Mentamove tedavisi ile diastomatomiyeli ameliyatı sonrasıMentamove tedavisi ile diastomatomiyeli ameliyatı sonrası

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Mentamove Tedavisi: Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası.

Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner

Mentamove® Merkezi Bursa Türkiye

Son Güncelleme: 02.12.2022

Anahtar Kelimeler: Diastomatomiyeli, Ayrık Omurilik, Spinal Disrafizm, Paraparezi, Rehabilitasyon, Nöroplastisite, Skolyoz, Diastomatomyelia, Split Spinal Cord, Spinal Dysraphism, Paraparesis, Rehabilitation, Mentamove, Neuroplasticity, Scoliosis

Tanım

Diastomatomiyeli  hastalığı omurilik ve omurganın konjenital (doğumsal) bir anomalisidir

Hastalık bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında özellikle gebeliğin ilk 28 günü içinde kemik ve omurilik yapılarının ayrışmaya başlaması döneminde iki farklı dokunun birbirinden ayrışamaması sonucu omur kemiğindeki bir kemik parçasının omuriliğin içinde kalmasıyla ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur. 

Bu kemik parçası omuriliği ortadan ikiye ayırdığı gibi doğumdan sonra bebeğin boy uzaması ile omurilikte gerilme ve zorlanmaya yol açar. (Fig 2) 

Doğumla birlikte saptanamayan olgularda özellikle 4-6 yaş döneminde bacaklarda güçsüzlük (kısmi felç), duyusal bozukluklara ve idrar gaita kontrol bozukluklarına yol açar.

Ayrıca hastanın sırtında omurların düzgün dizilimi bozulmuş olacağından sırtta eğrilik (skolyoz, kifoz) görülür. Eğrilik çok fazla ise veya hastalık sırtın üst bölümlerinde ise ayrıca kol da etkilenebilmektedir.

Diastomatomiyelinin Tedavisi

Hastalık sırttaki eğriliğin düzeltilmesi amacıyla yapılan skolyoz cerrahisinde bazen gözden kaçar ve ağır sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sırt eğriliği olan vakalarda mutlaka bir beyin cerrahi uzmanının görüşü alınmalıdır.

Eğer olguda diastomatomiyeli saptanırsa ameliyatın beyin cerrahisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Cerrahi teknik olarak kemik spur’un olduğu bölge açılır, patolojik laminalar alınır ve omuriliği ortadan ikiye ayıran kemik parçacık öndeki omur korpusuna kadar alınır.

Daha sonra dura açılır spinal cordun anterior durası tamir edilir, iki hemikord yanyana getirilir ve posterior dura kapatılır.

BOS kaçağına karşı dikkatli olunmalıdır.

Cerrahi Komplikasyonları

Yara yeri enfeksiyonu, 

BOS fistülü gibi cerrahi girişimin genel komplikasyonları yanında

Omuriliğin cerrahi manipulasyonu ve retraksiyonuna bağlı olarak ameliyat seviyesinden aşağıda bacaklarda güç kayıpları (kısmi felç veya mevcut kuvvetsizliklerin artması), idrar, gaita kaçırma

Ameliyat seviyesi aşağısında duyu kusurları (uyuşukluk ve paresteziler), refleks kayıpları

Uzun vadede bacaklardaki kuvvet kayıplarının tam düzelmemesi sonucu altta spastisite ve kontraktürler görülebilmektedir.

Spastisite gelişen olgularda tedavi etme olanağı klasik tedavi yöntemleriyle pek yüz güldürücü değildir.

Sonuç olarak bu olgularda tam simetrik yürüyüş ve uygun sportif aktivite sağlamak her zaman mümkün değildir.

Mentamove Tedavisi Nedir?

“Beyin Etkili Çalışma” Mentamove®, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir. Mentamove® ile motorik aktiviteler çalışmayı yapan hasta tarafından zihinsel olarak konsantre olarak uygulanırsa, gerçek hareket ortaya çıkar ve nöroplastisite sayesinde beyinde yeniden yapılanma meydana gelir .

