Vitamin B6 PiridoksinVitamin B6 Piridoksin

B6 Vitamini Piridoksin, gıdalarda bolca bulunan, ayrıca gıdalara ve takviyelere eklenen suda çözünen doğal bir vitamindir. Piridoksal 5′ fosfat (PLP), aktif bir koenzim formudur ve vücuttaki B6 kan seviyelerinin en yaygın ölçüsü PLP dir. PLP, 100’den fazla enzimin proteinlerin, karbonhidratların ve yağların parçalanması; normal homosistein seviyelerini korumak; ve bağışıklık fonksiyonunu ve beyin sağlığını desteklemektedir. Homosistein kanda yüksek seviyelerde bulunduğunda kalp problemlerine neden olabilir.

Dr. Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 19.12.2022

B6 Vitamini Piridoksin

B6 Vitaminin Günlük Tüketim Miktarları ve Önerilen Miktarlar Nelerdir?

ÖNERİLEN GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI:

PİRİDOKSİN İÇİN ÖNERİLEN GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI GÜNDE

 • 14-50 Yaş Arası Erkekler: 1,3 mg’dır;
 • 51 Yaş Üstü Erkeler: 1.7 mg.
 • 14-18 Yaş Arası Kadınlar: 1,2 mg’dır;
 • 19-50 Yaş Kadınlar: 1,3 mg;   
 • 51 Yaş Üstü Kadınlar: 1,5 mg.

Hamilelik ve Emzirme İçin Miktar Sırasıyla 1,9 mg mcg ve 2,0 mg’a çıkar. [1]

TOLORE EDİLEBİLİR MAKSİMUM GÜNLÜK MİKTAR: Tolere Edilebilir Üst Alım Düzeyi genel popülasyonda olumsuz yan etkilere neden olması muhtemel olmayan maksimum günlük dozdur. 19 yaş ve üstü yetişkinler için TOLORE EDİLEBİLİR MAKSİMUM GÜNLÜK MİKTAR günlük 100 mg’dır ve çocukla Önerilen Günlük Tüketim Miktarı ve gençlerde biraz daha az miktarıdır. Bu miktar ancak takviyeler alınarak sağlanabilir. Hatta bazen tıbbi nedenlerle daha yüksek miktarlarda B6 vitamini takviyeleri reçete edilir, ancak B6 vitamini fazlalığı toksisiteye neden olabileceğinden doktor gözetiminde verilir. [1,2]

Piridoksinin B6 Vitamininin Sağlıktaki Önemi

B6 vitamini, hastalıkların önlenmesindeki rolü nedeniyle geniş çapta incelenmiştir. Takviye formundaki vitamin, hamileliğe bağlı mide bulantısının tedavisi için en çok umut vaat ediyor gibidir. Ancak bu tür bir kullanım yalnızca bir doktor gözetiminde yapılmalıdır. Yeterli kan B6 seviyeleri, düşük kan seviyelerine kıyasla daha düşük kanser riski ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte, ayrı B6 takviyelerinin kullanım (tipik multivitamin preparatlarındaki ÖNERİLEN GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI miktarları dışında) kesin değildir ve önerilmez.

Yüksek homosistein seviyeleri, kan pıhtılarının ve aşırı serbest radikal hücrelerinin oluşumunu destekleyebileceğinden ve normal kan damarı işlevini bozabileceğinden, kalp hastalığı ve felç riskinin artmasıyla ilişkilidir. B12 vitamini ve folik asit ile birlikte yeterli B6 vitamini eksikliği homosistein düzeylerini artırabilir. Epidemiyolojik çalışmalar, B vitamini takviyesinin homosistein düzeylerini azaltabileceğini bulunsa da, araştırmalar vitaminleri alırken kardiyovasküler olay riskinde azalmayı tutarlı bir şekilde göstermediler. Bu nedenle Amerikan Kalp Derneği, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için B vitamini takviyelerinin kullanılmasını savunmamaktadır. [3]

Kardiyovasküler sistem

• Norveç’te yapılan bir çalışmada, üç yıldan uzun bir süredir izlenen 6.261 katılımcıdan oluşan iki randomize, çift-kör kontrollü çalışmanın sonuçları birleştirildi. Katılımcılara ya folik asit, B12 ve B6 içeren bir B-vitamin kompleksi verildi; folik asit ve B12; 40 mg B6 tek başına; veya bir plasebo. Plasebo grubuyla karşılaştırıldığında B6 vitamini gruplarında kardiyak olaylarda veya kardiyak ölümlerde fark yoktu. [4]

