Kifoz ve GibbusKifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus. Kifoz, omurganın anormal bir şekilde kıvrıldığı ve üst sırtın öne doğru yuvarlanmasına neden olan bir omurga durumudur. En sık görülen kifoz tipi, zayıf duruştan kaynaklanan postural kifozdur. Diğer kifoz türleri, Scheuermann hastalığı veya Marfan sendromu gibi altta yatan tıbbi durumlardan kaynaklanabilir.

Kifoz hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Hafif vakalarda herhangi bir belirti vermeyebilir. Bununla birlikte, ciddi vakalarda ağrıya, sertliğe ve nefes almada zorluğa neden olabilir.

Kifoz tedavisi, durumun ciddiyetine bağlıdır. Hafif vakalar egzersiz veya fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Daha ciddi vakalar, omurganın eğriliğini düzeltmek için ameliyat gerektirebilir.

Kifoz ve Gibbus
Kifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus nedir?

Omurgada Kifoz ve Gibbus belirtileri nelerdir?

Bir gibbus, omurga anormal bir şekilde kıvrıldığında ortaya çıkan bir kambur deformitesidir. En yaygın olarak omurga tüberkülozu neden olur. Ancak Scheuermann hastalığı, Marfan sendromu ve osteoporoz gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilir.

Gibbus deformitesi, omurgada üst sırtın öne doğru eğilmesine neden olan keskin bir açı ile karakterize edilir. Bu, ağrıya, sertliğe ve nefes almada zorluğa yol açabilir. Şiddetli vakalarda, gibbus deformitesi omurilik sıkışmasına ve felce de yol açabilir.

Gibbus deformitesinin tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Tüberküloz vakalarında enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilir. Scheuermann hastalığı, Marfan sendromu ve osteoporoz vakalarında tedavi, omurgayı güçlendirmeyi ve daha fazla deformiteyi önlemeyi amaçlar. Ağır vakalarda, omurganın eğriliğini düzeltmek için ameliyat gerekebilir.

İşte gibbus deformitesinin bazı belirtileri:

 • Sırtın üst kısmında kambur bir şekil bozukluğu
 • Üst sırt ve omuzlarda ağrı
 • Sırtın üst kısmında sertlik
 • Nefes almada zorluk
 • Üst sırtta azaltılmış hareket aralığı
 • Görünüş hakkında öz-bilinç

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, teşhis ve tedavi için doktorunuza görünün.

Kifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus deformitesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Omurga tüberkülozu: Bu, gibbus deformitesinin en yaygın nedenidir. Omurga dahil vücuttaki herhangi bir kemiği etkileyebilen bakteriyel bir enfeksiyondur.
 • Scheuermann hastalığı: Bu, omurgadaki omurların anormal şekilde gelişmesine neden olan bir durumdur. Bu, gibbus deformitesine yol açabilir.
 • Marfan sendromu: Bu, vücudun bağ dokusunu etkileyen genetik bir hastalıktır. Bu, gibbus deformitesine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Osteoporoz: Bu, kemiklerin zayıf veya kırılgan olmasına neden olan bir durumdur. Bu, omurgada kompresyon kırıklarına yol açarak gibbus deformitesine neden olabilir.

Gibbus deformitesi ile ilişkili risklerden bazıları şunlardır:

 • Ağrı: Gibbus deformitesi sırtın üst kısmında, omuzlarda ve boyunda ağrıya neden olur.
 • Sertlik: Gibbus deformitesi sırtın üst kısmında ve omuzlarda sertliğe neden olur.
 • Nefes almada zorluk: Gibbus deformitesi, özellikle yatarken nefes almayı zorlaştırır.
 • Azaltılmış hareket aralığı: Gibbus deformitesi, sırtın üst kısmındaki hareket aralığını azaltır.
 • Görünüşle ilgili öz-bilinç: Gibbus deformitesi, insanların görünüşleri hakkında bilinçli hissetmelerine neden olur.

Gibbus deformiteniz varsa, durumu yönetmenize yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

 • Egzersiz: Egzersiz, sırtınızdaki kasları güçlendirmeye veya duruşunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir.
 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, duruşunuzu iyileştirmenize veya ağrıyı azaltmanıza yardımcı olabilmektedir.
 • Destek: Omurganın eğriliğini düzeltmeye yardımcı olmak için bir destek kullanılabilmektedir.
 • Ameliyat: Şiddetli vakalarda, omurganın eğriliğini düzeltmek için ameliyat gerekebilmektedir.