EMG güdümü ile başlatılan kas stimülasyonu (EMG Güdümlü Terapi) esas olarak inme hastalarının tedavisinde kullanılan bir etki verir.

Mentamove cihazı Orta Frekanslı sinüs akımı ile kas stimülasyonunu uygulayan bir cihaz olup EMG sinyallerinin güdümü sayesinde biofeedback ilkelerinin kombinasyonudur. İskemik inme, hemorajik inme, travma veya MSS iltihabı sonrası kullanılabilir (Fig 1) (1).

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi

Fig. 1: EMG güdümlü yönelim, paretik denekler için gerçek zamanlı çalışan bir sistemdir. EMG sinyalleri mentamove cihazı ile ölçülür. Konsantrasyon sırasında kasta EMG sinyallerini arttırdığında, hedeflenen EMG sinyal seviyeleri nedeniyle EMG tetiklemesi başlar. Kas stimülasyonundan sonra normal fizyolojik-biyolojik kas kasılması gibi kas kasılmasına neden olur. Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tarafından proprioseptif sinyal geri alımını sağlar. Bu bağlantı düzenli çalışırsa günde 1 kez (20 dk.) beyin kendini yeniden düzenleyebilir.

Bu doğrultudaki teorik bilgilerimiz ışığında bir olgumuzda hedeflenen paretik ve plejik kaslarda olumlu önde etki almayı hedefledik.

Mentamove Tedavisi Programı

Sol hamstring grup kaslara 1 seans/gün

Sol quadriceps femoris kasına 1 seans/gün

Sol tibialis ant. grup kaslara 1 seans/gün

Olgu

E. D. Yaşı: 6 Cins: K Başvuru Tarihi: 07.11.2001

Şikayeti: Sol kolunu kullanamama, sırtta eğrilik, sol bacakta güçsüzlük ve çabuk yorulma.

Hikayesi: Doğduğunda sırtında doğumsal kese nedeniyle başka bir hastanede ameliyat olmuş. Herhangi bir şikayeti yok iken zamanla sırtta eğilme olmaya başlamış. Koşarken sol bacakta güçsüzlük ve ağrı yakınmaları oluyormuş.

Nörolojik Muayene: Solunum sistemi muayenesinde yer yer krepitan raller mevcutt. Sırtta sağ skapula posteriora çıkıntılı, düşük pozisyonda, açıklığı sağa bakan skolyoz mevcut. Motor muayenede sol uyluk fleksiyonunda %40 kadar  güç kaybı var. DTR solda Patella Refleksi ve Aşil Refleksi alınmıyor. Duyu kusuru yok. İdrar inkontinansı yok. Gaita inkontinansı yok.

Trorakal MRI Bulguları: Torakal MR: T6-7 seviyesinde korpus arka kenarından başlayan, posteriora doğru kordu ikiye bölerek laminaya kadar ilerleyen diastomatomiyelik kemik mevcut. Laminada kalınlaşma ve düzensizlik mevcut. Spinal kord (Split Cord) 2 hemikord halinde izleniyor.

Mentamove Tedavisi

Fig 2: Dorsal spinla MRI da sırtta Th6 seviyesinde spinal kordu ikiye ayıran kemik septum görülmektedir. Spinal kord iki hemikord olarak görülmektedir. Ayrıca laminada kalınlaşma, vertebra korpusunda da anormal kelebek vertebra görünümü mevcuttur. Üst torakalde açıklığıı sola bakan skolyoz izlenmektedir.

Tanı:

1. T 6-7 Diastomatomiyeli 2. Monoparezi

Mentamove tedavisi Klinik Seyir ve Takip 

Hasta kliniğe yatırıldı. Rutin laboratuvar tetkikleri çalışıldı. Yapılan tetkik ve muayenede alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) saptanması üzerine pediatri uzmanı tarafından konsulte edildi. 3 haftalık ASYE tedavisi uygulandı. 

