Uzamış Koma ve Mentamove ile RehabilitasyonMentamove ile Rehabilitasyon

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Mentamove ile Rehabilitasyon, uzamış koma sonrasında tedavi ve etkin sonuçları ile ilgili vaka sunumumuz.

Op. Dr. Mustafa Akgün 1

Son Güncelleme Tarihi: 02.12.2022

 1. Mentamove® Rehabilitasyon Merkezi  Bursa Türkiye

Keywords: Hydrocephalus, Arrested Hydrocephalus, Ventriculoperitoneal Shunt Operation, Overdrainage, Head injury with arrested hydrocephalus, Complications after VP Shunt Operation, Cerebral Herniations, Intensive Care, Spasticity, Paraparesia, Kuadriparesia, Electromyography, Rehabilitation, Biofeedback, Electrotherapy, Brain Efficiency Training, Mentamove®, Relearning, Neuroplasticity, Brain Plasticity 

Hidrosefali, Durağanlaşmış Hidrosefali, Ventriküloperitoneal Şant Ameliyatı, Aşırı Drenaj, Durağan hidrosefali ile kafa travması, VP Şant Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar, Serebral Fıtıklar, Yoğun Bakım, Spastisite, Paraparezi, Kuadriparezi, Elektromiyografi, Rehabilitasyon, Biofeedback, Elektroterapi, Beyin Verimliliği Eğitimi, Yeniden öğrenme, Beyin Plastisitesi

Giriş

Hidrosefali Beyin Omurilik Sıvısının dolaşım bozukluğu ile karakterize, beyin ventriküllerinin genişlemesi ile giden bir hastalıktır. BOS’nın akımının herhangi bir nedenle engellenmesi sonucu ventriküllerde biriken BOS kafa içi basıncının yükselmesine neden olur. Erken çocukluk döneminden itibaren her yaş grubunda görülebilen hidrosefali genellikle ameliyatla tedavi edilir. Ameliyatla Ventriküloperitoneal Şant (VP Şant) veya endoskopğik yöntemle 3 ventrikülün subaraknoid mesafeye ağızlaştırılması (Endoscopic 3rd Ventriculostomy) yapılarak tedavi edilir. 

Bazı olgularda erken yaşta belirtiler hafif seyredebilir. Anne babalar hastalığı fark etmeyebilirler. Böyle vakalarda tedavi edilmesi de gündeme gelmediğinden veya kafa içi basıncı çok yükselmediğinden hidrosefalinin ilerlemesi herhangi bir şekilde Üretim-Emilim dengesinin sağlanması sayesinde durağanlaşır. Biz buna Durağanlaşmış Hidrosefali(Arrested Hydrocephalus) diyoruz. Bu vakaları da Arrest Hidrosefali vakası olarak takip ediyoruz. Birçok olgu hayatlarının sonuna kadar belli dereceye kadar genişlemiş ventrikülleri ile yaşarlar. Klinik bakımdan da çok fazla belirti vermezler. Hatta olgular normal bir yaşam bile sürdürebilirler. Bu şekilde normal hayat süren olgulara ameliyat da önermiyoruz. 

Durağanlaşmış hidrosefali vakaları ne zaman belirti verirler. Bu olgular şayet bir kafa travması geçirirler veya bir Sistemik Enfeksiyon yada Santral Sinir Sistemi enfeksiyonu geçirirlerse veya Epilepsi nöbeti geçirirlerse bu durumda durağanlaşmış hidrosefali uyanır ve tekrar kafa içi basınç artışı belirtileri vermeye başlarlar. Kafa içi basınç artışını gösteren olgulara artık cerrahi girişim yapma gerekliliği doğar.

Kafa travması esas itibarı ile dengede duran kafa içi basıcının hafif BOS üretimi artışına neden olamaya başlar ve hastada baş dönmesi, denge bozukluğu, baş ağrısı, kusmalar başlayabilir. Hatta epilepsi bile görülmeye başlayabilir. Bu aşamada cerrah tedavi için en iyi seçeneğin cerrahi müdahale olduğuna karar verir. 

Cerrahi müdahale yukarıda bahsettiğimiz gibi VP Şant veya Endoskopik yolla 3. Ventrikülostomi operasyonu yapabilir. Teknik imkanlar uygun olmadığı durumlarda VP Şant operasyonu en iyi seçenektir.

