Kategori: Omurga – Omurilik

Omurgamız, başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur.

Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. Tıpkı bir elektrik kablosu gibi görev yaparak; el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın, duyu fonksiyonumuzun çalışmasını sağlar.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Servikal bölge diskitis ve spondilodiskitis omurganın servikal bölgesinde (boyun bölgesi) görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu durum genellikle omurganın bir bölümündeki disklerin (omurlar arasındaki yastık benzeri yapılar) enfeksiyonuyla başlar ve zamanla…

Lomber Spinal Nörofibromalar

Lomber spinal nörofibromalar, sinir sisteminin bir tür tümörü olan nörofibromaların lomber (bel) bölgede oluşması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu tümörler, sinir liflerinin miyelin kılıfını oluşturan hücrelerden (Schwann hücreleri) kaynaklanır.

Torakal Spinal Nörofibromalar

Torakal spinal nörofibromalar, omurganın orta bölgesinde yer alan nörofibromalardır. Nörofibromalar, sinir sisteminin hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörler genellikle iyi huyludur, ancak nadir durumlarda kötü huylu bir forma dönüşebilirler. Torakal spinal…

Servikal Nörofibromalar

Servikal nörofibromalar, servikal bölgede yer alan sinirlerin hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Spinal nörofibromalar, nörofibromatozis tip 1 (NF1) hastalığının bir belirtisi olarak ortaya çıkan bir grup nörofibromalardır. Bu tümörler, sinir sisteminin…

Spinal Cerrahi (Omurga Cerrahisi)

Spinal Cerrahi (Omurga Cerrahisi) Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri…

Omurilik Tümörleri

Omurilik Tümörleri Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için…

Omurilik

Omurilik Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili…

Omurga Tümör Cerrahisi

Omurga Tümör Cerrahisi Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek…

Omurga Enfeksiyonları

Omurga Enfeksiyonları Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için…