• Kardiyovasküler olayların (inme, kalp krizi) önlenmesi için homosistein düşürücü müdahalelerin (B6, B12, tek başına veya kombinasyon halinde folik asit takviyeleri) etkilerine bakan randomize kontrollü çalışmalarla bir Cochrane incelemesi yapılmıştır. Takip süresi bir yıl veya daha uzundu. İnceleme, B takviyeleri veya plasebo arasında kalp krizi veya ölüm açısından bir fark bulunmadı; plasebo ile karşılaştırıldığında, tek başına veya kombinasyon halinde verilen takviyelerle azaltılmış inme ile küçük bir ilişki bulunmuştur. [5]

B6 Vitamini Piridoksin ve Bilişsel İşlevler

B6 Vitamini Piridoksin, vücuttaki bu proteinin yüksek seviyeleri daha yüksek bunama, Alzheimer hastalığı ve bilişsel gerileme insidansı ile bağlantılı olduğundan, homosistein düzeylerini düşürerek dolaylı olarak beyin işlevine yardımcı olabilir inanışı vardır. Bununla birlikte, takviyenin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini gösteren kontrollü çalışmaların eksikliği vardır.

Bir Cochrane incelemesi, en az üç ay boyunca B vitamini takviyeleri kullanan kişiler üzerindeki bilişsel etkileri değerlendiren 14 randomize kontrollü çalışmayı inceledi. [6] Takviyelerin (tek başına B6 veya B12 ve folik asit ile kombinasyon halinde), bir plasebo ile karşılaştırıldığında, başlangıçta demansı olmayan yaşlı erişkinlerde (60+ yaş) biliş üzerinde bir etkisi bulunmadı.

B6 Vitamini Piridoksin ve Kanser

Hem epidemiyolojik hem de klinik çalışmaların sistematik bir incelemesi, B6 Vitamini Piridoksin ve tüm kanserlerin diyet alımı veya kan seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceledi. [7] Epidemiyolojik araştırmalar, yüksek B6 vitamini gıdaları alımının ve daha yüksek B6 kan seviyelerinin, en önemlisi gastrointestinal kanserler olmak üzere tüm kanserlerin daha düşük riski ile anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu bulmuştur. Ancak gıda ve takviyelerden alınan toplam B6 değerlendirildiğinde koruyucu etkinin zayıfladığı görüldü. Klinik araştırmalar, B6 takviyelerinin koruyucu bir etkisini bulmadı, ancak B6 tek başına verilmediği ve çalışılan ana sonuç kanser olmadığı için bu çalışmaların kalitesi düşük olarak derecelendirildi. Yazarlar, epidemiyolojik ve müdahale çalışmalarının sonuçları arasındaki tutarsızlık nedeniyle B6 vitamininin kanseri önlemedeki rolünün belirsiz olduğu sonucuna varmışlardır. Vücuttaki daha yüksek B6 düzeylerinin, kansere karşı koruyucu olan diğer besinlerin durumunu yansıtabileceğini öne sürdüler.

B6 vitamininin, oksidatif stresi ve tümör hücrelerinin yayılmasını azaltabilecek enzim aktivitesi aracılığıyla kolorektal kanserde rol oynadığına inanılmaktadır. B6 vitamini eksikliği, kolorektal kanser için bir risk faktörü olan kronik inflamasyon ile ilişkilidir.

• Epidemiyolojik çalışmaların bir meta-analizi, B6 takviyelerinin kolorektal kanser riskini azalttığını bulmadı. [8] Bununla birlikte, piridoksal 5′ fosfat (PLP) kan seviyeleri ölçülürken, daha yüksek PLP’ye sahip olan katılımcılar, %30-50 daha düşük kanser riski gösterdi. Yazarlar, bu çalışmada kolorektal kansere karşı koruma sağlayabilecek sağlıklı yaşam tarzı davranışları (daha yüksek düzeyde egzersiz, sigara içmeme, diğer vitaminlerin daha yüksek alımı) gibi potansiyel karıştırıcı faktörlere dikkat çekti.

• Physicians’ Health Study ve Nurses’ Health Study kohortlarından erkek ve kadınlarla yapılan iki prospektif çalışma, daha yüksek PLP kan düzeylerinin ve B6 alımının (yiyecek ve takviyelerden) kolorektal kanser riski üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu buldu. Bu sonuç, folat, multivitaminler ve metiyonin (kolorektal kansere karşı koruyucu olabilecek besinler) alımları ayarlandıktan sonra da kaldı. [9,10]

Sabah rahatsızlığı

B6 vitamininin, gebelikle ilişkili mide bulantısını ve bunun en ciddi şekli olan ve bazen şiddetli dehidrasyon nedeniyle hastaneye yatmayı gerektiren hiperemezis gravidarum’u hafifletmeye yardımcı olduğu uzun süredir belgelenmiştir.

