Nörofibromatozis (NF)Nörofibromatozis (NF)

Nörofibromatozis (NF), sinir dokusunda tümörlerin gelişmesine neden olan genetik bir hastalıktır. Nörofibrom tümörler, deri üzerinde veya altında olabileceği gibi sinirler, beyin ve omurilik gibi vücudun diğer kısımlarında da büyüyebilmektedir. Üç tip nörofibromatozis vardır:

NF1, vakaların yaklaşık %90’ını oluşturan en yaygın tiptir.

Nörofibromatoz tedavisi, durumla ilişkili semptomları ve komplikasyonları yönetmeye odaklanır. Şu anda nörofibromatozisin bilinen bir tedavisi yoktur. Bu nedenle tedavinin birincil amacı yaşam kalitesini iyileştirmek ve semptomları en aza indirmektir. Spesifik tedavi protokolleri, nörofibromatozisin tipine ve ciddiyetine, ayrıca kişinin semptomlarına ve tıbbi geçmişine bağlı olarak değişebilmektedir. Nörofibromatozis ve cilt nörofibromlarını yönetmek için bazı yaygın yaklaşımlar şunlardır:

 • Düzenli İzleme: Nörofibromatozisli bireyler genellikle nörolog veya genetik bozukluklar uzmanı tarafından düzenli olarak izlenmelidir. Düzenli kontroller ve taramalar, tümörlerin büyümesini izlemek, yeni semptomları değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek komplikasyonları ele almak için önemlidir.
 • Ameliyatla Çıkarma: Nörofibromlar semptomatik hale gelirse veya işlevsel bozulmaya neden olursa cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bununla birlikte, nörofibromların tamamen çıkarılması, çevre dokulara sızma eğiliminde oldukları için zor olur. Ameliyat genellikle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen büyük veya rahatsız edici tümörler için ayrılmıştır.
 • İlaçlar: Ağrı, nöbetler veya yüksek tansiyon gibi nörofibromatozis ile ilişkili spesifik semptomları yönetmek için ilaç tedavileri verilmektedir. İlaç seçimi, bireyin semptomlarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır ve bir sağlık uzmanı ile tartışılmalıdır.
 • Radyasyon Tedavisi: Bazı durumlarda, cerrahi olarak çıkarılması zor olan veya ameliyattan sonra yeniden büyüyen nörofibromları tedavi etmek için radyasyon tedavisi kullanılabilmektedir. Radyasyon tedavisi, tümörlerin büyümesini küçültmeyi veya kontrol etmeyi amaçlar ve genellikle diğer tedavi seçenekleri etkili olmadığında kullanılmaktadır.
 • Genetik Danışmanlık: Genetik danışmanlık genellikle nörofibromatozisli bireyler ve aileleri için önerilmektedir. Bu süreç, durumun genetik etkilerini, onu gelecek nesillere aktarma risklerini ve mevcut üreme seçeneklerini tartışmayı içerir.

Nörofibromatozis (NF) ve Kemoterapi

Kemoterapi, nörofibromatozis (NF) veya cilt nörofibromları için birincil tedavi seçeneği değildir. Nörofibromatoz, sinir dokusunda tümörlerin gelişmesiyle karakterize edilen genetik bir hastalıktır. Kemoterapi genellikle bu tip tümörlerin tedavisinde etkili olarak kabul edilemez. Kemoterapi, NF’den farklı bir durum olan kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, nadir durumlarda, malign periferik sinir kılıfı tümörleri (MPNST’ler) gibi NF ile ilişkili spesifik komplikasyonlar için kemoterapi bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilmektedir. MPNST’ler, NF1’li bireylerde gelişebilen agresif tümörlerdir. Bu durumlarda, cerrahi ve radyasyon tedavisini de içerebilen kapsamlı bir tedavi planının parçası olarak kemoterapi ilaçları kullanılmaktadır. Spesifik kemoterapi rejimi ve tedavi süresi, bireyin genel sağlığı, tümör özellikleri ve tedaviye yanıt gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.

NF ile ilişkili komplikasyonlar için kemoterapi kullanımının nispeten nadir olduğunu ve bu tedavi seçeneğini sürdürme kararının, NF ve onkoloji konusunda uzmanlaşmış tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından vaka bazında verildiğini not etmek önemlidir.

