Alzheimer Hakkında 10 MakaleAlzheimer Hakkında 10 Makale

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Dr. Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 02.12.2022

Alzheimer hakkında 10 makale. Alzheimer hastalığı hakkında yüzbinlerce makale yayımlanmıştır. Bazı makaleleri meraklı okuyucular için seçtik. Orijinal halleri ile herkese açık olan bu makaleleri okuyabilir ve daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Demans, Demans Nedir, demans hastalığı, demans hastalarının ömrü ne kadardır, alzheimer hastalarının ömrü, alzheimer hastalığı, alzheimer belirtileri, alzheimer evreleri, Alzheimer Hastalığının Evreleri, alzheimer hastaları neden korkar, bunama, dementia, dementia diagnosis, dementia causes, how to prevent dementia, is dementia hereditary, foods to prevent dementia

Takip İçin https://drmustafaakgun.com

Hastane: https://kh.iq/doctors/details/17 

WhatsApp: +90 532 599 46 15 

FacebookİnstagramLinkedinTikTokKwaiYoutube

Hasta ve Aileler için Alzheimer Hastalığı hakkında pratik bilgiler

1906 yılında Alman psikiyatrist Alois Alzheimer ilk defa, demansın klinik belirtileri ile birlikte beyinde nöropatolojik, dejeneratif değişikliklere yol açan “nadir görülen bir beyin zarı hastalığını” tanımlamıştır. Bu nörobiyolojik proses ve bununla bağlantılı hastalık süreci hakkında eskiye nazaran bugün daha fazla bilgi sahibi olsak da, nedenleri bugüne kadar yeterli derecede açıklanamamıştır… 

Mag.a Isabel Flamme Klinik ve sağlık psikoloğu Diakonewerk tarafından hazırlanan makale derlemesi. 

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/vzqImOk-jefltA

Alzheimer'da MRI Tractografi
Alzheimer’da MRI Tractografi

Yaşlanan dünyanın hastalığı: Alzheimer hastalığı

Bu derlemede hem Türkiye hem de dünya için önemli bir sağlık sorunu haline gelen AHa ait risk faktörleri, bu hastalığın tanısı, klinik belirtileri, fizyopatolojisi ve tedavisi özetlenmiş ve son yıllarda bu hastalıkla ilgili olarak yapılan yeni ilaç geliştirme araştırmaları gözden geçirilmiştir.

DERLEME: Ümide Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür Devrim Can, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AD., Eskişehir. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011:18(1)/35-42 

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/isJiB0rHRRgD1Q

Alzheimer'da MRI Trctografi
Alzheimer’da MRI Trctografi

Alzheimer Hastalığı

Primer dejeneratif demanslar: Alzheimer hastalığı (fronto-parietal tutulum ön planda), frontotemporal demanslar (Pick hastalığı, frontal lob dejenerasyonu, frontotemporal demansla amyotrofik lateral sklerozun birlikte olması) diğer yerleşimli demanslar (Lewy cisimcikli demans; parkinson hastalığı ile birlikte olan demans).

Prof. Dr. Engin Eker; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. TÜRKİYE’DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Sempozyum Dizisi No:62 •Mart 2008 S:85-110

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/lhbkEq3jDlsvag

Alzheimer'da MRI Tractografi
Alzheimer hakkında 10 makale

Beslenme Alzheimer’dan koruyucu bir faktör müdür?

Yaşam süresinin uzatılması ve kalitesinin arttırılması için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Son dönemde alzheimerın prevalansı ve insidansının artmasında beslenmenin etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu konuda özellikle oksidatif stresin azalmasına yardımcı olan A, C, E vitamini gibi antioksidan öğeler ve hiperhomosisteinemiyi önleyen B grubu vitaminleri üzerinde durulmaktadır.