Klinik Belirtiler

İşte kifozun bazı belirtileri:

 • Yuvarlak bir üst sırt
 • Üst sırt veya omuzlarda ağrı
 • Üst sırtta sertlik
 • nefes almada zorluk
 • Üst sırtta azalmış hareket aralığı
 • Görünüm hakkında öz-bilinç

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, teşhis ve tedavi için doktorunuza görünün.

Kifozun nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Duruş: Kötü duruş, kifozun en yaygın nedenidir. Kambur durduğunuzda, omurganız öne doğru eğilerek ve bu da kifoza yol açar.
 • Scheuermann hastalığı: Bu, omurgadaki omurların anormal şekilde gelişmesine neden olan bir durumdur. Bu kifoza yol açar.
 • Marfan sendromu: Bu, vücudun bağ dokusunu etkileyen genetik bir hastalıktır. Bu, kifoza ve diğer sağlık sorunlarına yol açar.
 • Osteoporoz: Bu, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olan bir durumdur. Bu, omurgada kifoza neden olabilen kompresyon kırıklarına yol açar.
 • Doğuştan kifoz: Bu, doğumda mevcut olan bir kifoz türüdür. Omurganın anormal gelişiminden kaynaklanır.

İşte kifoz ile ilişkili risklerden bazıları:

 • Ağrı: Kifoz sırtın üst kısmında, omuzlarda veya boyunda ağrıya neden olur.
 • Sertlik: Kifoz, sırtın üst kısmında veya omuzlarda katılığa neden olur.
 • Nefes almada güçlük: Kifoz, özellikle yattığınızda nefes almayı zorlaştırır.
 • Düşük hareket aralığı: Kifoz, sırtın üst kısmındaki hareket aralığını azaltır.
 • Görünüş konusunda çekingenlik: Kifoz, insanların görünüşleri konusunda çekingen hissetmelerine neden olur.

Kifozunuz varsa, durumu yönetmenize yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

 • Egzersiz: Egzersiz, sırtınızdaki kasları güçlendirmeye ve duruşunuzu iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, duruşunuzu iyileştirmenize ve ağrıyı azaltmanıza yardımcı olur.
 • Brack: Omurganın eğriliğini düzeltmeye yardımcı olması için bir kuşak kullanılabilmektedir.
 • Ameliyat: Ağır vakalarda omurga eğriliğini düzeltmek için ameliyat gerekir.

Kifozun MR bulguları

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanan bir testtir. MRG, kifozu teşhis etmek veya durumun ciddiyetini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Kifozu olan kişilerde MRI şunları gösterir:

 • Omurganın 40 dereceden fazla eğriliği
 • Önde arkadan daha dar olan omurlar olan kama şeklindeki omurlar
 • Omurları yastıklayan disklerin çıkıntıları olan disk çıkıntıları veya herniasyonları
 • Omurilik üzerindeki baskı olan omurilik sıkışması
 • Bir omurun başka bir omur üzerinde öne doğru kaydığı bir durum olan spondilolistezis
 • MRG, tümörler, enfeksiyonlar ve kırıklar gibi omurganın eğriliğine neden olabilen diğer durumları ekarte etmek için de kullanılabilmektedir.

Size kifoz teşhisi konduysa, doktorunuz durumu izlemek veya herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli MRI taramaları önerir.

Kifozda MRG bulgularından bazıları şunlardır:

 • Artmış torasik kifoz açısı
 • Kama şeklindeki omurlar
 • Disk çıkıntıları veya herniasyonları
 • Omurilik sıkıştırma
 • Spondilolistezis (Bel kayması)

Bu bulgular, doktorunuzun kifozu teşhis etmesine veya durumun ciddiyetini değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca, zaman içinde durumu izlemek ve değişiklikleri kontrol etmek için de kullanılabilirler.

Kifoz BT bulguları

Bilgisayarlı tomografi (BT), vücudun ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için X ışınlarını kullanan tıbbi bir görüntüleme tekniğidir. BT, kifozu teşhis etmek ve durumun ciddiyetini değerlendirmek için kullanılabilmektedir.

