MiyelopatiMiyelopati

Omuriliği etkileyen ve fonksiyonel bozukluklara neden olan herhangi bir bozukluk veya durumu Miyelopati ile ifade edilmiştir. “Miyelopati” terimi, “myelo” (omurilik anlamına gelir) ve “pati” (anlam bozukluğu) sözcüklerinden türetilmiştir. Dejeneratif değişiklikler, travma, inflamasyon, enfeksiyon, tümörler veya vasküler anormallikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Miyelopati semptomları, altta yatan nedene ve etkilenen omuriliğin seviyesine bağlı olarak değişebilir. Yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

 • İlerleyici zayıflık: Kollarda veya bacaklarda zayıflık zamanla kademeli olarak gelişebilir.
 • Duyusal değişiklikler: Uzuvlarda veya gövdede uyuşma, karıncalanma veya duyu kaybı meydana gelebilir.
 • Koordinasyon ve denge sorunları: Bir gömlek yazmak veya bir gömleğin düğmelerini iliklemek gibi ince motor becerilerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Kararsız yürüyüş ve sık tökezleme de gözlemlenebilir.
 • Spastisite: Artan kas tonusu veya sertliği meydana gelebilir, bu da kas spazmlarına ve hareketlerde zorluğa yol açar.
 • Mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı: Şiddetli vakalarda miyelopati, idrar veya fekal inkontinansa neden olabilir.
 • Boyun veya sırt ağrısı: Altta yatan nedene bağlı olarak, miyelopatili bireyler boyun veya sırtta ağrı veya rahatsızlık yaşayabilir.

Miyelopati Teşhisi

Teşhis, kapsamlı bir tıbbi geçmiş incelemesi, fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi çeşitli görüntüleme testlerini içerir.

Miyelopati
Miyelopati

Miyelopatinin tedavi seçenekleri

Tedavi seçenekleri miyelopatinin spesifik nedenine bağlıdır ancak şunları içerir:
İlaçlar:
Semptomları yönetmek ve enflamasyonu azaltmak için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), kortikosteroidler veya ağrı kesiciler verilmektedir.

 • Fizik tedavi: Egzersizler ve terapötik teknikler gücü, esnekliği ve dengeyi geliştirmeye yardımcı olur.
 • Cerrahi: Bazı durumlarda, fıtıklaşmış diskler, tümörler veya diğer yapısal anormalliklerin neden olduğu omurilik üzerindeki baskıyı azaltmak için cerrahi müdahale gerekir.
 • Yardımcı cihazlar: Hareket kabiliyetine yardımcı olmak ve düşmeleri önlemek için bastonlar, yürüteçler veya diğer yardımcı cihazlar önerilmektedir.

Miyelopatinin prognozu ciddiyetine, altta yatan nedene ve zamanında tedaviye bağlı olarak değişir. Erken müdahale ve uygun yönetim, miyelopatili bireylerde semptomları hafifletmeye ve genel işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Doğru teşhis ve uygun tedavi planı için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Spinal miyelopati nedenleri nelerdir?

Omuriliğin bozulması veya işlev bozukluğu ile karakterize edilen spinal miyelopatinin birkaç potansiyel nedeni vardır. Burada, bazı yaygın nedenlerin kapsamlı bir listesini sağlayacağım:

 • Dejeneratif Disk Hastalığı: Bu, omurlar arasındaki omurilik diskleri zamanla parçalanıp fıtıklaşmaya, şişkinliğe veya kemik mahmuzlarının oluşumuna yol açtığında ortaya çıkar. Bu değişiklikler omuriliğe baskı uygular ve miyelopatiye neden olabilmektedir.
 • Spinal Stenoz: Tipik olarak osteoartrit veya bağların kalınlaşması gibi yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle spinal kanalın daralmasını ifade eder. Azalan alan omuriliği sıkıştırır ve durum miyelopati ile sonuçlanabilmektedir.
 • Fıtıklaşmış Disk: Omurilik disklerinden birinin yırtılması veya yerinden kayması omuriliğe bası yaparak miyelopatiye yol açabilmektedir.
 • Travma: Omurga kırıkları, çıkıklar veya omurgaya şiddetli darbeler gibi yaralanmalar omuriliğe zarar vererek miyelopati ile sonuçlanabilmektedir.
 • Tümörler: Hem iyi huylu hem de kötü huylu tümörler, omuriliğin içinde veya yakınında gelişerek nöral dokuya baskı uygulayarak miyelopatiye neden olur.
 • Enflamatuar Durumlar: Multipl skleroz, transvers miyelit veya otoimmün bozukluklar gibi bozukluklar omurilikte iltihaplanmaya neden olarak miyelopatiye yol açar.
 • Vasküler Bozukluklar: Omurilik enfarktüsü (inme), arteriyovenöz malformasyonlar veya omurilik iskemisi gibi durumlar omuriliğe giden kan akışını bozarak miyelopatiye neden olur.
 • Enfeksiyonlar: Spinal epidural apse, tüberküloz veya viral enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlar omuriliği doğrudan etkileyerek miyelopatiye neden olur.
 • Konjenital Anormallikler: Bazı kişiler miyelopatiye yol açabilen omurilik bağı, Chiari malformasyonu veya siringomiyeli gibi omurilik anormallikleri ile doğarlar.
 • Diğer Nedenler: Miyelopatiye katkıda bulunan diğer faktörler arasında kemik mahmuzları veya kalınlaşmış bağlar nedeniyle omurilik sıkışması, belirli metabolik bozukluklar, radyasyon tedavisi ve bazı ilaçlar yer alır.

