Bel KaymasıBel Kayması

Bel kayması (Spondilolistezis), omurganın bel bölgesindeki disklerin yer değiştirmesi veya kayması durumunda ortaya çıkar. Bu durum, omurganın normal hizasından sapmasına ve komşu yapılar üzerinde baskıya neden olabilir. Bel kaymaları, farklı nedenlerden kaynaklanabilir:

 • Disk Herniasyonu: Diskler omurgalar arasında bulunan yastık benzeri yapıdır. Disk herniasyonu, disklerin dış tabakasının zedelenmesi veya yırtılması sonucunda ortaya çıkar. Bu durumda, disk içindeki jöle benzeri bir madde (nukleus pulposus), diskten dışarıya çıkabilir ve çevredeki sinirlere veya omurilik kanalına baskı yapabilir. Disk herniasyonu bel kaymasının en yaygın nedenlerinden biridir.
 • Disk Dejenerasyonu: Yaşlanma, aşırı kullanım, yaralanma veya genetik faktörler dejenere disk tablosuna neden olabilmektedir. Disklerin yüksekliği azalır ve stabilitesi bozulur. Bu durum, bel bölgesinde kaymaya ve bel ağrısına yol açabilir.
 • Spondilolistezis: Bu durumda, bir omurun diğerine göre ileriye veya geriye kayması söz konusudur. Spondilolistezis, doğuştan gelen bir deformite olabileceği gibi, omurgada kırıklar, stres kırıkları veya dejeneratif değişiklikler sonucunda da oluşabilir. Belirtileri arasında bel ağrısı, kas zayıflığı, bacak ağrısı ve hareket kısıtlılığı bulunabilir.
 • Travma: Kaza, düşme veya ağır yük kaldırma gibi travmatik bir olay, omurgada bel kaymasına neden olabilir. Bu tür bir bel kayması genellikle aniden ortaya çıkar ve şiddetli bel ağrısına yol açabilir.

Bel kaymalarının belirtileri, bireysel duruma ve kaymanın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında bel ağrısı, bacaklarda uyuşma veya karıncalanma, kas güçsüzlüğü, bacaklarda his kaybı, hareket kısıtlılığı ve zorlanma hissi sayılabilir.

Bel Kayması
Bel Kayması

Bel kayması teşhis ve tedavi planlaması

Spondiloliztesiz bel kaymalarının tedavisi, kaymanın nedenine, semptomlara ve hastanın durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında istirahat, fizik tedavi, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, steroid enjeksiyonları ve cerrahi müdahale yer alabilmektedir.

İnsan vücudunun orta bölgesi bel kavramını ifade eder. Bel, kaburga kemiği ile pelvik bölge arasında bulunan bölgedir ve omurgayı destekler. Bu bölge, çok sayıda kas, kemik, bağ dokusu ve sinirlerden oluşur. Bel kasları, belin hareketini sağlamak ve stabilizasyonunu desteklemek için önemli bir rol oynar. Bunlar arasında önemli olanlar:

 • Rektus abdominis: Karın kasları arasında en önemlisi olan bu kas, karın bölgesini düzleştirir ve bükülme hareketlerini gerçekleştirir.
 • Oblik kaslar: İç ve dış olmak üzere iki gruba ayrılırlar. İç oblik kasları, karın bölgesini bükme ve dönme hareketlerini desteklerken, dış oblik kasları beli yan bükme hareketlerine yardımcı olur.
 • Transversus abdominis: Bu kas, karın bölgesini saran bir korsedir. Belin stabilizasyonunu sağlar ve iç organlara destek sağlar.
 • Erector spinae: Bu kas grubu, omurganın bel bölgesinde bulunup, omurgayı dik tutmaya yardımcı olur. Belin uzanma ve yükselme hareketlerini sağlar.

Özellikle bel bölgesindeki kasların, bağların veya sinirlerin zedelenmesi veya irritasyonu sonucu bel ağrısı ortaya çıkar. Bel ağrısı birçok nedenden kaynaklanır, örneğin kötü duruş, aşırı kullanım, kas zorlanması, disk herniasyonu, spinal stenoz (omurilik kanalının daralması) gibi durumlar.