Kifozu olan kişilerde BT şunları gösterir:

 • Omurganın 40 dereceden fazla eğriliği
 • Önde arkadan daha dar olan omurlar olan kama şeklindeki omurlar
 • Omurları yastıklayan disklerin daha ince ve daha az esnek hale geldiği bir durum olan disk daralması veya dejenerasyonu
 • Omurga boyunca gelişebilen küçük, kemikli büyümeler olan kemik mahmuzları
 • Spinal kanalın daralması olan spinal stenoz
 • BT ayrıca tümörler, enfeksiyonlar ve kırıklar gibi omurganın eğriliğine neden olabilen diğer durumları ekarte etmek için de kullanılabilmektedir.

Size kifoz teşhisi konduysa, doktorunuz durumu izlemek ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli BT taramaları önerilmektedir.

Kifozda BT bulgularından bazıları şunlardır:

 • Artmış torasik kifoz açısı
 • Kama şeklindeki omurlar
 • Disk daralması veya dejenerasyonu
 • Kemik mahmuzları
 • Spinal stenoz

Bu bulgular, doktorunuzun kifozu teşhis etmesine ve durumun ciddiyetini değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca, zaman içinde durumu izlemek ve değişiklikleri kontrol etmek için de kullanılabilirler.

Doktorunuzun kifoz için CT taraması istemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Kifoz tanısını doğrulamak için
 • Kifozun ciddiyetini değerlendirmek için
 • Omurga eğriliğine neden olabilecek diğer koşulları dışlamak için
 • Durumu zaman içinde izlemek için
 • Kifoz tedavisini planlamak

BT taramaları genellikle güvenli ve ağrısızdır. Bununla birlikte, küçük bir radyasyona maruz kalma riski vardır. Doktorunuz, testten önce BT taramasının risklerini ve faydalarını sizinle tartışacaktır.

Kifozun Röntgen Görüntüsü Bulguları

Kifozu teşhis etmek için bir röntgen kullanılır. Omurganın eğriliğini ve kama şeklindeki omurlar veya disk daralması gibi diğer anormallikleri gösterebilmektedir.

İşte kifozda röntgen bulgularından bazıları:

 • Artmış torasik kifoz açısı
 • Kama şeklindeki omurlar
 • Disk daralması veya dejenerasyonu
 • Kemik mahmuzları
 • Spinal stenoz

Bu bulgular, doktorunuzun kifozu teşhis etmesine veya durumun ciddiyetini değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca, zaman içinde durumu izlemek ve değişiklikleri kontrol etmek için de kullanılabilirler.

Doktorunuzun kifoz için röntgen istemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Kifoz tanısını doğrulamak için
 • Kifozun ciddiyetini değerlendirmek için
 • Omurga eğriliğine neden olabilecek diğer koşulları dışlamak için
 • Durumu zaman içinde izlemek için
 • Kifoz tedavisini planlamak
 • X-ışınları genellikle güvenli ve ağrısızdır. Bununla birlikte, küçük bir radyasyona maruz kalma riski vardır. Doktorunuz, testten önce röntgen taramasının risklerini ve faydalarını sizinle tartışacaktır.

Kifozda röntgende yaygın olarak görülen bazı bulgular şunlardır:

 • Göğüs kifoz açısında artış: Kifozda en sık görülen bulgudur. Torakal omurgada omurların tepesi boyunca çizilen iki çizgi arasındaki açı olan Cobb açısı ile ölçülür. 40 dereceden büyük bir Cobb açısı kifoz olarak kabul edilmektedir.
 • Kama şeklindeki omurlar: Bu, omurların ön tarafının arka kısmına göre daha dar olduğu bir durumdur. Omurların anormal büyümesinden kaynaklanmaktadır.
 • Disk daralması veya dejenerasyonu: Bu, omurları yastıklayan disklerin inceldiği ve esnekliğini kaybettiği bir durumdur. Yaşlılarda sık görülen bir bulgudur.
 • Kemik mahmuzları: Bunlar, omurga boyunca gelişebilen küçük, kemiksi büyümelerdir. Genellikle endişe nedeni değildirler, ancak bazen ağrıya neden olabilirler.
 • Spinal stenoz: Bu, spinal kanalın daralmasıdır. Kifoz da dahil olmak üzere bir dizi koşuldan kaynaklanır. Kol ve bacaklarda ağrı, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur.