Bu listenin kapsamlı olmadığını ve miyelopatinin daha az yaygın başka nedenleri de olabileceğini not etmek önemlidir. Özel nedeni ve uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için her bireyin durumu bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Santral Kordon Sendromu Nedir?

Santral Kordon Sendromu (CCS), öncelikle omuriliğin merkezi kısmını etkileyen bir tür tamamlanmamış omurilik yaralanmasıdır. Tipik olarak, omuriliğin servikal bölgesinde (boyun), özellikle merkezi gri maddede hasar veya travma sonucu oluşur.

CCS genellikle, baş ve boynun zorla geriye doğru gerildiği düşme veya motorlu araç kazalarının neden olduğu hiperekstansiyon yaralanmaları ile ilişkilidir. Yaralanma genellikle önceden spinal stenozu veya dejeneratif değişiklikleri olan kişilerde görülmektedir.

Santral Kord Sendromunun karakteristik özelliği, üst ekstremitelerde alt ekstremitelere göre orantısız motor fonksiyon ve duyusal algı kaybıdır. Bu, CCS’li bireylerin tipik olarak kollarında ve ellerinde bacaklarından daha fazla bozulma yaşadıkları anlamına gelir.

Merkezi Kordon Sendromunun yaygın semptomları şunları içerir:

 • Zayıflık: Ellerde ve parmaklarda daha belirgin olabilen üst ekstremitelerde zayıflık veya felç.
 • Duyusal değişiklikler: Tipik olarak bacaklardan çok elleri ve kolları etkileyen uyuşma veya karıncalanma gibi duyu değişikliği veya duyu kaybı.
 • Mesane ve bağırsak disfonksiyonu: Bazı kişiler mesane ve bağırsak kontrolü ile ilgili sorunlar yaşar.
 • İnce motor beceri bozukluğu: Ellerdeki zayıflık veya beceri kaybı nedeniyle gömlek iliklemek veya yazı yazmak gibi ince motor görevlerde zorluklar.
 • Ağrı ve anormal duyumlar: Bazı kişiler ağrı, yanma hissi veya karıncalanma gibi anormal duyumlar yaşar.

Semptomların şiddeti, yaralanmanın boyutuna ve kişinin genel sağlığına bağlı olarak hafif ila şiddetli arasında değişebilmektedir.

Santral Kordon Sendromu Tedavisi

Merkezi Kordon Sendromu tedavisi, bireyin durumunu stabilize etmeye, daha fazla hasarı önlemeye ve iyileşmeyi en üst düzeye çıkarmaya odaklanır. Şunları içerir:

 • Hareketsizleştirme: Daha fazla yaralanmayı önlemek için boynu bir servikal yaka veya destek ile hareketsiz hale getirme.
 • Rehabilitasyon: Fizik tedavi ve mesleki terapi, fonksiyonel iyileşmeyi en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Bu terapiler, günlük yaşam aktivitelerinde güç, hareketlilik, koordinasyon ve bağımsızlığı geliştirmeyi amaçlar.
 • İlaçlar: Spesifik semptomlara bağlı olarak, ağrı, kas spazmları veya diğer ilişkili komplikasyonları yönetmek için ilaçlar reçete edilebilir.
 • Cerrahi müdahale: Bazı durumlarda, özellikle omurilik sıkışmasına dair kanıt varsa, omuriliği açmak veya etkilenen bölgeyi stabilize etmek için ameliyat gerekebilir.

