Sakral ve Koksiks TümörleriSakral ve Koksiks Tümörleri

Sakral ve koksiks tümörleri, sakrum ve koksiks kemiklerindeki anormal büyümelerdir. Semptomlar arasında ağrı, nörolojik belirtiler, bağırsak veya mesane problemleri ve yürüme zorlukları yer alır. Tanı ve tedavi genellikle görüntüleme testleri ve biyopsi ile yapılır. Genellikle sakroiliak eklem disfonksiyonu sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. Sakral ve koksiks tümörlerinin yaygın klinik sunumları şunlardır:

  • Ağrı: Sırt altı, kalça veya bacaklarda ağrı, sakral ve koksiks tümörlerinin yaygın bir belirtisidir. Bu semptomları yaşayanlar veya potansiyel bir tümör endişesi olanlar bir tıp uzmanına danışmalıdır.
  • Şişlik veya kitle: Sırt altı veya kalça bölgesinde hissedilen bir kitle, sakrokoksigeal tümörlerin yaygın belirtisidir. Kitle büyüyebilir ve ağrıya neden olabilir. Hassaslık gösterebilir. Eğer yeni veya alışılmadık bir kitle fark edilirse, ağrı veya diğer semptomlarla ilişkiliyse, uzmana başvurulmalıdır.
  • Nörolojik semptomlar: Sakral veya koksiks sinirlerinin yakınındaki tümörler, alt ekstremitelerde nörolojik semptomlara yol açabilir. Potansiyel bir tümör endişesi veya nörolojik semptomlar varsa, bir tıp uzmanına başvurulmalıdır.
  • Bağırsak veya mesane disfonksiyonu: Bağırsak veya mesaneye baskı yapan tümörler, idrar yapma ve bağırsak hareketlerinde zorluğa neden olur. Bu durum yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir değişiklik fark edildiğinde uzmana başvurulması önemlidir.
  • Ayakta durma veya yürüme güçlüğü: Alt ekstremitelerde sinirlere baskı yapan tümörler, ayakta durmayı veya yürümeyi zorlaştırabilmektedir. Özellikle büyük tümörlerde, sakrokoksigeal bölgedeki sinirlere baskı yapabilmektedirler. Bu durumda uzmana başvurulması önemlidir. Çünkü altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlanması gerekebilmektedir.
  • Kırık: Bazı durumlarda, sakral ve koksiks tümörleri kemiği zayıflatarak kırılmaya veya kırılmaya neden olabilmektedir.

Sakrum kırıkları, travma, osteoporoz veya kemiği zayıflatan tümörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Sakral ve koksiks tümörleri, normal kemik yapısının tahrip olma potansiyeli nedeniyle kırık riskini artırabilmektedir.

Sakral ve Koksiks Tümörleri
Sakral ve Koksiks Tümörleri

Osteporoz ile ilişkili sakral ve koksiks tümörleri

Sakrokoksigeal tümörlerle ilişkili kırık riskleri, tümörün tipine ve konumuna bağlıdır. Sakrum veya kokeksin yakınında bulunan tümörler kemiği zayıflatabilmektedir. Ek olarak, osteosarkom veya kondrosarkom gibi bazı tümörler kemiği kırılgan hale getirmektedirler.

Sakral ve koksiks tümörleri bulunan kişilerde, kemiği zayıflama veya kırılma belirtisi açısından izlemek önemlidir. Osteoporoz öyküsü veya kemiği zayıflatan diğer durumları olan hastalarda kırık riski artabilmektedir. Düşmeleri ve diğer kazaları önlemek için ekstra önlemler almalıdır. Doktorunuz kemiğin kırık riskini değerlendirmek için röntgen, BT veya MRI gibi görüntüleme testleri önerebilmektedir.

Genel olarak, sakral ve koksiks tümörlerinin klinik sunumu, tümörün tipine ve konumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, altta yatan neden ve tedavi için uzman görüşü önemlidir. Tedavi, tümörün tipine ve evresine bağlı olarak cerrahi, radyasyon tedavisi, kemoterapi veya bu tedavilerin bir kombinasyonunu içerebilmektedir.

Sakral ve Koksiks Tümörleri Tipleri

Türlerine Göre Sakral ve Koksiks Tümörleri

Sakrum ve koksikste meydana gelebilecek çeşitli tümör türleri vardır. En yaygın türlerden bazıları şunlardır:

Kordoma

Kordoma, fetal gelişim sırasında mevcut olan bir yapı olan notokordun kalıntılarından kaynaklanan nadir tümörlerdir. En sık sakrum veya kafa tabanında bulunurlar. Kordomalar, sakrokoksigeal bölgede oluşabilen nadir bir kemik kanseri türüdür. Tipik olarak, fetal gelişim sırasında omurgayı oluşturmaya yardımcı olan bir yapı olan notokordun kalıntılarından kaynaklanırlar. Kordomalar genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir ve uzun yıllar belirti vermeyebilmektedirler.

