Etiket: Op. Dr. Mustafa Akgün

Timus

Timus, bir tür beyaz kan hücresi olan T lenfositlerin gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok önemli bir rol oynar.

Miyelopati

"Miyelopati" terimi, "myelo" (omurilik anlamına gelir) ve "pati" (anlam bozukluğu) sözcüklerinden türetilmiştir.

Serebral Palsili Bireylerde Epilepsi

Serebral palsili bireylerde epilepsi, sık görülen bir komorbiditedir. Tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir bozukluğu ifade eder. Epilepsi ile SP arasındaki ilişki önemlidir. Çalışmalar serebral palsili bireylerde epilepsi oranının yaklaşık %30-50’sinde…

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir grup kalıcı hareket bozukluğudur. Genellikle doğumdan önce veya

Antikoagülasyon

Antikoagülasyon tedavisi, kan pıhtılarının oluşumunu önlemek veya tedavi etmek için ilaçların kullanılmasıdır.

Kifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus. Kifoz, omurganın anormal bir şekilde kıvrıldığı ve üst sırtın öne doğru yuvarlanmasına neden olan bir omurga durumudur.