4.12.2002 tarihinde hasta operasyona alındı. GAA yüzüstü yatar vaziyette sırtta gerekli alan temizliği yapılıp örtüldü. T5-T8 arası orta hat insizyon yapıldı. Bilateral paravertebral adaleler subperiostal olarak sıyrıldı. T6, 7 yi içine alacak şekilde laminektomi yapıldı. 

Diastomatomiyelik kemik parça durayı ikiye ayırmış vaziyette laminalara kadar uzanıyordu. Öne doğru spinal kanal ön kısmına, vertebra korpusu arka kenarına kadar uzanıyor ve buraya yapışık idi. Diastomatomiyeliye yol açan kemik eksize edildi. Dura açıldı. Anterior dura yaprağı primer olarak suture edildi. İki hemikord yan yana getirilerek dura posteriordan da primer olarak sütüre edildi. Hemostaz yapılarak loja hemovac dren yerleştirildi ve adale, cilt altı, cilt anatomik olarak kapatıldı. Komplikasyon olmadı. Kan kullanılmadı. 

Postop 1. gün yara yerinden BOS sızıntısı olması üzerine hasta tekrar operasyona alındı. Duradaki sütür hattından BOS sızıntısı mevcuttu. Primer olarak tekrar sütüre edildi.

Ameliyat sonrası takiplerde ek sorunu olmadı. Haftasında dikişleri alındı. 10.12.2001 günü hasta taburcu edildi.

14.12.2001 Kontrol Muayenesi: Yara yeri temiz. Dikişleri alındı. Sağ skapula düşük. Motor muayenede sol kalça fleksiyonunda %40 güç kaybı, bacağın dizden fleksiyonunda % %20 , bacağın dizden ekstansiyonunda % 20, ayağın dorsifleksiyonunda %20 güç kaybı saptandı. DTR lerde sol Patella ve Achill Refleksi abolik. Babinski bilateral -/-. Duyu muayenesinde T 7-8 aşağı hipoestazi tarifliyor. İdrar ve gaita inkontinası yok. Ayakta dururken çabuk yoruluyor. Yürümek istemiyor, Bacakta uyuşma hissinden yakınıyor.

Tedavi: Hastaya 15 günlük Mentamove tedavisi önerildi. 

15.1.2002 Muayenesi: 15.1.2002 Muayenesi: Genel durum iyi, oriyente, koopere, kranial sinir muayeneleri doğal. Üst ekstremite muayenesinde sağ skapula düşüklüğü azalmış. Üst ekstremite muayenesinde motor, refleks ve his kusuru yok. Alt ekstremite muayenesinde kalça fleksiyonunda %10 kadar güç kaybı var. Bacağın dizden fleksiyon ve ekstansiyonunda güç kaybı yok. Ayak dorsal ve plantar fleksiyonu normal. DTR lerde solda Patella ve Aşil Reflekleri alınmıyor. His kusuru yok. Yürüme ve koşma rahat. Bacakta uyuşma hissi yok.

Video 1: Videoda hastanın tedaviden sonra yürüme paterni görülmekte. Düz zeminde sipetrik yürüyüş ve gövde postürü ile merdiven inip çıkarken herhangi bir sıkıntı çekmeden yürümesi izlenmektedir.

Mentamove Tedavisi Sonuçlar

Ameliyat sonrası olguda görülen kısmi güç kaybı artışı Mentamove Tedavisi ile erken dönemde kontrol altına alınmıştır. Yapılan tedavi uygulaması zaman açısından 15 gün gibi çok kısa sürmüştür. Bu kadar kısa sürede tedavinin tamamlanması olgunun ameliyat sonrası istirahat raporu döneminde gerçekleşmesi, hastanın okulunu aksatmamıştır. 15 günlük tedavi maliyeti çok düşük olmuştur. Uzun vadede olgunun 6 ay sonrasında bile hareketlerinde herhangi bir  kötüleşme olmamıştır. Olguda herhangi bir spastisite, parestezi ve hiopestazi gibi bulgular kalmamış. Tedaviye herhangi bir ilaç uygulaması eklenmemiştir. Tedavi sırasında herhangi bir fizik tedavi programı uygulanmamıştır. Hastanın tedavisi sırasında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir.