Semptomlar ortaya çıktığında, sırtın alt kısmında, kalçalarda veya bacaklarda ağrı veya rahatsızlık içerebilmektedir. Bağırsak veya mesane disfonksiyonu; bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomlar; ve sakrokoksigeal bölgede görünen veya elle hissedilen bir kitle. Semptomlar, tümörün boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

Kordoma teşhisi tipik olarak, tümörü görselleştirmek içindir. Boyutunu ve yerini değerlendirmek için röntgen, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme testlerini içermektedir. Teşhisi doğrulamak ve spesifik tümör tipini belirlemek için bir biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Sakrokoksigeal kordomaların tedavisi genellikle cerrahi ve radyasyon tedavisinin bir kombinasyonunu içermektedir. Tedavinin amacı, normal omurilik fonksiyonunu korurken mümkün olduğu kadar tümörü çıkarmaktır. Bazı durumlarda, kordomaların tedavisinde etkinliği sınırlı olsa da kemoterapi de uygulanabilmektedir. Kordomalı hastalar için prognoz, tümörün boyutu, konumu, yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Dev hücreli tümör

Dev hücreli tümörler, kemikte oluşabilen iyi huylu tümörlerdir. Daha çok vücudun uzun kemiklerinde bulunurlar, ancak sakrum ve koksikste de oluşabilmektedirler. Dev hücreli tümörler (GCT’ler), sakrokoksigeal bölgede oluşabilen bir tür kemik tümörüdür. Tipik olarak iyi huyludurlar (kanserli değildirler). Ancak lokal olarak agresif olabilmektedirler, yani büyüyüp çevre dokuları istila ederler. GHT’ler yaygın olarak 20 ila 40 yaşları arasındaki genç erişkinlerde görülebilmektedir. Ayrıca kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

Sakrokoksigeal GHT’lerin semptomları, bel veya kalçalarda ağrı veya rahatsızlık, sakrokoksigeal bölgede görünmekte veya hissedilmektedir. Bir kitle ve bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomları içerebilmektedir. Bu belirtiler tümörün boyutuna ve yerleşim yerine göre değişiklik göstermektedir.

Sakrokoksigeal GHT’lerin teşhisi tipik olarak görüntüleme testleri uygulanmaktadır. Tümörün boyutu, yerini değerlendirmek için X-ışınları, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme testlerini içermektedir. Teşhisi doğrulamak ve spesifik tümör tipini belirlemek için bir biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Sakrokoksigeal GHT’lerin tedavisi genellikle mümkün olduğu kadar tümörün çıkarılması için ameliyat gerektirir. Bazı durumlarda tümörü küçültmek veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini tedavi için radyasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Bazı durumlarda, tümörün büyümesini yavaşlatmak veya tekrarını önlemek için denosumab gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.

Sakrokoksigeal GHT’li hastalarda prognoz, tümörün boyutu, konumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Osteosarkoma

Osteosarkoma sakrum ve koksikste oluşabilen bir kemik kanseri türüdür. Nadiren görülebilen osteosarkom sakrokoksigeal bölgede oluşabilmektedir. Bu bölgedeki osteosarkomların, yerleşimleri ve çevreleyen anatominin karmaşıklığı nedeniyle teşhis ve tedavisi özellikle zor olabilmektedir.

Sakrokoksigeal osteosarkomların semptomları, belde veya kalçalarda ağrı veya rahatsızlık, sakrokoksigeal bölgede şişme veya görülebilmektedir. Bu bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomları içerebilmektedir. Bu belirtiler tümörün boyutuna ve yerleşim yerine göre değişiklik gösterir.

Sakrokoksigeal osteosarkomların teşhisi tipik olarak, tümörü görselleştirmek ve boyutunu ve yerini değerlendirmek için X-ışınları, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme testlerini içerir. Teşhisi doğrulamak ve spesifik tümör tipini belirlemek için bir biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Sakrokoksigeal osteosarkomların tedavisi genellikle cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin bir kombinasyonunu içermektedir. Tümörün olabildiğince büyük bir kısmını çıkarmak için genellikle cerrahi uygulanır. Ardından kalan kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisi uygulanır. Kemoterapi, tümörü küçültmek veya vücuda yayılan kanser hücrelerini tedavi etmek için de kullanılmaktadır.

Sakrokoksigeal osteosarkomlu hastaların prognozu, tümörün boyutuna ve konumuna ve ayrıca hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Tedavi sonuçları, kullanılan tedavilerin etkinliğine ve kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığına da bağlı olabilmektedir.