Nörofibromatozis Metotreksat ile Adjuvan Tedavi

Nörofibromatozis (NF) için metotreksat ile adjuvan tedavinin kullanılması, köklü veya yaygın olarak kabul edilen bir tedavi yaklaşımı değildir. Metotreksat, diğer durumların yanı sıra belirli kanser türlerinin, otoimmün hastalıkların ve şiddetli sedef hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak NF ve nörofibromların tedavisindeki rolü sınırlıdır ve standart bir tedavi seçeneği değildir.

NF’nin karakteristik tümörleri olan nörofibromlar tipik olarak iyi huyludur ve kanserli değildir. Genellikle hızla bölünen kanser hücrelerini hedeflemek için tasarlanmış metotreksat gibi kemoterapi ilaçlarına iyi yanıt vermezler. Ek olarak, NF’de metotreksat kullanımı kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. Büyük klinik çalışmalarda etkili olduğu kanıtlanmamıştır.

NF ve nörofibromlar için birincil tedavi stratejileri tipik olarak tümörlerin büyümesini izlemeye, ilişkili semptom veya komplikasyonları ele almaya ve büyük veya semptomatik tümörler için cerrahi olarak çıkarmayı düşünmeye odaklanır. Bazı durumlarda radyasyon tedavisi veya özel ilaçlar gibi diğer tedavi seçenekleri düşünülmelidir.

En uygun tedavi seçeneklerini tartışmak için NF konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi onkoloğa danışmanız önemlidir. Size mevcut tedavi yaklaşımları hakkında en güncel bilgileri sağlayabilirler. Nörofibromlarınızın ciddiyetine ve konumuna ve ayrıca durumunuza özgü diğer faktörlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir plan geliştirmenize yardımcı olabilmektedir.

Nörofibromatozis (NF), Radyoterapi ile Adjuvan Tedavi ve Komplikasyonları

Radyasyon tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, kanser hücrelerini hedef alıp yok etmek veya tümörleri küçültmek için yüksek enerjili radyasyon kullanan bir tedavi seçeneğidir. Nörofibromatoz (NF) veya nörofibromlar için birincil tedavi olmasa da, belirli durumlarda NF ile ilişkili komplikasyonları veya spesifik tümör tiplerini yönetmek için radyoterapi düşünülebilmektedir. Radyoterapi kullanma kararının, NF tedavisinde deneyimli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından verilmesi ve potansiyel faydaların potansiyel risklere ve komplikasyonlara karşı tartılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

NF için radyoterapinin düşünülebileceği bazı senaryolar:

 • Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri (MPNST’ler): MPNST’ler, NF1’li bireylerde gelişebilen nadir, agresif tümörlerdir. Bu tümörlerin yayılma (metastaz yapma) riski daha yüksektir. Tedavisi zor olabilmektedir. Radyoterapi, MPNST’ler için kapsamlı bir tedavi planının parçası olarak cerrahi ve kemoterapi ile kombinasyon halinde kullanılabilmektedir.
 • Büyük, Semptomatik Nörofibromlar: Büyük nörofibromların ağrı, yakındaki yapılara bası veya işlev bozukluğu gibi önemli semptomlara neden olduğu bazı durumlarda, tümörü küçültmek ve semptomları hafifletmek için radyoterapi düşünülebilmektedir. Bu yaklaşım tipik olarak cerrahi olarak çıkarmanın mümkün olmadığı veya önemli riskler taşıdığı durumlarda dikkate alınır.

Komplikasyonlar ve Riskler:

Radyoterapi etkili bir tedavi olsa da, risksiz ve potansiyel komplikasyonsuz değildir. Radyoterapi ile ilişkili bazı potansiyel komplikasyonlar şunları içerir:

 • Doku Hasarı: Terapide kullanılan radyasyon çevredeki sağlıklı dokulara zarar vererek cilt değişiklikleri, fibroz veya radyasyona bağlı ikincil kanserler gibi kısa veya uzun vadeli yan etkilere yol açar.
 • Geç Etkiler: İkincil tümörler, nörolojik komplikasyonlar veya endokrin disfonksiyon gibi bazı yan etkiler radyoterapiden aylar veya yıllar sonra ortaya çıkar.
 • Gelişmekte Olan Çocuklara Yönelik Riskler: NF’li çocuklar radyasyona bağlı ikincil tümörler geliştirme açısından daha yüksek risk altındadır. Bu popülasyonda radyoterapi kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir.
 • Sınırlı Kullanılabilirlik: NF tedavisi ve radyoterapi konusunda deneyimli uzmanlaşmış merkezlere erişim sınırlı olabilmektedir. Bu da bazı kişilerin bu tedavi seçeneğini almasını zorlaştırır.

