Kauda Ekina Ependimomu

Bir Zamanlar Bir Ceylan Gibi Koşardı: Hayatı 15 Günde Değişti Kauda Ekina Ependimomu (Tümör) teşhisi konduğunda çok üzüldü. Genc olmanın verdiği güçle insan kendini bir ceylan gibi hissedebilir. “Ependimom: Omurilikten…

Serebellar Agenezi

Dr. Mustafa Akgün Serebellar agenezi, serebellumun tamamen veya kısmen yokluğu ile karakterize, nadir görülen bir konjenital beyin hastalığıdır. Beyincik, beynin tabanında bulunan ve koordinasyon, denge ve motor kontrolünde çok önemli…

Sakral ve Koksiks Tümörleri

Sakral ve koksiks tümörleri, sakrum ve koksiks kemiklerindeki anormal büyümelerdir. Semptomlar arasında ağrı, nörolojik belirtiler, bağırsak veya mesane problemleri ve yürüme zorlukları yer alır. Tanı ve tedavi genellikle görüntüleme testleri…

Timus

Timus, bir tür beyaz kan hücresi olan T lenfositlerin gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok önemli bir rol oynar.

Miyelopati

"Miyelopati" terimi, "myelo" (omurilik anlamına gelir) ve "pati" (anlam bozukluğu) sözcüklerinden türetilmiştir.