Ewing sarkoma

Ewing sarkoma sakrum ve diğer kemiklerde görülebilen nadir bir kemik kanseri türüdür. Sakrokoksigeal bölgede oluşabilen nadir bir kemik kanseri türüdür. En sık çocukları ve genç yetişkinleri etkiler ve yerleşimi ve semptomlarının spesifik olmayan doğası nedeniyle teşhis edilmesi zor olabilmektedir.

Sakrokoksigeal Ewing sarkomunun semptomları, belde veya kalçalarda ağrı veya rahatsızlık, sakrokoksigeal bölgede şişme veya görünür bir kitle ve bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomları içerebilmektedir. Bu belirtiler tümörün boyutuna ve yerleşim yerine göre değişiklik gösterir.

Sakrokoksigeal Ewing sarkomunun teşhisi tipik olarak, tümörü görselleştirmek ve boyutunu ve yerini değerlendirmek için X-ışınları, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme testlerini içerir. Teşhisi doğrulamak ve spesifik tümör tipini belirlemek için bir biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Sakrokoksigeal Ewing sarkomunun tedavisi genellikle cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin bir kombinasyonunu içerir. Tümörün olabildiğince büyük bir kısmını çıkarmak için genellikle cerrahi uygulanır, ardından kalan kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisi uygulanır. Kemoterapi, tümörü küçültmek veya vücudun diğer bölgelerine yayılan kanser hücrelerini tedavi etmek için de kullanılabilmektedir.

Sakrokoksigeal Ewing sarkomlu hastaların prognozu, tümörün boyutuna ve konumuna ve ayrıca hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Tedavi sonuçları, kullanılan tedavilerin etkinliğine ve kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığına da bağlı olabilmektedir.

Metastatik tümörler

Göğüs, akciğer veya prostat gibi vücudun diğer bölgelerinden kaynaklanan tümörler sakrum ve kuyruk sokumuna yayılabilmektedir (metastaz yapabilmektedir). Metastatik tümörler, vücudun diğer bölgelerinden sakrokoksigeal kemiklere yayılan kanserleri ifade eder. Sakrokoksigeal bölgeye metastaz yapan en yaygın kanser türleri meme, akciğer, prostat ve kolon kanseridir.

Sakrokoksigeal bölgedeki metastatik tümörler, bölgedeki primer tümörlere benzer ağrı, şişme veya bel veya kalçada görünür bir kitle gibi semptomlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, metastatik tümörleri olan hastalarda, akciğer kanseri durumunda öksürük veya nefes darlığı gibi birincil kanserle ilgili semptomlar da olabilmektedir.

Sakrokoksigeal bölgedeki metastatik tümörlerin teşhisi genellikle tümörü görselleştirmek ve boyutunu ve yerini değerlendirmek için X-ışınları, BT taramaları veya MRI gibi görüntüleme testlerini içerir. Teşhisi doğrulamak ve spesifik kanser tipini belirlemek için bir biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Sakrokoksigeal bölgedeki metastatik tümörlerin tedavisi tipik olarak birincil kansere ve evresine bağlıdır. Tedavi cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin bir kombinasyonunu içerir. Ağrı yönetimi teknikleri, tümörle ilişkili herhangi bir rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olmak için de kullanılabilmektedir.

Sakrokoksigeal metastatik tümörü olan hastalarda prognoz tümörün histopatolojik tipi ve metastaz evresine, çevre dokuların invazyon derecesine bağlıdır.

Hemanjiyom

Hemanjiyomlar kan damarlarından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Omurgada daha sık görülürler ancak sakrum ve koksikste de oluşabilirler. Hemanjiyomlar, anormal kan damarlarından oluşan kanserli olmayan tümörlerdir. Sakrokoksigeal bölgede hemanjiyomlar sakrum veya koksiks kemiklerinde oluşur ve en sık çocuklarda görülebilmektedir. Tipik olarak asemptomatiktirler ve ilgisiz nedenlerle elde edilen görüntüleme çalışmalarında tesadüfen keşfedilebilirler.

Nadir durumlarda, sakrokoksigeal bölgedeki hemanjiyomlar ağrı, şişme veya oturma veya ayakta durma güçlüğü gibi semptomlara neden olabilmektedir. Tümör ayrıca yakındaki sinirleri sıkıştırarak bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomlara neden olur.

Sakrokoksigeal hemanjiyomların teşhisi genellikle MRI veya BT taramaları gibi görüntüleme testlerini içerir. Teşhisi doğrulamak ve semptomların diğer potansiyel nedenlerini ekarte etmek için biyopsi de gerekli olabilmektedir.

Tümör asemptomatikse ve herhangi bir soruna neden olmuyorsa sakrokoksigeal hemanjiyom tedavisi gerekli olmayabilmektedir. Bununla birlikte, tümörün semptomlara neden olduğu veya hızla büyüdüğü durumlarda, tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon tedavisi veya embolizasyon (tümöre kan akışının bloke edilmesi) yer alabilmektedir.