• 77 hamile kadının katıldığı, kör, randomize, kontrollü bir çalışma, günde iki kez alınan 40 mg B6 vitamininin, plaseboya kıyasla hafif ila orta şiddette mide bulantısının şiddetini azalttığını buldu. [11]

• Randomize kontrollü çalışmaların gözden geçirilmesi, B6 vitamini takviyelerinin (günde 10 mg’a kadar), plaseboya kıyasla gebelikle ilişkili hafif bulantı semptomlarında iyileşme ile ilişkili olduğunu göstermiştir. [12] Orta ila şiddetli mide bulantısı için, semptomlar başlamadan önce önleyici olarak alınan bir B6 vitamini ve doksilamin (bir antihistamin) kombinasyonu, mide bulantısı başladıktan sonra almaktan daha etkiliydi.

• Reçetesiz satılan B6 vitamini ve doksilamin içeren B6, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji tarafından gebelikle ilişkili mide bulantısı için güvenli ve etkili birinci basamak tedaviler olarak önerilmektedir. [13]

B6 Vitamini Piridoksin Gıda Kaynakları

B6 Vitamini Piridoksin çeşitli hayvansal ve bitkisel gıdalarda bulunur.

·         Sığır karaciğeri

·         Tuna

·         Somon

·         Kuvvetlendirilmiş tahıllar

·         Nohut

·         Kümes hayvanları

Bazı sebze ve meyveler, özellikle

·         Koyu yapraklı yeşillikler

·         Muz

·         Papaya

·         Portakal

·         Kavun

B6 Vitamini Piridoksin Eksiklik ve Toksisite Belirtileri

Eksiklik

B6 Vitamini Piridoksin eksikliği çoğunlukla vücuttaki diğer B vitaminleri, özellikle B12 vitamini ve folik asit düşük olduğunda ortaya çıkar. Hafif bir eksikliğin hiçbir belirtisi olmayabilir, ancak daha şiddetli veya uzun süreli bir eksiklik aşağıdakileri gösterebilir:

 • Mikrositik anemi
 • Cilt durumu
 • Depresyon
 • Bilinç bulnıklığı, konfüzyon
 • Azalmış bağışıklık

Bazı koşullar B6 vitamini emilimini engelleyerek eksiklik geliştirme riskini artırabilir:

 • Böbrek hastalığı
 • Çölyak hastalığı, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi otoimmün bağırsak bozuklukları
 • Romatoid artrit gibi otoimmün inflamatuar bozukluklar
 • Alkolizm

B6 Vitamini Piridoksin Zehirlenmesi ve Aşırı Doz Alımlarında

Sadece gıda kaynaklarından toksik bir B6 vitamini seviyesine ulaşmak ve bu Tolore Edilebilir Maksimum Günlük Miktarı aşmak pek olası değildir. B6 vitamini suda eriyen bir vitamin olduğundan kullanılmayan miktar idrar yoluyla vücuttan atılır. [2] Bununla birlikte, günde 1.000 mg’dan daha uzun süreli çok yüksek doz takviyesinden toksik bir seviye oluşabilir. [1] Semptomlar genellikle yüksek doz kesildikten sonra azalır. Semptomlar şunları içerir:

 • Ayakla Önerilen Günlük Tüketim Miktarı ve ellerde nöropati
 • Ataksi (vücut hareketlerinin kontrolünün kaybı)
 • Mide Bulantısı