Bu nedenle ortaya çıkan bel ağrısını önlemek veya hafifletmek için düzenli olarak egzersiz yapmak en etkin yöntemdir. Ancak, doğru duruş ve kaldırma tekniklerine dikkat etmek, aşırı yüklenmekten kaçınmak gerekir. Bunlarla birlikte sırt destekli bir yatak kullanmak ve ergonomik oturma düzenlemelerine dikkat etmek önemlidir. Bel ağrısı şiddetli veya sürekli ise, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Spondilolistezis olarak tanımlanan bel kayması oluşumunun mekanizmaları ve detayları

Spondilolistezis, omurganın bir omurun diğerine göre ileriye veya geriye kayması durumudur. Bu durumun oluşmasında genellikle birkaç mekanizma rol oynar. İşte spondilolistezisin oluşumunda etkili olan mekanizmalardan bazıları:

 • Kongenital Spondilolistezis: Bazı insanlar doğuştan omurgalarındaki spondilolistezis deformitesiyle doğarlar. Bu durum, omurun normal gelişim sürecindeki bozukluklardan kaynaklanır. Kongenital spondilolistezis, omurun yeterince güçlü olmaması nedeniyle ilerlemiş olur ve belirli bir hareket, travma veya yüklenme sonucunda semptomlar ortaya çıkar.
 • Degeneratif Spondilolistezis: Yaşlanma sürecinde omurgada meydana gelen dejeneratif değişiklikler spondilolistezise yol açar. Yaşlanma ile birlikte omurgadaki disklerin yüksekliği azalır, disklerin esnekliği ve stabilitesi azalır. Bu, bir omurun diğerine göre kaymasına neden olur. Ayrıca, osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıkları da omurga stabilitesini etkileyerek spondilolistezis riskini artırır.
 • İstabil Spondilolistezis: İstabil spondilolistezis, bir omurun diğerine göre kaymasına neden olan omurgada bir kırık veya yaralanma olduğunda meydana gelir. Özellikle omurgayı birleştiren bağlar zedelendiğinde veya zayıfladığında, omurlar kayar. Bu tür yaralanmalar genellikle ağır fiziksel aktiviteler, travma, düşme veya spor aktiviteleri sırasında oluşur.
 • Pars İnterartiküleris Kırığı: Omurga, bir omurun üst ve alt kısmını birleştiren bir bölge olan pars interartiküleris adı verilen bir kemik bölgesine sahiptir. Bu bölgedeki bir kırık veya yaralanma, omurun kaymasına neden olabilmektedir. Pars interartiküleris kırıkları, genellikle tekrarlayan aşırı kullanım, travma veya aşırı stres gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkar.

Bu mekanizmalar, spondilolistezis gelişimine katkıda bulunan temel faktörleri temsil etmektedir. Ancak her bireyde spondilolistezis farklı mekanizmalardan kaynaklanabilmekte ve farklı bir sebep-sonuç ilişkisi olabilmektedir. Spondilolistezis durumunda, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Uzman, bireysel durumunuzu değerlendirip ve uygun teşhis ve tedaviyi önerir

Bel ağrısı çeken hastalarda spondilolistezis görülme sıklığı

Spondilolistezis, bel ağrısı çeken hastalarda gözlemlenen bir durumdur. Ancak, spondilolistezisli hastaların bel ağrısı yaşama sıklığı, hastalar arasında farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda, spondilolistezisli hastalarda bel ağrısının görülme sıklığına ilişkin bazı genel bilgiler verilmiştir:

Spondilolistezisli hastaların büyük bir kısmında bel ağrısı görülmektedir. Ancak bu ağrı şiddeti ve sıklığı hastadan hastaya değişir. Kimi hastalarda bel ağrısı hafif ve aralıklı olabilirken, diğerlerinde şiddetli ve sürekli olabilmektedir.

Bel ağrısı, spondilolistezisli hastalarda genellikle bel bölgesinde hissedilmektedir, ancak ağrı bazen kalça, uyluk veya bacaklara da yayılabilmektedir. Bu ağrı genellikle aktivitelerle artar ve istirahat ile hafifler.

Spondilolistezisin bel ağrısı yanı sıra, sinir sıkışması nedeniyle bacak ağrısı, uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu semptomlar, omurilik veya sinir kökleri üzerindeki bası nedeniyle kaynaklanabilmektedir.

Spondilolistezisli hastaların bir bölümünde ise bel ağrısı yaşamayabilmekte veya belirgin semptomlar göstermeyebilmektedirler. Bu durumda, spondilolistezis sıklıkla yapılan görüntüleme testleri sırasında tespit edilebilmektedir.

