Kategori: Omurga – Omurilik

Omurgamız, başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur.

Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. Tıpkı bir elektrik kablosu gibi görev yaparak; el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın, duyu fonksiyonumuzun çalışmasını sağlar.

Kauda Ekina Ependimomu

Bir Zamanlar Bir Ceylan Gibi Koşardı: Hayatı 15 Günde Değişti Kauda Ekina Ependimomu (Tümör) teşhisi konduğunda çok üzüldü. Genc olmanın verdiği güçle insan kendini bir ceylan gibi hissedebilir. “Ependimom: Omurilikten…

Miyelopati

"Miyelopati" terimi, "myelo" (omurilik anlamına gelir) ve "pati" (anlam bozukluğu) sözcüklerinden türetilmiştir.

Kifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus. Kifoz, omurganın anormal bir şekilde kıvrıldığı ve üst sırtın öne doğru yuvarlanmasına neden olan bir omurga durumudur.

Omurga Cerrahisi Sonrası Seks

Omurga cerrahisi sonrası seks, iyileşme döneminde çok fazla dikkat gerektiren karmaşık ve hassas bir süreçtir. Omurilik ameliyatı geçiren hastalar, cinsel aktiviteye ne zaman devam edebilecekleri konusunda endişeleri olabilmektedir. Spinal cerrahiden…

Bel Kayması: Spondilolistezis

Bel kayması, omurganın bel bölgesindeki disklerin yer değiştirmesi veya kayması durumunda ortaya çıkar. Bu durum, omurganın normal hizasından sapmasına ve komşu yapılar üzerinde baskıya neden olabilir.