Sakrokoksigeal hemanjiyomların prognozu genellikle iyidir ve başarılı bir tedaviden sonra tekrarlama riski düşüktür. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özellikle sinirler tedaviden önce hasar görmüşse, tümör uzun süreli nörolojik kusurlara neden olabilmektedir.

Nörofibrom

Nörofibromlar, sinir dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Sakrumda ve omurganın diğer kısımlarında oluşabilirler. Nörofibromlar, periferik sinirlerden kaynaklanan ve Schwann hücreleri, fibroblastlar ve perinöral hücrelerden oluşan tümörlerdir. Sporadik olarak da ortaya çıkabilmelerine rağmen, sıklıkla genetik bozukluk Nörofibromatozis tip 1 (NF1) ile ilişkilidirler.

Sakrokoksigeal bölgede nörofibromlar nadirdir ve tüm sakral tümörlerin %1’inden azını oluşturur. Daha çok servikal ve torasik omurganın yanı sıra uzuvlar ve gövdede bulunurlar.

Özellikle sakrokoksigeal nörofibromların sıklığı ve prevalansı, nispeten nadir oldukları için literatürde iyi belgelenmemiştir. Bununla birlikte, NF1’li hastalarda daha yaygın olabilmektedir, çünkü bu bozukluk bireyleri vücutta çok sayıda nörofibrom gelişimine yatkın hale getirir.

Sakrokoksigeal nörofibromların semptomları, bel veya kalçada ağrı, şişlik veya görünür veya elle hissedilen bir kitleyi içerebilmektedir. Bazı durumlarda, tümör yakındaki sinirleri sıkıştırarak bacaklarda uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük gibi nörolojik semptomlara neden olur.

Sakrokoksigeal nörofibromların teşhisi genellikle MRI veya CT taramaları gibi görüntüleme testlerinin yanı sıra tanıyı doğrulamak ve semptomların diğer olası nedenlerini ekarte etmek için biyopsi içerir.

Sakrokoksigeal nörofibromların tedavisi, özellikle önemli ağrı veya nörolojik semptomlara neden oluyorsa, tümörün cerrahi rezeksiyonunu içerir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özellikle tümör küçük ve asemptomatikse, konservatif tedavi uygun olabilmektedir.

Sakrokoksigeal nörofibromların prognozu, özellikle tümör tamamen çıkarılmışsa, genellikle iyidir. Bununla birlikte, NF1’li hastalar vücutta çok sayıda nörofibrom gelişimine yatkın olabilmektedir ve yeni veya tekrarlayan tümörleri saptamak için yakın izleme gerekli olmaktadır.

Lipom

Lipomlar, yağ dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Vücudun diğer bölgelerinde daha yaygın olarak bulunurlar ancak sakrum ve koksikste de oluşabilirler. Bir lipom, sakrokoksigeal bölge dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilen kanserli olmayan, yağlı bir tümördür. Lipomlar nispeten yaygındır ve tüm yumuşak doku tümörlerinin yaklaşık %16’sını oluşturur.

Sakrokoksigeal bölgede lipomlar, kordomalar ve dev hücreli tümörlerle birlikte en sık görülen tümörler arasındadır. Her yaşta ortaya çıkabilirler, ancak daha çok yetişkinlerde, özellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde teşhis edilirler.

Sakrokoksigeal lipomların semptomları, sırtın alt kısmında veya kalçada dokunulduğunda yumuşak veya lastiksi olabilen görünür veya elle hissedilen bir kitleyi içerebilmektedir. Bazı durumlarda tümör, özellikle büyükse veya yakındaki sinirlere baskı yapıyorsa ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilmektedir.

Sakrokoksigeal lipomların teşhisi genellikle, teşhisi doğrulayabilen ve tümörün boyutunu ve yerini değerlendirebilen MRI veya BT taramaları gibi görüntüleme testlerini içerir.

Tümör küçük ve asemptomatik ise sakrokoksigeal lipom tedavisi gerekli olmayabilmektedir. Ancak tümör ağrı veya rahatsızlığa neden oluyorsa veya hızla büyüyorsa cerrahi rezeksiyon gerekebilmektedir. Bazı durumlarda liposuction da bir seçenek olur.

Sakrokoksigeal lipomların prognozu genellikle iyidir, çünkü bu tümörler kanserli değildir ve cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra nadiren tekrarlar. Bununla birlikte, herhangi bir yeni veya tekrarlayan tümörü saptamak için yakın izleme gerekir.

Genel olarak, sakrum ve koksikste meydana gelebilen tümör tipleri, konumları, boyutları ve iyi huylu veya kötü huylu olmalarına göre değişir. Herhangi bir semptom yaşarsanız veya sakrum veya koksikste potansiyel bir tümör hakkında endişeleriniz varsa, bir tıp uzmanına danışmanız önemlidir.