Spondilolistezisli hastalarda bel ağrısı sıklığı, spondilolistezis tipi, derecesi ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bel ağrısı veya diğer semptomlar yaşayan biriyseniz, bir sağlık uzmanına danışmanız ve durumunuzu değerlendirmesi için bir ortopedist veya nörocerrah ile görüşmeniz önemlidir. Uzman, doğru teşhis koymak ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

Bel ağrısı çeken hastaların yaş dağılımları

Spondilolistezis, genellikle genç ve orta yaşlı bireylerde görülen bir durumdur. Ancak, yaş dağılımı hastalar arasında değişiklik gösterebilmektedir. İşte spondilolistezis bel ağrısı çeken hastaların yaş dağılımlarına ilişkin bazı genel bilgiler:

Spondilolistezis, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar. Adolesan spondilolistezis olarak adlandırılan bir tür, genellikle büyüme hızının en hızlı olduğu dönemde ortaya çıkar. Bu tip spondilolistezis genellikle 10 ila 16 yaşları arasında görülmektedir.

Yetişkinlerde spondilolistezis genellikle 30-50 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu yaş aralığı, omurgada dejeneratif değişikliklerin yaygın olduğu döneme denk gelir. Disk dejenerasyonu, disk yüksekliğinin azalması ve omurga stabilitesinde bozulma gibi faktörler, spondilolistezisin gelişimine katkıda bulunabilmektedir.

Spondilolistezis, nadir durumlarda yaşlı bireylerde de görülebilmektedir. Bu genellikle ileri düzeyde dejeneratif değişikliklerin mevcut olduğu durumlarda gerçekleşir. Osteoartrit ve omurgadaki diğer yaşa bağlı değişiklikler, yaşlılarda spondilolistezis riskini artırabilmektedir.

Bu yaş dağılımları genel olarak spondilolistezisli hastalar arasında görülen trendleri yansıtmaktadır. Ancak, her bireyde durum farklı olur ve spondilolistezis her yaşta görülebilmektedir. Bel ağrısı veya diğer semptomlar yaşayan biriyseniz, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Uzman, durumu değerlendirerek doğru teşhisi koyacak ve uygun tedavi planını belirleyecektir.

Bel ağrısı çeken hastaların cinsiyet dağılımları

Spondilolistezis, cinsiyet dağılımı açısından biraz farklılık göstermektedir. İşte spondilolistezis bel ağrısı çeken hastaların cinsiyet dağılımlarına ilişkin bazı genel bilgiler:

İlkokul çağındaki çocuklarda spondilolistezis daha yaygın olarak erkeklerde görülmektedir. Bu yaş grubunda, erkek çocukların spondilolistezis geliştirme olasılığı, kız çocuklara göre biraz daha yüksektir.

Ergenlik dönemindeki gençler arasında spondilolistezis daha sık görülmektedir ve bu durumda cinsiyetler arasında bir fark gözlenmez. Adolesan spondilolistezis genellikle erkek ve kız çocukları arasında benzer oranda görülmektedir.

Yetişkinlerde spondilolistezis, kadınlarda biraz daha yaygın görülmektedir. Özellikle ileri yaşlarda, dejeneratif spondilolistezis kadınlarda daha sık rastlanan bir durumdur. Bu, kadınların omurgadaki dejeneratif değişikliklere, osteoporoz gibi durumlara ve spinal instabiliteye daha yatkın olabileceğini gösteren bazı araştırmalar tarafından desteklenmektedir.

Bu veriler genel eğilimleri yansıtmaktadır, ancak her bireyde durum farklı olabilmektedir ve spondilolistezis her cinsiyette görülebilmektedir. Spondilolistezis bel ağrısı veya diğer semptomlar yaşayan biriyseniz, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Uzman, durumunuzu değerlendirerek doğru teşhisi koyacak ve uygun tedavi planını belirleyecektir.

Bel ağrısı çeken hastalarda spondilolistezis nasıl teşhis edilir?

