HAKKIMDA

Dr. Mustafa Akgün

Dr. Mustafa AKGÜN, 1963 Bulgaristan, Koşukavak, Kırcaali’de doğdu. İlk öğrenimini Bulgaristan’da tamamladı. 1978’de Türkiye’ye göç ederek Ortaokul ve Lise eğitimini Bursa Çınar Lisesinde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1982-1988 yılları arasında Tıp Eğitimini tamamladı. 1988 yılında Tıp Doktoru olarak Mardin 3 Nolu Sağlık Ocağında göreve başladı. Görevi sırasında Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü Kuruluşunda görev aldı. Görevini tamamladıktan sonra Sivas Numune Hastanesine tayin oldu. 1989 yılında TUS kazanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 1995 Yılında Nöroşirurji Uzmanı ünvanını aldı. Aynı klinikte öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Op. Dr. Mustafa Akgün, 1996 yılında Yard. Doç. ünvanını aldı.

1997 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine tayin edildi. Böylece Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde ilk defa Nöroşirürji Kliniği hizmetleri ve ameliyatları yapılmaya başlanmış oldu. 1998 Yılında Bursa Devlet Hastanesine tayin edilen Op. Dr. Mustafa Akgün 13 yıl süreyle bu hastanede görev aldı. 2011 Yılında Yalova’da faaliyet gösteren bir özel Hastanede görev aldı. 7 aylık çalışma süresinin akabinde, 2012 yılından itibaren İstanbul’da çeşitli özel statüdeki hastanelerde hizmet vermeye başladı. Halen yurt dışında özel bir hastanede hizmet vermeye devam etmektedir.

1999 Yılından itibaren Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avusturya, Çin ülkelere ziyaretlerde bulundu. En uzun eğitim dönemlerini Almanya’da Stift Evangelista Kliniği Koblenz, KWA Stift Rottal Klinikleri Bad Griesbach Passau da geçirdi. Buradaki kliniklerde Mikroşirürji, Nörolojik Rehabilitasyon Eğitimleri Aldı. 2000 Yılından beri Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışma yapan Op. Dr. Mustafa Akgün bu alanda birçok vaka örneğinde yeni metodlar geliştirerek, uygulama protokollerini devreye sokmuştur.

Eğitim ve Deneyimler

 • 1970-1978 Haskovo Kiril ve Metodi İlk Öğretim Okulu Bulgaristan, Öğrenci
 • 1978-1982 Bursa Çınar Lisesi, Bursa, Türkiye, Öğrenci
 • 1982-1988 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye, Tıp Fakültesi Öğrencisi
 • 1988-1989 TC Sağlık Bakanlığı Mardin 3 Nolu Sağlık Ocağı, Mardin, Türkiye Medical Doctor
 • 1989-1995 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Araştırma Görevlisi
 • 1994 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye Mikrocerrahi Eğitimi Araştırma Görevlisi
 • 1995-1996 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Öğretim Görevlisi
 • 1996-1997 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Sivas, Türkiye Öğretim Üyeliği
 • 1997-1998 TC Sağlık Bakanlığı Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Bursa, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 1998-2011 TC Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi Bursa, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2011-2012 Özel Atakent Hastanesi Yalova, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2012-2014 Özel Hospitalium Çamlıca Hastanesi, İstanbul, Türkiye, Beyin Cerrahi Uzmanı
 • 2000 Ekim Stift Evangelista Hospital Nöroşirürji Kliniği Koblenz Almanya, Beyin Cerrahi Uzmanı, Mikrocerrahi Eğitimi
 • 2001 Mart KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Eğitimi
 • 2001 Temmuz Karlsfeld, Münih, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
 • 2003-2005 KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2004 Nisan KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2005 Nisan KWA Stift Rottal Klinik Bad Griesbach Passau, Almanya, Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi ve Sunumlar
 • 2006 Şubat IV. WNRC Uluslararası Nörolojik Rehabilitasyon Kongresi, Hong Kong Nörolojik Rehabilitasyon Bildiri Sunumu
 • 2004-2010 Mentamove Rehabilitasyon Merkezi Bursa, Türkiye Nörolojik Rehabilitasyon Eğitim ve Pratik Hizmetler
 • 1998-2012 Bey-Om-Sin Özel Sağlık Hizmetleri Bursa, Türkiye, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Araştırma ve Projeler