Gökcen İPLİKÇİ, Nurcan YABANCI AYHAN; Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2017 (1-2-3), 1-11 

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/i3lOHpkcWrt_aQ

Alzheimer'da MRI Tractografi
Alzheimer hakkında 10 makale

Alzheimer Hastalığı ve Koruyucu Besin Öğeleri

İlerleyen tıp ve sağlık bilimlerine rağmen alzheimer hastalığı tedavisinde başarıya tam olarak ulaşılamamıştır. Bu nedenle alzheimer hastalığı için koruyucu yaklaşımlar ilgi odağı haline gelmiştir. Koruyucu yaklaşımlardan biri olan beslenme alzheimer hastalığı ile yakından ilişkilidir.

Derleme; Eren CANBOLAT, Hülya YARDIMCI, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg

Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst

ISSN: 2146-443X sbedergi@duzce.edu.tr 2016; 6(2): 139-145 

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/nRCSCxUSstQk7w

Alzheimer hakkında 10 makale
Alzheimer hakkında 10 makale

Birinci basamakta demans ve alzheimer hastalığına yaklaşım

Demans, bellek bozukluğu yanında lisan, motor beceri, agnozi ve yürütücü işlev bozukluğundan en az birini içeren çoğul zihinsel bozukluğun yarattığı; gündelik yaşantıda bozulmaya veya alışılmış aktivitelerde gerilemeye yol açan klinik tablodur. Tanım gereği kişinin bilincinde bulanıklık olmamalı ya da başka nöropsikiyatrik bir hastalık dışlanmalıdır. Bu yazıda demansın en sık karşılaşılan nedeni olan Alzheimer hastalığının birinci basamakta tanınmasına, güncel tedavisine vurgu yapılmış ve yakın gelecekte aile hekimliğinin olası yaklaşımı da ele alınmıştır.

Görsev G. YENER a,b,c,d Derya D. EMEK b,d a Nöroloji AD, b Sinirbilimleri AD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, c Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi,  İzmir d İstanbul Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Kompleks Sistemler Araştırma Merkezi, İstanbul Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(6):35-43

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/ItQmYPmWRpRi6A

Alzheimer hakkında 10 makale
Alzheimer hakkında 10 makale

Alzheimer hastalığının antropolojisi

Bu araştırma, Alzheimer hastalığı ve beraberinde getirdiği sorunlar üzerine yapılmış düşünümsel (self-reflexivity) bir çalışmadır. Alzheimer hastalığında, kişiler, bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda bırakılan, yerinden edilmiş insanlar gibi yaşamlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Bu hastalık karşısında yaşamlarını değiştirmek zorunda kalan bu kişilerin, içinde bulunduğu duruma, antropolojinin perspektifinden bakılmak istenmiştir.

Gözde Dalan POLAT T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANA BİLİM DALI İstanbul, 2013

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/B_bU4EprqH9Rug

Alzheimer hakkında 10 makale
Alzheimer hakkında 10 makale

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir…..

Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI’DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI’nın habercisi olabilir !!!

Alzheimer bilgi hattı: 0800 2118024

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/weuoFbd3FGRgNw

Demansta kognitif semptomların teedavisi

Demansa neden olan hastalıkların çoğunun kesin tedavisi yoktur ve kullanılan ilaçlar genellikle semptomatik tedaviye yöneliktir. Demansa neden olan hastalıklarda kognitif semptomlarının tedavisi için girişimler büyük çoğunlukla Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Parkinson hastalığı demansı ve Lewy cisimcikli demans alanlarında olmuştur. Frontotemporal demans gibi daha az sıklıkta görülen nörodejeneratif demanslar ile ilgili çalışmalar hala oldukça sınırlıdır.

Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/IrtcnM1J4-rTyg

Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları güçlükler

Bu araştırma, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak 50 bakım veren ile yapılan araştırmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından ilgili literatür incelerek geliştirilen veri toplama formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Ki-kare ve Fisher’s exact testleri kullanılmıştır.

Ar. Gör. İmatullah AKYAR*, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR* *Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü. Bu çalışma 21-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında Norveç’te gerçekleştirilen 18.Avrupa Alzheimer Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Makalenin tamamını okumak için:

https://disk.yandex.com.tr/i/Qs0XJhtdvcmWiA