YORUM

Olgumuzda ameliyata ait bacaklarda kısmi güç kaybı artışı olmuştur. Bu bulgular postoperatif dönemde hastanın yürümesini etkilemiş, nekahet döneminde huzursuzluk ve ajitasyon yaratmıştır. Olgu bacağının üstüne basamama şikayetleri nedeniyle tedaviye alınma gereği görülmüştür. 

Tedavinin dayandırıldığı temel noktalar şu şekilde sıralanabilir:

1. Cerrahi sırasında spinal kordda manipulasyona bağlı kısmi bir yaralanma olmuş ancak bu da kordda ödem artışına neden olmuş olabilir. Bu nedenle hasta mentamove ile tedaviye alınmadan önce 2.5 hafta süreyle steroid tedavisine tabi tutuldu.

2. Spinal kordda herhangi bir total kesi söz konusu değildi.

3. Spinal kordun ön bölümünde bulunan ön boynuz hücreleri (efferent) cerrahi manipulasyondan kısmen, arka boynuzun afferent yolları da kısmen etkilenmiş olmalıydı.

4. Eğer biz efferent sistemde kısmi olarak etkilenme olmasına rağmen mentamove  cihazını vakayla çalışarak tetikletebilirsek, elektrostimulasyon oluşacak ve efferent-afferent sistem döngüsü sağlanacaktır. 

5. Elektrostimulasyonun gerçekleşmesinden sonra sağlanacak kuvvetli propriosepsionun spinal kordun arka kolonundaki sağlam hücreler ve lifler vasıtasıyla taşınacak ve beyin tekrar ihtiyacı olan afferent yanıtı alacaktır ve kendini buna adapte edecek ve programlayacaktır.

6. Olgumuzda düşüncelerimiz doğrulanmıştır.

Bu Çalışma

Bu vaka 22 Haziran-12 Temmuz 2002 Tarihleri arasında KWA Klinik Stift Rottal Nöroloji ve Nörorehabilitasyon Kliniğinde (Bad Griesbach/Almanya) Sözlü Bildiri Olarak  Sunulmuştur 

3-8 Haziran 2002 Tarihlerinde XVI Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresinde Sunulmuştur

23-24 Nisan 2003 Almanya I. Uluslararası Mentamove Kongresinde Sunulmuştur

23-24 Nisan 2004 Almanya II. Uluslararası Mentamove Kongresinde Sunulmuştur

Kaynaklar ve Benzer Vakalar

 1. https://drmustafaakgun.com/mentamove-ile-rehabilitasyon/ 
 2. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation-2/ 
 3. https://drmustafaakgun.com/akut-spinal-kord-kompresyonu-sonrasi-paraplejide-mentamove-tedavisinin-etkisi-olgu-sunumu/
 4. https://drmustafaakgun.com/paraparezi-ve-mentamove/ 
 5. https://drmustafaakgun.com/bilateral-distal-paraplejide-mentamove/ 
 6. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 7. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 8. https://drmustafaakgun.com/mentamove-metodu-ile-rsd-refleks-sempatik-distrofinin-tedavisi/
 9. https://drmustafaakgun.com/foot-drop-mentamove-metodu/
 10. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/
 11. https://drmustafaakgun.com/the-oculomotor-palsy-after-right-posterior-communicant-aneurysm-surgery-and-treatment-with-mentamove-case-report/
 12. https://drmustafaakgun.com/mentamove-rehabilitasyon-nedir/
 13. https://drmustafaakgun.com/category/norolojik-rehabilitasyon/
 14. https://drmustafaakgun.com/mentamove-tedavisi/