Yard. Doç. Dr. Mustafa AKGÜN Bilimsel Çalışmaları

Doktora Tezi:

Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Arteriyel Vazospazma Karşı Deferroxamine’in Etkisi

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Utkan T , Sarioglu Y , Kaya T , Akgün M , Göksel M , Solak O. Effect of deferoxamine and sympathectomy on vasospasm following subarachnoid hemorrhage. Pharmacology. Jun; 52(6):353-61. 1996
 2. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BT ile Değerlendirilmesi.(The Position of Basilar Artery with CT). Göztepe Tıp Dergisi, 11:17-19, 1996.
 3. Sarioğlu Y , Utkan T , Akgün M , Düzcan E , Utkan N Z Effects of Deferoxamine And Sympathectomy on Endothelium-1-Induced Contraction And Acetylcholine-Induced Relaxation Following Subarachnoid Hemorrhage in Carotid Artery. Gen Pharmacol Jan;28(1):145-51, 1997
 4. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. Sci. 30: 271-274, 2000.
 5. Göksel H.M., Akgun M., Topalkara K., Solak O., Topaktas S.; Evaluation of Cerebral Vasospasm With Transcranial Magnetic Stimulation; An Experimental Study. Clin. Exp. Med. 1:43-49, 2001.
 6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 7. Akgun Z, Ataoglu O, Akgun M, Gumusburun E: The effect of the local normothermia and hypothermia on the epidurally compressed spinal cord in the rabbits. The second Asian Pacific International Congress of Anatomists, August, 24-26 (Beijing-China) 1999.
 8. Akgün M,. Akgün Z., Garner C.: İnme Sonrası Gelişen Hemiplejide Kaybedilen Fonksiyonların Yeniden Öğrenilmesi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) SV:36, 2002.
 9. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Spontan Food Drop Gelişen EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Fonksiyonel İyileşme. (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 55, 2002.
 10. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Akut Spinal Kord Basısı Sonrası Oluşan Paraplejide, Cerrahi Dekompresyon Sonrası Fonksiyonlarda Geri Dönüşün EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Hızlandırılması (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 56, 2002.
 11. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon’nun (Mentamove) Refleks Sempatik Distrofideki Etkinliği (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:57, 2002.
 12. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Bilateral Periferik Fasial Plejide ve Brakial Pleksus Nöropraksisinde Mentamove Metodunun Etkisi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:58, 2002.
 13. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Oculomotor Nerve Palsy After Right Posterior , Communicant Aneurysm Surgery And Treatment With Mentamove® (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 14. Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; The Mentamove Rehabilitation After Head Injury Patient with Left Thalamic Hematoma: Case Report; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.
 15. Dr. Mustafa Akgün 1, Dr. Zehra Akgün 2, Dr. Bahattin Hakyemez 3, Dr. Christoph Garner 4; The Mentamove Rehabilitation After Right Total Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings After Treatment (Case Report); 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006.
 16. Akgun M., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Spinal Cord Injury and Application of theMethod (Case Report) . 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 17. Garner C., Akgun M., Akgun Z.: The Mentamove Rehabilitation After Traumatic Cauda Equina Syndrome (Case Report). 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.
 18. Akgun Z., Akgun M., Garner C.: The Mentamove Rehabilitation after Bilateral Facial Paralysis and Brachial Plexus Injury (Case Report), 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb 2006.
 19. Akgun M., Hakyemez B., Akgun Z., Garner C.: The Mentamove® Rehabilitation After Left Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings after Treatment (Case Report) 4th WCNR Congress Hong Kong, 12-16 Feb. 2006.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dr. H. Murat Göksel, Dr. Mustafa Akgün, Dr. H. Zafer Kars. Subaraknoid kanamanın medikal tedavisinde kalsiyum kanal blokerlerinin yeri. Sendrom, 34-37, Haziran, 1993.