Burada sunulmakta olan olgu, trafik kazası sonrası araçtan düşme ile kafa travması geçirmiş ve ardından başka  bir klinikte, klinik gözleme alınmış ve tıbbi tedaviye tabi tutulmuş. Tıbbi tedavi döneminde denge bozukluğu, kusmalar ve oral beslenmede sorunlar yaşanması nedeniyle VP Şant ameliyatı olmuş. Ameliyattan sonra ilk hafta sonunda evinde iken hastada klinik durumda bozulma, bilinç bulanıklığı, ayakta duramama ve ayağa kalkamama yakınmaları başlamış. 

Hasta bizim kliniğimize acil şartlarda başvurdu. 

VP Şant ameliyatlarından normalde de %2.5 oranında ek komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar içinde Şant Enfeksiyonu, Şant Tıkanması (Şant Malfonksiyou), Yara yeri enfeksiyonu. Overdrenaj, Epilepsi, Beyin içi kanamalar sayılabilir. 

VP Şant operasyonu sonrası komplikasyonlar ile mücadele ciddi derecede sorunları da beraberinde getirebilir. Bu komplikasyonlarla mucadele etmek mutlaka hastane ortamında olmalı ve yoğun bakım şartları yeterli olmalıdır. 

Burada sunulan olguda VP Şant ameliyatı sonra gelişen fazla drenaj komplikasyonuna ilave olarak müdahale yaptıkça yeni  komplikasyonlar karşımıza çıkmıştır. 

Klinik olarak komplikasyonlarla mücadele süreci boyunca da giderek klinik ve nörolojik durumu ağrılaştıran sekellerin gelişmesi de mümkündür.

Nörolojik sekelleri gelişmiş olan olgular için kliniklerde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prosedürleri rutin olarak uygulanmaktadır. Ancak konvansiyonel rehabilitasyon yöntemleri de hastayı ancak belli bir aşamaya kadar getirebilir. Yani hasta evde bakım hastası seviyesine kadar ulaştırılabilir. Daha ileri rehabilitasyon teknikleri konvansiyonel yöntemler içinde yeterli değildir.

Bizim burada vurgulamak istediğimiz farklı bir rehabilitasyon ajanı olan mentamove metodu ile konvansiyonel yöntemlerin elde ettiği başarıları daha ile götürülebileceğini anlatmaktır. Daha ileri seviyelere bir hastayı ulaştırmak bir miktar daha efor harcamayı gerektirir.

“Beyin Etkili Çalışma” Mentamove®, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir. Mentamove® ile motorik aktiviteler çalışmayı yapan hasta tarafından zihinsel olarak konsantre olarak uygulanırsa, gerçek hareket ortaya çıkar ve nöroplastisite sayesinde beyinde yeniden yapılanma meydana gelir .

EMG güdümü ile başlatılan kas stimülasyonu (EMG Güdümlü Terapi) esas olarak inme hastalarının tedavisinde kullanılan bir etki verir.

Mentamove cihazı Orta Frekanslı sinüs akımı ile kas stimülasyonunu uygulayan bir cihaz olup EMG sinyallerinin güdümü sayesinde biofeedback ilkelerinin kombinasyonudur. İskemik inme, hemorajik inme, travma veya MSS iltihabı sonrası kullanılabilir (Fig 1) (1).

Bilateral Distal Paraplejide Mentamove Etkisi

Fig. 1: EMG güdümlü yönelim, paretik denekler için gerçek zamanlı çalışan bir sistemdir. EMG sinyalleri mentamove cihazı ile ölçülür. Konsantrasyon sırasında kasta EMG sinyallerini arttırdığında, hedeflenen EMG sinyal seviyeleri nedeniyle EMG tetiklemesi başlar. Kas stimülasyonundan sonra normal fizyolojik-biyolojik kas kasılması gibi kas kasılmasına neden olur. Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tarafından proprioseptif sinyal geri alımını sağlar. Bu bağlantı düzenli çalışırsa günde 1 kez (20 dk.) beyin kendini yeniden düzenleyebilir.