Santral Kord Sendromlu bireyler için prognoz, ilk yaralanmanın ciddiyetine, bireyin yaşına ve genel sağlığına ve rehabilitasyonun etkinliğine bağlı olarak değişir. Bazı kişiler önemli ölçüde iyileşme yaşarken, bazılarında kalıcı bozukluklar olabilir. Acil tıbbi müdahale ve kapsamlı bir rehabilitasyon programı, sonuçları optimize etmek için gereklidir.

Whiplash Yaralanması Nedir?

Whiplash yaralanması, baş ve boynun ani ve güçlü bir ileri geri hareketinden kaynaklanan boyun yaralanmasıdır. Genellikle arkadan gelen araç çarpışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak spor yaralanmaları veya fiziksel saldırılar gibi ani hızlanma, yavaşlama hareketlerinden de kaynaklanabilmektedir.

Bir kamçı darbesi yaralanması sırasında, baş geriye (hiperekstansiyon) ve ardından hızla öne (hiperfleksiyon) fırlar. Bu ani hareket, boyun ve sırtın üst kısmındaki kaslara, bağlara, tendonlara zarar verir.

Miyelopati
Miyelopati

Whiplash yaralanmasının belirtileri

Boyun yaralanması belirtileri kazadan hemen sonra ortaya çıkmayabilmektedir ancak saatler veya günler içinde gelişebilmektedir. Yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

 • Boyun ağrısı ve sertliği: Boyunda ağrı ve sertlik, kamçı darbesinin en yaygın semptomlarıdır. Ağrı hareketle kötüleşebilmektedir.
 • Baş ağrıları: Tipik olarak kafatasının tabanından kaynaklanan baş ağrıları, boyun darbesi yaralanmalarından sonra görülmektedir.
 • Kısıtlı hareket açıklığı: Boynu hareket ettirmede zorluk veya başı döndürmeye veya eğmeye çalışırken ağrı yaşama.
 • Omuz ve sırt ağrısı: Ağrı, kas ve dokuların etkisi omuzlara veya sırtın üst kısmına uzanabilmektedir.
 • Karıncalanma veya uyuşma: Bazı kişilerde sinir sıkışması veya tahrişe bağlı etkiler göstermektedir. Radikülopati (kollarda veya ellerde karıncalanma) veya uyuşma yaşayabilmektedir.
 • Yorgunluk ve baş dönmesi: Whiplash yaralanmalarına yorgunluk, baş dönmesi ve konsantrasyon güçlüğü eşlik eder.
 • Görme bozuklukları: Bulanık görme, ışığa duyarlılık veya diğer görsel bozukluklar meydana gelir.

Whiplash yaralanmasının teşhisi tipik olarak bireyin semptomlarına, tıbbi geçmişine ve fizik muayenesine göre yapılmaktadır. Olası yaralanmaları veya komplikasyonları dışlamak için X-ışınları, CT taramaları veya MRI gibi görüntüleme yapılmaktadır.

Whiplash yaralanması tedavisi

Whiplash yaralanması tedavisi, ağrıyı hafifletmeye, iltihabı azaltmaya ve iyileşmeyi desteklemeye odaklanır.
Yaygın tedavi yaklaşımları şunları içerir:

 • Ağrı yönetimi: Ağrıyı yönetmek ve iltihaplanmayı azaltmak için reçetesiz veya reçeteli ağrı kesiciler verilmektedir.
 • Fizik tedavi: Fizyoterapist tarafından önerilen germe egzersizleri, hafif hareket açıklığı egzersizleri yardımcı olur. Bu egzersizler güçlendirme, esnekliği artırmaya, sertliği azaltmaya ve normal boyun işlevini geri kazanmaya yardımcı olur.
 • Sıcak veya soğuk tedavisi: Etkilenen bölgeye sıcak veya soğuk uygulamak, ağrı ve iltihaplanmayı azaltabilmektedir.
 • Boyun desteği: Sınırlı bir süre boyunluk veya boyunluk takmak destek sağlar ve iyileşmeyi hızlandırabilmektedir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: İyi bir duruş pozisyonu ile birlikte ergonomik ekipman kullanmak gerekir. Böylece semptomları kötüleştiren faaliyetlerden kaçınmak boyunda daha fazla baskı oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Çoğu durumda, boyun yaralanmaları, uygun tedavi ve kişisel bakım önlemleri ile hızlı iyileşme görülebilmektedir. Bununla birlikte, bazı kişiler kronik ağrı veya uzun süreli komplikasyonlar yaşayabilmektedir. Bireyin özel durumuna göre uygun bir teşhis ve tedavi planı için tıbbi yardım almak önemlidir.