Röntgende bu bulgulardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuz omurganızı daha ayrıntılı bir şekilde görmek için MRI veya BT taraması gibi başka testler önerir. Kifozu teşhis etmek için bir röntgen çektirmek yeterlidir. Omurganın eğriliğini ve kama şeklindeki omurlar veya disk daralması gibi diğer anormallikleri gösterir.

Kifoplasti nedir

Kifoplasti, ağrılı vertebral kompresyon kırıklarını tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Vertebral kompresyon kırıkları, omurgayı oluşturan kemikler olan omurlardaki küçük çatlaklardır. Bu kırıklar ağrıya, şekil bozukluğuna veya boy kaybına neden olur. Kifoplasti minimal invaziv bir prosedürdür. Çünkü büyük bir kesi yerine arkadaki küçük kesilerle yapılmaktadır. Bu, prosedürü daha az ağrılı hale getirir ve daha hızlı bir iyileşme sağlar.

Kifoplasti sırasında kırık omur içine bir balon yerleştirilmektedir. Balon daha sonra şişirilerek uygulanır ve bu da çökmüş omurları tekrar orijinal yüksekliğine yükseltir. Balon söndürüldükten sonra, kırık omur içine bir çimento karışımı enjekte edilmektedir. Çimento sertleşir ve böylece omurlara destek sağlar. Bu da ağrıyı hafifletmeye ve daha fazla çökmeyi önlemeye yardımcı olur.

Kifoplasti, ağrılı vertebral kompresyon kırıklarının tedavisinde güvenli ve etkili bir prosedürdür. Genellikle kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olan bir durum olan osteoporozun neden olduğu kırıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kifoplasti ayrıca kanser, travma veya diğer tıbbi durumların neden olduğu kırıkları da tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Kifoplasti riskleri, herhangi bir cerrahi prosedürün risklerine benzer. Bu riskler enfeksiyon, kanama veya sinir hasarını içerir. Nadir durumlarda, kifoplasti çimento sızıntısı veya omurilik yaralanması gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.

Kifoplasti, ağrıyı azaltan veya işlevi iyileştiren minimal invaziv bir tedavi arayan, ağrılı vertebral kompresyon kırığı olan kişiler için iyi bir seçenektir. Prosedür önce tipik olarak ayakta tedavi bazında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamada çoğu hasta aynı gün eve dönebilmektedir.

İşte kifoplastinin faydalarından bazıları:

 • Minimal invaziv bir prosedürdür, yani geleneksel açık cerrahiye göre daha az ağrılıdır ve iyileşme süresi daha kısadır.
 • Ağrıların giderilmesinde veya fonksiyonun iyileştirilmesinde etkilidir.
 • Omurların daha fazla çökmesini önlemeye yardımcı olur.

İşte kifoplasti risklerinden bazıları:

 • Enfeksiyon
 • Kanama
 • Sinir hasarı
 • Çimento sızıntısı
 • Omurilik yaralanması

Kifoplasti yapmayı düşünüyorsanız, prosedürün riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

Kifoz:

 • Omurganın aşırı eğriliği, yuvarlak veya kambur bir sırta yol açar
 • Üst sırtın anormal öne doğru yuvarlanması
 • Artan torasik (orta sırt) eğriliği

Kambur:

 • Omurganın keskin açılı veya kambur görünümü ile karakterize bir deformite.
 • Torasik veya lomber bölgede çökmüş omurlardan kaynaklanır.

Vertebra Çökmesi:

 • Omurların kompresyon kırığı, çökmelerine yol açar.
 • Omurlarda zayıflama veya kemik yoğunluğu kaybı.
 • Nedenleri arasında osteoporoz, travma, tümörler veya belirli tıbbi durumlar yer alır.

Belirtiler (kifoz ve gibbus, vertebra çökmesi ile ilgili):

 • Yuvarlak veya kambur
 • Sırt ağrısı veya rahatsızlık
 • Omurgada sınırlı hareket aralığı
 • Yorgunluk veya kas zayıflığı
 • Duruştaki değişiklikler
 • Şiddetli vakalarda nefes alma zorlukları
 • Ekstremitelerde uyuşma veya karıncalanma
 • Sırtta gözle görülen şekil bozukluğu veya kamburluk
 • Yükseklik kaybı
 • Yürüyüşteki değişiklikler veya yürüme zorluğu