evaluation of A. Basilaris Position with CT. (The Position of Basilar Artery with CT). Göztepe Medical Journal, 11:17-19, 1996.
 3. Sarioğlu Y , Utkan T , Akgün M , Düzcan E , Utkan N Z Effects of Deferoxamine And Sympathectomy on Endothelium-1-Induced Contraction And Acetylcholine-Induced Relaxation Following Subarachnoid Hemorrhage in Carotid Artery. Gene Pharmacol Jan;28(1):145-51, 1997
 4. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. sci. 30: 271-274, 2000.
 5. Göksel H.M., Akgun M., Topalkara K., Solak O., Topaktas S.; Evaluation of Cerebral Vasospasm With Transcranial Magnetic Stimulation; An Experimental Study. Clin. Exp. Med. 1:43-49, 2001.

Announcements published in international scientific conferences (Proceedings)

 1. Akgun Z, Ataoglu O, Akgun M, Gumusburun E: The effect of the local nornothermia and hypothermia on the epidurally compressed spinal cord in the rabbits. The second Asian Pacific International Congress of Anatomists, August, 24-26 (Beijing-China) 1999.
 2. Akgun M. Akgün Z., Garner C.: Relearning Lost Functions in Post-Stroke Hemiplegia (Case Report). IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas. June 3-8 (The Marmara Hotel, Istanbul) SV:36, 2002.
 3. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Functional Recovery with EMG-triggered Electrostimulation (Mentamove) Developing Spontaneous Food Drop After Lumbar Disc Surgery. (Case Report). IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas. June 3-8 (The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 55, 2002.
 4. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Accelerating the Return of Functions After Surgical Decompression in Paraplegia After Acute Spinal Cord Compression with EMG-triggered Electrostimulation (Mentamove) (Case Report). IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas. June 3-8 (The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 56, 2002.
 5. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Efficacy of EMG Triggered Electrostimulation (Mentamove) in Reflex Sympathetic Dystrophy (Case Report). IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas. June 3-8 (The Marmara Hotel, Istanbul) PS:57, 2002.
 6. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: The Effect of Mentamove Method on Bilateral Peripheral Facial Plegia and Brachial Plexus Neuropraxia (Case Report). IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas. June 3-8 (The Marmara Hotel, Istanbul) PS:58, 2002.
 7. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Oculomotor Nerve Palsy After Right Posterior , Communicant Aneurysm Surgery And Treatment With Mentamove® (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 8. Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; The Mentamove Rehabilitation After Head Injury Patient with Left Thalamic Hematoma: Case Report; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006
 9. Dr. Mustafa Akgün1, Dr. Zehra Akgün2, Dr. Bahattin Hakyemez3, Dr. Christoph Garner4; The Mentamove Rehabilitation After Right Total Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings After Treatment (Case Report); 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006
 10. Akgun M., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Spinal Cord Injury and Application of the Method (Case Report) . 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006. 5
 11. Garner C., Akgun M., Akgun Z.: The Mentamove Rehabilitation After Traumatic Cauda Equina Syndrome (Case Report). 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 12. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Mentamove Rehabilitation after Bilateral Facial Paralysis and Brachial Plexus Injury (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb 2006.
 13. Akgun M., Hakyemez B., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Left Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings after Treatment (Case Report) 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

Articles published in national peer-reviewed journals

 1. Dr. H. Murat Göksel, Dr. Mustafa Akgün, Dr. H. Zafer Kars. Subaraknoid kanamanın medikal tedavisinde kalsiyum kanal blokörlerinin yeri. Sendrom, 34-37, Haziran, 1993.
 2. Koptagel E., Akgün M., Göksel H.M, Uysal S., Kars H.Z., Gürsoy E.; Electronmicroscopic Examination of Autologous Sympathetic Ganglion Grafts Inserted into Brain Tissue in Rats. C.U. Journal of the Faculty of Medicine, 15:4,255-263, 1993
 3. Akgün M, Göksel HM, Solak O, Akgün Z: The effect of deferroxamine on cerebral arterial vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage (The effects of deferroxamine on the cerebral arterial vasospasm in subarachnoid hemorrhage). Journal of Cerebrovascular Diseases, 2:43-47, 1996
 4. Akgun M., Goksel H. M., Gurelik M.; Innovations in the Medical Treatment of Pituitary Neoplasms. Journal of Cumhuriyet University Faculty of Medicine, 18 (2) 137-141, 1996
 5. Akgun M., Goksel H. M.; Can Deferroxamine Be Used Against Cerebral Artery Vasospasm and Ischemia in the Clinical Syndrome, 61-67, October 1996

Papers presented at national scientific meetings and published in the proceedings book.