Miyelopatinin Komplikasyonları

Omuriliği etkileyen miyelopati, ciddiyetine, altta yatan nedenlere bağlı olarak çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. İşte bu komplikasyonlar:

 • Motor Bozukluk: Miyelopati zayıflık, kas atrofisi ve koordinasyon kaybı ile sonuçlanır. Bu motor bozukluklar, günlük aktivitelerin gerçekleştirmesini etkiler. Bu durum kişinin bağımsızlığın azalmasına ve yaşam kalitesini düşürür.
 • Duyusal Değişiklikler: Miyelopati, etkilenen bölgelerde uyuşma, karıncalanma veya duyusal rahatsızlıklar ve duyu kaybına neden olur. Bu değişiklikler dokunma, sıcaklık veya ağrıyı algılamayı etkileyerek denge, koordinasyon ve el becerisi kabiliyetini etkiler.
 • Spastisite ve Kontraktürler: Spastisite, miyelopatinin sonucu olarak görülen kas sertliği anlamına gelir. Zamanla spastisite, kas kısalması, atrofi ve kas kontraktürlerine yol açar. Kontraktürler hareket aralığını sınırlar ve hareketi zorlaştırır.
 • Mesane ve Bağırsak Disfonksiyonu: Şiddetli miyelopati vakalarında, idrar veya fekal inkontinans, işeme gibi zorluklar olur. Ayrıca mesane ve bağırsak disfonksiyonu da yaşanabilmektedir.
 • Kronik Ağrı: Miyelopati, etkilenen bölgede boyun, sırt ağrısı dahil olmak üzere kronik ağrı ile ilişkilidir. Ağrı, sinirlerin sıkışması, iltihaplanma veya miyelopatinin altta yatan nedeni ile ilgili diğer faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Kronik ağrı, fiziksel işleyişi, uykuyu, ruh halini ve genel refahı etkiler.
 • Fonksiyonel Kısıtlamalar: Yürüme, ince motor beceriler ve günlük yaşam aktivitelerine kısıtlamalar getirebilmektedir. Bu kısıtlamalar çalışma, sosyal aktivitelere katılma, eğlence gibi aktivitelerinden keyif alma yeteneğini etkiler.
 • Psikolojik ve Duygusal Etki: Miyelopati ve ilişkili komplikasyonlarla yaşamak, psikolojik ve duygusal zorluklara yol açar. Bireyler hayal kırıklığı, depresyon, kaygı veya çaresizlik duyguları yaşar. Psikolojik destek ve danışmanlık, miyelopatinin bu yönlerini yönetmede faydalı olur.
 • Cerrahi Riskler: Miyelopatinin altında yatan nedeni tedavi etmek için cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Böyle durumlarda, enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar veya istenen sonucun elde edilememesi gibi riskler vardır. Bu riskler dikkatle değerlendirilmeli, sağlık ekibi ile tartışılmalıdır.

Miyelopatililerde semptomları yönetmek, tedaviyi optimize etmek, komplikasyonları önlemek veya aza indirmek için kontrollü çalışma önemlidir. Belirli komplikasyonlarda genel işleyişi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için rehabilitasyon, yardımcı cihazlar, ağrı yönetimi önerilebilmektedir.

Servikal Miyelopatiye Karşı Önlemler

Risk faktörlerini azaltmak ve omurilik sağlığını geliştirmek servikal miyelopatinin önlenmesine yardımcı olur. Servikal miyelopati gelişme riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, riski en aza indirmek mümkündür.