 2. Koptagel E., Akgün M., Göksel H.M, Uysal S., Kars H.Z., Gürsöy E.; Sıçanlarda Beyin Dokusuna Yerleştirilen Otolog Sempatik, Ganglion Greftlerinin Elektron Mikroskopik İncelemesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15:4,255-263, 1993.
 3. Akgün M, Göksel HM, Solak O, Akgün Z: Deneysel Subaraknoid kanama sonrası serebral arteriyel vazospazma karşı deferroxamine’nin etkisi ( The effects of deferoxamine on the cerebral arterial vasospasm in subarachnoid hemorrhage). Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2:43-47, 1996.
 4. Akgün M., Göksel H. M., Gürelik M.; Pituiter Neoplazmların Medikal Tedavisinde Yenilikler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (2) 137-141, 1996.
 5. Akgün M., Göksel H. M.; Klinikte Serebral Arter Vazospazmı ve İskemiye Karşı Desferoksamin Kullanılabilir Mi? Sendrom, 61-67, Ekim 1996.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kars H.Z., Akmil U., Akgün M.; Bilateral İntrakranial Anevrizmalarda Cerrahi Yaklaşım. Nöroşirürji Kongresi, Ürgüp 22-27 Mayıs 1992
 2. Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Ventriküloperitoneal Şant Sonrası Geç Multiple İntraserebral Hematom PED-P14. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.
 3.  Akmil U., Göksel H.M., Akgün M., Kars H.Z., Çocukluk çağı posteriyor fossa Epidural hematomları PED-P8. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994.
 4. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M., Utkan N.Z.; Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Vasküler Endotel Fonksiyonları Üzerine Desferrioksamine İle Servikal Periarteriyel Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.
 5. Utkan T., Sarıoğlu Y., Akgün M.; Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazm Üzerinde Desferoksamin ve Sempatektominin Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 21. Ulusal Kongresi Ankara, 24-28 Eylül 1995.
 6. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi.III: Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül (İzmir), 1995.
 7. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Beyin orta hat kapanma defektlerinin (CSP, CV, CVI) insidansı ile ilgili bir çalışma; III: Ulusal Anatomi Kongresi-Sözlü Bildiri, 6-9 Eylül İzmir, 1995.
 8. Göksel H.M., Akgün, M., Karadağ Ö.; Olağandışı Özellikler Taşıyan Bir Serebral Hidatik Kist Olgusu. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 9. Göksel H.M., Akgün M, Özüm Ü., İnterhemisferik Araknoid Kist. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 10. Göksel H.M., Akgün M., GÜrelik M., Erciyes A.H., Akyüz A.; Torasik Çıkış Sendromunda Başın Rotasyonuyla Ortaya Çıkan Vertebrobaziler Yetmezlik. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 11. Göksel H.M., Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S.; Serebral Vazospazm Modelinde, Desferrioxamine Tedavisinin Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellere Etkisi. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 12. Göksel. H.M. Akgün M., Topalkara K., Topaktaş S., Solak O.; Serebral İskeminin Saptanmasında Manyetik Uyarılmış Motor Potansiyellerin Kullanımı. Çeşme Nöroşirürji Kongresi 24-28 Mayıs 1996.
 13. Akgün Z, Akgün M, Topalkara K, Yücel F, Gümüşburun E: Deneysel olarak MS. Basısı oluşturulan tavşanlarda normotermi ve hipoterminin etkisinin TcMP ile değerlendirilmesi. V: Karadeniz Tıp Günleri- Poster,27-30 Mayıs-Trabzon, 1996. V. Karadeniz Tıp Günleri, Poster Yarışması Birincisi, Trabzon, 27-30 Mayıs 1996.
 14. Akgün M., Akgün Z., Topalkara K., Gümüşburun E.; Tavşanlarda Deneysel Olarak Standard Spinal Kord Basısı Oluşturulması: Yeni Model, Nöroşirürji Kongresi Çeşme 24-29 Mayıs 1996.
 15. Akgün M., Göksel H.M., Gürelik M., Arıcı K.; Tornavida ile penetran transorbital serebral yaralanma: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.
 16. Akgün M., Gürelik M., Göksel H.M.; D Vitamini Eksikliğine Bağlı Psödotümör Serebri: Olgu sunumu. Nöroşirürji Kongresi Antalya 18-20 Mayıs 1997.
 17. Akgün Z, Yücel F, Akgün M, Gümüşburun E: Vertebrae Lumbalislerde corpus vertebrale ve foramen vertebralenin sagital ve transvers çaplarının morfometrik incelenmesi; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.
 18. Akgün Z, Akgün M, Yücel F, Gümüşburun E: Anjiografik unilateral A. Cerebri anterior birinci segment yokluğu olan bir olgu; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

Ödüller

V. Karadeniz Medicine Days, Poster Contest, Trabzon, Turkey, May 27-30 1996.