Spondilolistezis teşhisi genellikle ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme, hastanın semptomlarına ve fizik muayenesine dayanır. Aşağıda, spondilolistezis bel ağrısı çeken hastaların teşhisinde kullanılan yaygın yöntemler bulunmaktadır:

 • Hastanın öyküsü: Hastanın semptomlarını, ağrı şiddetini, süresini ve aktivitelerle ilişkisini anlatması önemlidir. Geçmişteki travmalar, aktiviteler veya yaşam tarzıyla ilişkili olabilen risk faktörleri hakkında bilgi alınmaktadır.
 • Fizik muayene: Fizik muayene sırasında doktor, bel bölgesini inceler ve hareket açıklığı, omurganın esnekliği ve hassasiyet gibi faktörleri değerlendirir. Ayrıca, sinir köklerinin sıkışmasının belirtilerini araştırmak için refleksler, kas gücü ve duyu testleri yapılabilmektedir.
 • Görüntüleme testleri: Spondilolistezisin teşhisinde en sık kullanılan görüntüleme testleri şunlardır:
 • Röntgen: Omurganın ön ve yan görüntülerini sağlar ve omur kayması varlığını veya derecesini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Omurgadaki kemikler, diskler ve sinir dokusu dahil olmak üzere ayrıntılı görüntüler sağlar. Bu test, spondilolistezise neden olan başka olası sorunları araştırmak ve sinir sıkışması belirtilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Omurga kemiklerinin ve omuriliğin daha ayrıntılı görüntülerini sağlar. Pars interartiküleris kırığı gibi spesifik durumların değerlendirilmesinde faydalı olur.
 • İleri değerlendirme: Spondilolistezisin ciddiyetini ve etkisini değerlendirmek için bazen ileri testler gerekir. Bu testler, sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için elektromiyografi (EMG) veya sinir iletim çalışmalarını içerir.

Bu teşhis yöntemleri bir araya getirilerek bir spondilolistezis teşhisi konulmaktadır. Spondilolistezis bel ağrısı veya diğer semptomlar yaşayanlar tanı ve değerlendirme için bir uzmana danışmalıdır.

Spondilolistezis nasıl tedavi edilir?

Bel kayması tedavi seçenekleri nelerdir?

Spondilolistezis tedavisi, hastanın semptomlarına, omur kaymasının derecesine, yaşına, sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre bireyselleştirilmektedir. Tedavi yaklaşımı genellikle konservatif (non-cerrahi) tedaviden başlar ve cerrahi seçeneklere kadar ilerleyebilmektedir. İşte spondilolistezis bel ağrısı çeken hastaların tedavi seçeneklerinden bazıları:

 1. Konservatif tedavi
  • İstirahat ve aktivite düzenlemesi: Belirli aktivitelerin kısıtlanması, yüksek darbe veya tekrarlayan hareketlerden kaçınma.
  • Fizik terapi: Kas güçlendirme ve esneme egzersizleri, postür düzeltme ve omurga stabilitesini artırmak için uygulanmalıdır.
  • Ağrı yönetimi: Non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), ağrı kesiciler, kortikosteroid enjeksiyonları ağrıyı kontrol altına alabilmektedir.
  • Koruyucu tedbirler: Omurga desteği sağlayan kemer veya korse kullanımı, aktiviteler sırasında omurganın stabilizasyonunu sağlar.
 2. Cerrahi tedavi: Konservatif tedavilere yanıt vermeyen veya semptomları şiddetli olan hastalarda cerrahi düşünülebilmektedir. Cerrahi seçenekler şunları içerir:
  • Dekompresyon cerrahisi: Sinir köklerine baskı yapan dokuların çıkarılması.
  • Füzyon cerrahisi: İki veya daha fazla omurun kaynaması için ameliyatla stabilize edilmesi.
  • Laminektomi: Omuriliği sıkıştıran doku veya kemik parçalarının çıkarılması.
  • Laminektomi ve füzyon kombinasyonu: Dekompresyon ve füzyon işlemlerinin birleştirilmesi.

Tedavi seçenekleri, hastanın durumuna ve semptomlara göre değişebilmektedir. Uzman doktor, hastanın özelliklerini değerlendirecek, semptomlarını yönetir. Buna göre omur kaymasının ilerlemesini durdurmaya yardımcı olacak en uygun tedavi planını önerir.

Spondilolistezis tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilmektedir. Beyin cerrahları, fizyoterapistler ve ağrı yönetimi uzmanlarının görüşü alınmalıdır.

Spondilolistezis bel ağrısı çeken bir hastanın en iyi tedavi seçeneğini belirlemek beyin cerrahinin inisiyatifindedir. Uzman, hastanın durumunu değerlendirecek ve uygulayacaktır.