Radyoterapinin potansiyel faydalarını ve risklerini tartmak için NF konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi onkologla görüşülmelidir.

Nörofibromatozis ve İmmünoterapi

İmmünoterapi, kanser de dahil olmak üzere hastalıklarla savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanan bir tedavi yaklaşımıdır. Nörofibromatozis (NF) tipik olarak immünoterapi ile tedavi edilmezken, devam eden araştırmalar, NF ile ilişkili belirli durumlarda veya ilişkili tümörlerde potansiyel uygulamalarını araştırmaktadır.

NF’de immünoterapinin kullanımı öncelikle, NF1’li bireylerde ortaya çıkabilen agresif tümörler olan malign periferik sinir kılıfı tümörlerinin (MPNST’ler) tedavisine odaklanır. MPNST’ler geleneksel kemoterapi ve radyasyon tedavisine karşı direnç göstermiştir. Sonuç olarak araştırmacılar, tedavi sonuçlarını iyileştirmek için immünoterapötik yaklaşımları araştırmaktadır.

MPNST’ler için immünoterapi tipik olarak, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha etkili bir şekilde tanımasına ve saldırmasına izin vererek, bağışıklık hücreleri üzerindeki belirli proteinleri bloke eden ilaçlar olan kontrol noktası inhibitörlerinin kullanımını içerir. Pembrolizumab veya nivolumab gibi kontrol noktası inhibitörleri, bazı MPNST vakalarında, özellikle yüksek düzeyde programlanmış hücre ölümü ligandı 1 (PD-L1) ekspresyonu olanlarda ümit verici sonuçlar göstermiştir. PD-L1, bağışıklık yanıtlarını baskılayabilen ve bazen MPNST’lerde aşırı eksprese edilen bir proteindir.

NF ve MPNST’ler için immünoterapi kullanımının hala aktif bir araştırma alanı olduğunu ve etkinliğinin bireysel vakalara ve tümör özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. NF ile ilişkili durumlarda immünoterapinin etkinliğini ve güvenliğini daha fazla değerlendirmek için klinik deneyler devam etmektedir.

Siz veya tanıdığınız biri MPNST’ler de dahil olmak üzere NF ile ilgili komplikasyonlarla uğraşıyorsa, NF veya tıbbi onkoloji konusunda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. İmmünoterapi dahil olmak üzere mevcut tedavi seçenekleri hakkında en güncel bilgileri sağlayabilirler. Özel durumunuza göre uygun adımlar konusunda size rehberlik edebilirler.

Nörofibromatozis ve kişiye özel tedavi yöntemleri

Nörofibromatozis (NF), çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen ve bireyleri farklı şekillerde etkileyebilen karmaşık bir genetik hastalıktır. Sonuç olarak, NF için tedavi yöntemleri genellikle özelleştirilmektedir. Her bireyin özel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlanmalıdır. Özelleştirilmiş tedavi yaklaşımları, NF’li bireylerin yaşayabileceği benzersiz semptomları, komplikasyonları ve tümör yükünü ele almayı amaçlar.

Nörofibromatozis (NF) tedavisinin özelleştirilmesini etkileyecek bazı faktörler şunlardır:

 • Nörofibromatozis (NF) tipi: Bilinen türler NF1, NF2 ve Schwannomatosistir. Her tip farklı semptomlar ve tümör tipleri ile kendini gösterir. Spesifik NF tipi, tedavi yaklaşımını ve değerlendirmeleri etkileyecektir.
 • Semptomların Şiddeti: NF semptomlarının şiddeti bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı kişiler minimal semptomlara sahip olur ve yalnızca rutin izleme gerektirir. Diğerleri ise daha agresif tedavi yaklaşımları gerektiren önemli ağrı, fonksiyonel sınırlamalar veya komplikasyonlar yaşayabilmektedir.
 • Tümör Özellikleri: NF’nin ayırt edici özelliği olan nörofibromların boyutu, sayısı ve konumu değişebilmektedir. Bu tümörlerin özellikleri, cerrahi olarak çıkarma, radyasyon tedavisi veya diğer müdahaleler gibi tedavi seçimini etkiler.
 • İlişkili Komplikasyonlar: NF, malign periferik sinir kılıfı tümörleri (MPNST’ler), optik gliomalar veya pleksiform nörofibromlar gibi çeşitli komplikasyonlarla ilişkilendirilmektedir. Bu komplikasyonların varlığı, spesifik tedavi stratejilerini veya onkoloji, nöroloji veya diğer ilgili alanlardaki uzmanları içeren multidisipliner yaklaşımları gerektirir.
 • Kişisel Tercihler ve Hedefler: Tedavi protokolü, kişinin tercihlerini, hedeflerini ve yaşam kalitesini de dikkate almalıdır. Tedavi planını bireyin değerleri ve ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmek için iletişimde olmak çok önemlidir.