Bu doğrultudaki teorik bilgilerimiz ışığında bir olgumuzda hedeflenen paretik ve plejik kaslarda olumlu önde etki almayı hedefledik. Bu nedenle burada sunmuş olduğumuz olguda, hastane ortamında tüm klinik tedavilerine ilave olarak 45 gün süreyle de konvansiyonel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları uygulanmış, artık daha ileri bir seviyeye ulaşılması mümkün görülmediğinden olgunun bakım hastası olarak evine çıkarılması uygun görülmüştür. Gerekli önerileri alınarak ailenin bir bakım hastasına neler yapılması gerekiyorsa her konuda hastane ortamından ayrılmadan birebir öğretilmiştir.

Olgunun Özellikleri

14 Yaşında Erkek Çocuk. Trafik Kazası Sonrası Saptanan Hidrosefali (Arrest). Hidrosefali Nedeniyle Ameliyat Edilmiş ve VP Şant Takılmış. Şant Takılması Sonrası 1 hafta sonra yürüme Güçlüğü. Konuşma güçlüğü. Bilinçte bozukluk. Kusmalar, oturamama, başını dik tutamaması nedeniyle acil Tomografi çekildi ve yatırıldı.

Olguya ait klinik gidişler ve takipler kronolojik sıraya göre verilmiştir. BBT takiplerindeki seyirlere göre müdahaleler yapılmıştır. 

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 2: 14 Ocak 2003 Postop Beyin CT Herniyasyona Gidiş: Şant sonrası over drenajı. Ventriküler sistemde aşırı BOS Kaybı ve ventriküllerde kollaps. Subdural mesafede milateral efüzyon birikimi ve hemisferlere etraftan bası. İntrakranial basınç dengesinin bozulması (SE: Subdural Efuzyon, SC: Shunt Catheter)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 3: 17.01.2003 EVD takılarak şantın kapatılması sonrası ve bilateral subdural EVD Drenaj takılması sonrası durum. Ventriküllerde genişleme. Subdural efüzyonda azalma. Subdural hava görünümü (EVD ye bağlı). Bu tablo akut ventriküler dilatasyona neden olmuş ve ardınan herniyasyon tablosu gö 4rülmüş. (SE: Subdural Effusion, SC: Shunt Catheter. HDS: Hydrocephalus)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 4: Herniyasyona müdahale edildikten sonra kontrol CT. VP şant yerinde, çıkarılmaış, sadece çalışmasına musade edilmiş. Ventriküllerin boyutları halen geniş. Solda subdural efüzyon devam ediyor. Sağda subdural drenajla kolleksiyon boşaltılmış.   (SE: Subdural Effusion, SC: Shunt Catheter. HDS: Hydrocephalus)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 5: 21.01.2003 Postop takipte, kontrol CT.  Hidrosefali Azalmış  Sağda Subdural Kateter Çekilmiş,  Solda Takipte Koleksiyon Var. (SE: Subdural Effusion, SC: Shunt Catheter)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 6: 22.01.2003 Ventriküllerde Akut Dilatasyon Drenaj Tıkanması. Akut gelişen ventriküler dilatasyon kateterin tıkanmasına bağlandı. Herniasyon tablosu görüldü. Müdahele edildi. İkinci bir EVD kateteri takıldı. (HDS: Hydrocephalus)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 7: 24.01.2003 Yeni Drenaj Kateteri İle Basıncın Azaltılması sağlandı. Hasta herniasyondan döndürüldü . (EVDC: External Ventricular Catheter, SC: Shunt Catheter)

Uzamış Koma Sonrası Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 8: 24.03.2003 Ventrikülden BOS boşaltılması sonrası subdural alanda yeni koleksiyon oluşmaya başlaması ancak cerrahi boyutta değil. Ventriküler dilatasyon azalmış. Şant çıkarılmış. Tek EVD kateter mevcut. 

Fig 9: 30 Ocak 2003 Enfeksiyon Nedeniyle Kateterin Çekilmesi. Subdural Koleksiyon ve Subdural Effüzyon Ventriküllerde Hafif Genişleme. (SE: Subdural Efüzyon). Subdural efüzyon nedeniyle tekrarlayan herniyasyon izlenmesi üzerine tekrar operasyona alındı.

Fig 10: 31 Ocak 2003 Sağlı sollu 2 adet EVD takılması işlemi sonrası kontrol CT. (SE: Subdural Efüzyon, EVDC: External Ventricular Drainage Catheter).