 1. Kars H.Z., Akmil U., Akgun M.; Surgical Approach in Bilateral Intracranial Aneurysms. Neurosurgery Congress, Ürgüp 22-27 May 1992
 2. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Late Multiple Intracerebral Hematoma After Venticuloperitoneal Shunt PED-P14. 8th Turkish Neurosurgery Congress, 8-12 May 1994
 3. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Childhood posterior fossa Epidural hematomas PED-P8. 8th Turkish Neurosurgery Congress, 8-12 May 1994
 4. Utkan T., Sarioglu Y., Akgun M., Utkan N.Z.; Effects of Cervical Periarterial Sympathectomy with Deferroxamine on Vascular Endothelial Functions After Experimental Subarachnoid Hemorrhage. Turkish Physiological Sciences Association, 21st National Congress Ankara, 24-28 September 1995.
 5. Utkan T., Sarioglu Y., Akgun M.; The Effects of Deforroxamine and Sympathectomy on Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage. Turkish Physiological Sciences Association, 21st National Congress Ankara, 24-28 September 1995.
 6. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: Evaluation of the Position of A. Basilaris with CT.III: National Anatomy Congress, 6-9 September (İzmir), 1995.
 7. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: A study on the incidence of brain midline closure defects (CSP, CV, CVI); III: National Anatomy Congress-Oral Presentation, 6-9 September İzmir, 1995.
 8. Göksel H.M., Akgün M., Karadağ Ö.; A Cerebral Hydatid Cyst with Unusual Features. Cesme Neurosurgery Congress 24-28 May 1996
 9. Göksel H.M., Akgün M, Özüm Ü., İnterhemispheric Arachnoid Cyst. Cesme Neurosurgery Congress 24- 28 May 1996
 10. Göksel H.M., Akgün M., GÜrelik M., Erciyes A.H., Akyüz A.; Vertebrobasilar İnsufficiency with Head Rotation in Thoracic Outlet Syndrome. Cesme Neurosurgery Congress 24-28 May 1996
 11. Göksel H.M., Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S.; The Effect of Deferroxamine Treatment on Magnetic Evoked Motor Potentials in a Cerebral Vasospasm Model. Cesme Neurosurgery Congress 24-28 May 1996
 12. Heavenly. H.M. Akgun M., Topalkara K., Topaktaş S., Solak O.; Use of Magnetic Evoked Motor Potentials in Detection of Cerebral Ischemia. Cesme Neurosurgery Congress 24-28 May 1996
 13. Akgün Z, Akgün M, Topalkara K, Yücel F, Gümüşburun E: Experimentally MS. Evaluation of the effect of normothermia and hypothermia with TcMMP in compressed rabbits. V: Black Sea Medicine Days- Poster, 27-30 May-Trabzon, 1996 V. Black Sea Medicine Days, Poster Competition Winner, Trabzon, 27-30 May 1996.
 14. Akgun M., Akgun Z., Topalkara K., Gümüşburun E.; Establishment of Standard Spinal Cord Compression in Rabbits Experimentally: A New Model, Neurosurgery Congress, Çeşme 24-29 May 1996
 15. Akgün M., Göksel H.M., Gürelik M., Arıcı K.; Penetral transorbital cerebral injury with screwdriver: a case report. Neurosurgery Congress Antalya 18-20 May 1997
 16. Akgun M., Gurleik M., Goksel H.M.; Pseudotumor Cerebri Due to Vitamin D Deficiency: A Case Report. Neurosurgery Congress Antalya 18-20 May 1997
 17. Akgün Z, Yücel F, Akgün M, Gümüşburun E: Morphometric examination of sagittal and transverse diameters of corpus vertebrale and foramen vertebrale in vertebrae lumbalis; 4th National Anatomy Congress-Poster, 1-5 September Istanbul, 1997.
 18. Akgün Z, Akgün M, Yücel F, Gümüşburun E: A case with angiographic unilateral A. Cerebri anterior first segment absence; 4th National Anatomy Congress-Poster, 1-5 September Istanbul, 1999.

MEMBERSHIPS TO SCIENTIFIC AND PROFFESIONAL ORGANIZATIONS
Turkish Neurosurgery Association. Turkey
Turkish Medical Association. Turkey