 • İyi duruşu koruyun: Otururken, ayakta dururken uygun duruş uygulamak boyun ve omurga üzerindeki stresi azaltır. Başınızı omurganızla aynı hizada tutun ve uzun süre kambur durmaktan kaçının.
 • Düzenli egzersiz yapın: Boynu ve omurgayı destekleyen kasları güçlendirmek için düzenli egzersiz yapın. İyi duruşu teşvik eden, esnekliği artıran ve genel vücut gücünü artıran egzersizlere odaklanın.
 • Ergonomik ekipman: İşte ve evde, ergonomik sandalyeler, masalar ve nötr omurga pozisyonunu destekleyen ekipmanlar kullanın. Boyun ve sırt üzerindeki baskıyı en aza indirmek için çalışma alanınızı ayarlayın.
 • Nesneleri güvenli şekilde kaldırın ve taşıyın: Ağır nesneleri kaldırırken, boyun ve omurga üzerindeki baskıyı azaltın. Bunu yapmak için sırtınız yerine bacaklarınızı kullanın. Nesneleri vücudunuza yakın tutun ve taşırken döndürme hareketlerinden kaçının.
 • Boynu aşırı zorlamaktan kaçının: Uzun süreli elektronik cihaz kullanımından kaçının. Kötü uyku pozisyonları gibi boynunuza aşırı yük bindiren faaliyetlere karşı dikkatli olun. Boyun germe egzersizleri yapın ve destekleyici yastıklar kullanın.
 • Kilonuzu koruyun: Aşırı vücut ağırlığı, servikal bölge de dahil olmak üzere omurga üzerindeki stresi artırır. Dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite ile kilonuzu koruyun.
 • Aşırı boyun travmasından kaçının: Kazaları önlemek ve boyun travması riskini aza indirmek için önlemler alın. Araçlarda emniyet kemeri takın. Spor veya fiziksel aktiviteler sırasında koruyucu ekipman kullanın. Düşme veya çarpışmaları önlemek için çevrenize dikkat edin.
 • Altta yatan koşullar: Dejeneratif disk hastalığı veya artrit gibi durumlar servikal miyelopati riskini artırır. Tıbbi tedavi, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla bu koşulları uygun şekilde yönetin.
 • Tıbbi yardım alın: Kalıcı boyun ağrısı, uyuşma, halsizlik veya farklı semptomlar yaşarsanız, tıbbi değerlendirmeye başvurun. Erken teşhis ve müdahale, servikal miyelopatinin ilerlemesini önlemeye yardımcı olur.

Miyelopati ve Epidural Elektriksel Omurilik Stimülasyonu

Omuriliğin işlev bozukluğu ile karakterize edilen bir durumdur. Omurilik sıkışması, travma, tümörler veya enflamatuar bozukluklar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Miyelopatide zayıflık, duyusal değişiklikler, koordinasyon güçlüğü ve mesane veya bağırsak işlev bozukluğu yer alır.

Epidural elektriksel omurilik stimülasyonu (SCS), kronik ağrı ve bazı miyelopati vakalarında kullanılan nörostimülasyon tekniğidir. Omuriliği çevreleyen alan olan epidural boşluğa elektrotların implantasyonunu içerir. Bu elektrotlar, ağrı sinyallerinin iletimini modüle etmek ve omuriliğin işlevini iyileştirmek için elektriksel uyarılar sağlar.

Miyelopati söz konusu olduğunda, epidural elektriksel omurilik stimülasyonunun kullanımı hala gelişmekte olan bir alandır. Epidural elektriksel stimülasyon uygulanması altta yatan nedene ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olabilmektedir. SCS’nin miyelopatide bazı potansiyel faydaları şunları içerir:

 • Ağrı yönetimi: SCS, boyun veya sırt ağrısı da dahil olmak üzere miyelopati ile ilişkili kronik ağrının hafifletilmesine yardımcı olur.
 • Duyusal modülasyon: Elektrik stimülasyonu, miyelopatide karıncalanma veya uyuşma gibi anormal duyusal algıyı potansiyel olarak değişir.
 • Motor iyileştirme: Bazen SCS, miyelopatili bireylerde gelişmiş motor fonksiyona, kas gücüne ve koordinasyona katkıda bulunabilmektedir.
 • Rehabilitasyon kolaylaştırma: SCS, ağrıyı azaltarak duyusal ve motor işlevi geliştirerek miyelopati için rehabilitasyon programlarının etkinliğine yardımcı olabilmektedir.

Epidural elektriksel omurilik stimülasyonu, miyelopati için standart kabul edilen bir tedavi değildir. Etkinliği ve uygunluğu bireysel hasta faktörlerine, miyelopatinin altında yatan nedene ve genel klinik tabloya bağlıdır.
Miyelopati için epidural elektriksel omurilik stimülasyonu düşünülüyorsa, uzmana danışmanız önerilmektedir. Uzmanlar spesifik durumu değerlendirip potansiyel fayda ve riskleri hakkında gerekli öneriler sunar.