Kategori: Beyin

Beynin fizyolojik görevi, vücudun geri kalan kısmından bilgi alıp bu bilgiyi yorumlamayı ve vücudun buna cevap vermeyi gerektirir.

Serebellar Agenezi

Dr. Mustafa Akgün Serebellar agenezi, serebellumun tamamen veya kısmen yokluğu ile karakterize, nadir görülen bir konjenital beyin hastalığıdır. Beyincik, beynin tabanında bulunan ve koordinasyon, denge ve motor kontrolünde çok önemli…

Serebral Palsili Bireylerde Epilepsi

Serebral palsili bireylerde epilepsi, sık görülen bir komorbiditedir. Tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir bozukluğu ifade eder. Epilepsi ile SP arasındaki ilişki önemlidir. Çalışmalar serebral palsili bireylerde epilepsi oranının yaklaşık %30-50’sinde…

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir grup kalıcı hareket bozukluğudur. Genellikle doğumdan önce veya

Çocuklarda Hidrosefali

Hidrosefali, beyinde anormal bir beyin omurilik sıvısı (BOS) birikiminin olduğu bir durumdur. Bu, beynin şişmesine ve hasar görmesine neden olabilir.

Lökodistrofi

Lökodistrofi, beynin beyaz maddesini etkileyen bir grup nadir görülen genetik bozukluktur.

Spontan Intraserebral Kanama

Spontan intraserebral kanama, beyindeki kan damarlarından birinde meydana gelen patlamaya bağlı olarak beyin dokusunda kanama oluşmasıdır.

SAK Sonrası Serebral İskemi

Serebral subaraknoid kanamalar (SAK) sonrası hastalarda görülebilen ciddi bir komplikasyon, Gecikmiş serebral iskemidir. Beyne kan akışında bir azalma ile karakterize edilmektedir. Bu da nörolojik kusurlara ve potansiyel olarak kalıcı beyin…