Kaynaklar

 1. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline. Washington, DC: National Academy Press, 1999.
 2. U.S. Department of Health and Human Services. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals. Accessed 5/6/19.
 3. Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M, Carnethon M, Daniels S, Franch HA, Franklin B, Kris-Etherton P, Harris WS, Howard B, Karanja N. Diet and lifestyle recommendations revision 2006: a scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. CircTolore Edilebilir Maksimum Günlük Miktaration. 2006 JTolore Edilebilir Maksimum Günlük Miktar 4;114(1):82-96.
 4. Ebbing M, Bønaa KH, Arnesen E, Ueland PM, Nordrehaug JE, Rasmussen K, Njølstad I, Nilsen DW, Refsum H, TveÖnerilen Günlük Tüketim Miktarıl A, Vollset SE. Combined analyses and extended follow‐up of two randomized controlled homocysteine‐lowering B‐vitamin trials. Journal of internal medicine. 2010 Oct 1;268(4):367-82.
 5. Martí‐Carvajal AJ, Sola I, Lathyris D, Dayer M. Homocysteine‐lowering interventions for preventing cardiovascTolore Edilebilir Maksimum Günlük Miktarar events. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(8).
 6. Rutjes  AWS, Denton  DA, Di Nisio  M, Chong  LY, Abraham  RP, Al‐Assaf  AS, Anderson  JL, Malik  MA, Vernooij  RWM, Martínez  G, Tabet  N, McCleery  J. Vitamin and mineral supplementation for maintaining cognitive function in cognitively healthy people in mid and late life. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(12).
 7. Mocellin S, Briarava M, Pilati P. Vitamin B6 and cancer risk: a field synopsis and meta-analysis. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2017 Mar 1;109(3).
 8. Zhang XH, Ma J, Smith-Warner SA, Lee JE, Giovannucci E. Vitamin B6 and colorectal cancer: current evidence and future directions. World journal of gastroenterology: WJG. 2013 Feb 21;19(7):1005.
 9. Wei EK, Giovannucci E, Selhub J, Fuchs CS, Hankinson SE, Ma J. Plasma vitamin B6 and the risk of colorectal cancer and adenoma in women. J Natl Cancer Inst. 2005; 97:684–692.
 10. Lee JE, Li H, Giovannucci E, et al. Prospective study of plasma vitamin B6 and risk of colorectal cancer in men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009; 18:1197–1202.
 11. Sharifzadeh F, Kashanian M, Koohpayehzadeh J, Rezaian F, Sheikhansari N, Eshraghi N. A comparison between the effects of ginger, pyridoxine (vitamin B6) and placebo for the treatment of the first trimester nausea and vomiting of pregnancy (NVP). The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2018 Oct 2;31(19):2509-14.
 12. McParlin C, O’Donnell A, Robson SC, Beyer F, Moloney E, Bryant A, Bradley J, Muirhead CR, Nelson-Piercy C, Newbury-Birch D, Norman J. Treatments for hyperemesis gravidarum and nausea and vomiting in pregnancy: a systematic review. JAMA. 2016 Oct 4;316(13):1392-401.
 13. Erick M, Cox JT, Mogensen KM. ACOG Practice BTolore Edilebilir Maksimum Günlük Miktarletin 189: Nausea and Vomiting of Pregnancy. Obstetrics & Gynecology. 2018 May 1;131(5):935.
 14. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/

Anahtar Kelimeler: #piridoksin #B6_Vitamini #Vitamin_B6 #suda_çözünen_vitamin #Piridoksal_5_fosfat #PLP #koenzim #enzim #protein #karbonhidrat #yağ #homosistein #kalp #bağışıklık_fonksiyonunu #beyin_sağlığı #B6_Vitamininin_Sağlıktaki_Önemi #mide #kan_pıhtıları_oluşumu #aşırı_serbest_radikal_üretimi #kalp_hastalığı #felç_riski #B12_vitamini #folik_asit #takviye #kardiyovasküler_olay_riski Alzheimer hastalığı #bilişsel_gerileme #Kanser #gastrointestinal_kanserler #tüm_kanserler #oksidatif_stres #kolorektal_kanser #Sabah_rahatsızlığı #dehidrastasyon #hiperemezis #gravidarum #hamile_kadın #gebelik #hayvansal_gıda #bitkisel_gıda #Sığır_karaciğeri #Tuna #Somon #Kuvvetlendirilmiş_tahıl #Nohut #Kümes_hayvanları #Koyu_yapraklı_yeşillikler #Muz #Papaya #Portakal #Kavun Mikrositik anemi #Kuru_Cilt #Depresyon #Bilinç_bulanıklığı  #konfüzyon #Azalmış_bağışıklık #Böbrek_hastalığı #Çölyak_hastalığı #ülseratif_kolit #Crohn_hastalığı #otoimmün_bağırsak_bozuklukları #Romatoid_artrit #otoimmün_inflamatuar_bozukluklar #Alkolizm #Ayaklarda_nöropati #ellerde_nöropati #Ataksi #Mide_Bulantısı #Piridoksin_Zehirlenmesi #Aşırı_Doz_Piridoksin_Alımları #aşırı_doz_vitaminB6