NF’nin araştırılması ve anlaşılması ilerledikçe, hedefe yönelik tedavilerin, immünoterapilerin veya yeni ortaya çıkan diğer yaklaşımların kullanımı dahil olmak üzere tedavi seçenekleri geliştirilmelidir. Klinik araştırmalara katılım, yeni tedavilere erişim sağlar. NF için kişiselleştirilmiş tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.

Nörofibromatozis (NF) ve Aşı Tedavi Modelleri

Eylül 2021’deki son bilgi itibarıyla, nörofibromatozis (NF) için spesifik bir aşı tedavi modeli bulunmamaktadır. Nörofibromatoz, sinir dokusunda tümörlerin büyümesi ile karakterize edilen genetik bir hastalıktır. Tipik olarak aşılarla tedavi edilmemektedir.

Aşılar, öncelikle bağışıklık sistemini belirli patojenleri tanıması ve bunlara karşı bir yanıt oluşturması için uyararak bulaşıcı hastalıkları önlemek için kullanılmaktadır. Aşılar, viral enfeksiyonlar ve belirli kanser türlerinde, çeşitli hastalıkları önlemede çok önemli bir rol oynar. Ancak şu anda NF veya nörofibromlar için bir tedavi olarak kullanılmamaktadır.

Bununla birlikte, bilimsel araştırmaların ve tıbbi gelişmelerin sürekli ilerlediğini not etmek önemlidir. NF tedavisi için aşıya dayalı potansiyel yaklaşımları araştıran araştırmalar devam etmektedir.

Nörofibromatozis (NF) için tedavi protokolleri

Eylül 2021’deki son bilgi itibariyle, nörofibromatozun (NF) kendisi için spesifik ilaçlar veya tedaviler yoktur. NF, sinir dokusunda tümörlerin gelişmesiyle karakterize edilen genetik bir hastalıktır. Tedavisi öncelikle durumla ilişkili semptom ve komplikasyonları yönetmeye odaklanır.

Ancak, NF ile ilgili spesifik semptomlar veya komplikasyonlar için kullanılabilecek bazı FDA onaylı ilaçlar vardır. İşte birkaç örnek:

 • Pleksiform Nörofibromlar: Selumetinib (Koselugo), NF1’li pediatrik hastalarda semptomatik, ameliyat edilemeyen pleksiform nörofibromların tedavisi içindir. Özellikle NF ile ilişkili tümörlerin tedavisi için FDA onaylı ilk ilaçtır.
 • Optik Gliomalar: Bevacizumab (Avastin), NF1’li bireylerin görme yollarında oluşabilen tümörler olan optik gliomaların tedavisi içindir.
 • Ağrı Yönetimi: NF ile ilişkili komplikasyonlarla ilişkili ağrıyı yönetmek için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) kullanılır. Bunun yanı sıra opioidler veya antiepileptik ilaçlar gibi çeşitli ilaçlar reçete edilir.

NF için tedavi protokollerinin ve ilaç seçeneklerinin bireysel durumlara, tümör özelliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Ek olarak, yeni araştırmalar ve klinik deneyler sürekli olarak NF için potansiyel tedavileri araştırmaktadır.

NF ile tedaviler veya yeni gelişmeler hakkında güncel ve doğru bilgiler, NF veya genetik bozukluklar konusunda bir uzmandan alınmalıdır. En son bilimsel kanıtlara ve özel tıbbi ihtiyaçlarınıza dayalı kişiselleştirilmiş öneriler sağlayabilirler.

Nörofibromatozis (NF) Tedavisine Yönelik Son Klinik Çalışma

Nörofibromatoz tedavisine yönelik en son klinik çalışma, Nörofibromatozis 1 (NF1) ve Kutanöz Nörofibromları (cNF) Olan Yetişkinlerde NFX-179 Topikal Jel Tedavisi‘dir. Bu, şu anda katılımcıları işe alan bir faz 2a klinik deneyidir. Çalışma, kutanöz nörofibromları tedavi etmek için geliştirilen topikal bir ilaç olan NFX-179 jelinin güvenliğini, tolere edilebilirliğini, farmakokinetiğini ve farmakodinamik aktivitesini değerlendirmektedir. Kutanöz nörofibromlar, NF1’li kişilerin derisinde gelişen kanserli olmayan tümörlerdir.

Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birden fazla tesiste katılımcılarla yürütülmektedir. NF1 ve çapı en az 0,5 cm olan en az 1 kutanöz nörofibromlu yetişkinler olmalıdır. Katılımcılar, NFX-179 jeli veya plasebo jeli almak üzere rastgele atanacaktır. 28 gün tedavi görecekler ve ardından 28 gün daha takip edilecekler.

Çalışmanın birincil sonucu, NFX-179 jelinin güvenliği ve tolere edilebilirliğidir. İkincil sonuçlar, NFX-179 jelinin kutanöz nörofibromların boyutunu azaltmadaki etkinliğini ve kutanöz nörofibromların görünümündeki değişiklikleri içerir.

Çalışmanın Eylül 2023’te tamamlanması beklenmektedir. Çalışma başarılı olursa NFX-179 jeli, kutanöz nörofibromlu kişiler için yeni bir tedavi seçeneği olabilmektedir.

Şu anda Nörofibromatozis (NF) tedavisi için katılımcıları işe alan diğer bazı klinik deneyler şunlardır:

NF1 ve inoperabl pleksiform nörofibromlu erişkinlerde selumetinib (Koselugo) ile ilgili bir faz 2 klinik deneyi. Bu çalışma, selumetinib’in NF1’li erişkinlerde inoperabl pleksiform nörofibromların boyutunu azaltmadaki etkinliğini değerlendirmektedir.

Selumetinib (Koselugo) klinik deneyi https://www.clinicaltrialsarena.com/projects/koselugo-selumetinib-for-the-Treatment-of-neurofibromatosis-type-1-nf1/

NF1 ve pleksiform nörofibromlu erişkinlerde mifepristonun bir faz 2 klinik denemesi. Bu çalışma, NF1’li erişkinlerde pleksiform nörofibromların boyutunu küçültmede mifepristonun etkinliğini değerlendirmektedir.

Mifepriston klinik deneyi -5370(20)30460-0/tam metin)

NFlection Therapeutics’in NF1 topikal jelinin NF1 ve kutanöz nörofibromlu erişkinlerde bir faz 2 klinik denemesi. Bu çalışma, NFlection Therapeutics’in NF1 topikal jelinin NF1’li erişkinlerde kutanöz nörofibromların boyutunu azaltmadaki etkinliğini değerlendirmektedir.

Cilt nörofibromlarının tedavisi için bazı klinik çalışmalarda kriyoablatif cerrahi mevcuttur. Kriyoablasyon, dokuyu yok etmek için aşırı soğuk kullanan minimal invaziv bir prosedürdür. Genellikle nörofibromlar gibi cilt lezyonlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Şu anda katılımcıları işe alan bir klinik araştırma NCT04746894’tür. Bu, nörofibromatozis tip 1 (NF1) olan erişkinlerde cilt nörofibromlarının tedavisi için kriyoablatif cerrahinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren bir faz 2 klinik çalışmadır. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birden fazla tesiste yürütülmektedir.

Katılımcılar, NF1’li ve en az 0,5 cm çapında en az 2 cilt nörofibromlu yetişkin olmalıdır. Katılımcılar, kriyoablasyon ameliyatı veya sahte prosedür almak için rastgele atanacaktır. İşlemlerinden sonra 12 aya kadar takip edilecekler.

Çalışmanın birincil sonucu, kriyoablasyon cerrahisinin güvenliğidir. İkincil sonuçlar, kriyoablasyon cerrahisinin cilt nörofibromlarının boyutunu ve cilt nörofibromlarının görünümündeki değişiklikleri azaltmadaki etkinliğini içerir.

Çalışmanın Aralık 2023’te tamamlanması beklenmektedir. Çalışma başarılı olursa, kriyoablasyon cerrahisi cilt nörofibromları olan kişiler için yeni bir tedavi seçeneği olacaktır.

Şu anda cilt nörofibromlarının tedavisi için katılımcıları işe alan diğer bazı klinik deneyler şunlardır:

 • NCT04746894 – NF1’li yetişkinlerde cilt nörofibromları için kriyoablatif cerrahi
 • NCT04580826 – NF1’li erişkinlerde pleksiform nörofibromlar için kriyoablasyon cerrahisi
 • NCT04534553 – NF1’li çocuklarda cilt nörofibromları için kriyoablasyon ameliyatı
Nörofibromatozis (NF)
Deride Nörofibromatozis (NF)