Fig 11: 01.02.2003 Postop Kontrol CT. 2 adet kateter ventrikül içinde. Subdural efüzyon yok. Subdural hava görülmektedir. (EVDC: External Ventricular Drainage Catheter).

Fig 12 03.02.2003 Kontrol CT. Ventriküllerde tolore edilebilir dilatasyon. Katerler yerinde. Subdural tolore edilebilir efüzyon. Subdural hava azalmış. (EVDC: External Ventricular Catheter) 

Fig 13: 05.02.2003 Kontrol CT. EVD kateterlerinden birisi çekildi. Ventriküler tolore edebilecek düzeyde genişlikte Subural efüzyon tolore edeblecek düzeyde (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Fig 14: 09.02.2003 Kontrol CT. Tek EVD kateter ile ventriküller tolore edebilecek genişlikte. Subdural efüzyonda azalma, tolore edebilecek düzey.  (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Fig 15: 13.02.2003 Kontrol CT. EVD Kateter yerinde. Ventrikül genişliği tolore edebilecek düzeyde. Subdural efüzyon tolore edebilecek düzeyde. (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Fig 16: 20.02.2003 Kontrol CT. Tek EVD kateteri. Ventriküller halen tolore edebilecek genişlikte. Subdural efüzyon sebat ediyor. Ancak tolore ediyor.  (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 17: 24.02.2003 Kontrol CT. Subdural efüzyonda hafif artış. Tek EVD kateteri mevcut. (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 18: 25.03.2003 Kontrol CT: Tek EVD kateteri. Subdural efzyon sebat ediyor. Ventrikül genişlikleri çok hafif geniş. (EVDC: External Ventricular Catheter, SE: Subdural Efüzyon) 

Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 19: 12.05.2003 Kontrol CT. Ventriküllerde genişleme tekrarlaması. Subdural efüzyonda azalma. Tek EVD kateteri mevcut. (EV: Enlarged Ventricle, SE: Subdural Efusion, EVDC: External Ventricle Catheter)

Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 20: 01.10.2003 Son Kontrol CT. Yüksek basınçlı VP Şant konmasını takiben ventriküller ilk arrest hidrosefali seviyesinde sabitlendi. Subdural efüzyon yok. VP şant kateteri ancak yüksek basınçlarda boşaltma sağladığı için ve orta basınçlı şantı tolore etmediği için kafa travmasından önceki aarrest hidrosefali düzeyi stabil hale gelme imkanı buldu. (EV: Enlarged Ventricle, VPSC: Ventriculoperitoneal Shunt Catheter)

Bu vaka ile ilgili hastane ortamında yoğun bakım aşamasında toplam 13 cerrahi müdahele yapılması gerekli görülmüş. Bu işlemlerin çoğu lokal anestezi altında uygulanmıştır. 

Tedavi süresince karşılaşılan ek komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir. 3 defa herniyasyon tablosuna girmiş ve müdahale ile geri dönüş sağlanmıştır. 1 pnömoni, 1 sepsis tablosu, 1 ventrikülit tablosu tedavisi görmüştür. 1 hemotorax tedavisi görmüştür. 

Bu tedaviler sırasında yoğun bakım ortamında yoğun antibiyotik tedavileri, enteral, parenteral beslenmeler uygulanmıştır. Ventilatör destekli tedavi görmüştür.

Hastane ortamında toplam tedavi süresi 6 ay sürmüştür. 

Fig 21: Yoğun bakımda tedavi altındayken. GKS nun 5-6 düzeylerinde seyrettiği anlar. Trakeostomili, Subklavian Kateteri, NG kateteri ve Foley Kateteri mevcut. Beslenme enteral ve prenteral yolla sürdürüldü. VP şant takılmış vaziyette tedavisi sürdürülürken. 

Olguya bu aşamada, yatağında fizyoterapi başlandı. Antibiyotik tedavileri yavaş yavaş kesildi. Normal odaya transferi sağlandı. Normal odada iken yine konvansyonel fizyoterapi ile tevdi desteklendi. 

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra takriben 45 gün daha normal oda bakımı ve fizyoterapisi devam ettirildi.

Evde bakım hastası olarak taburcu edildi. Aileye gerekli bakım eğitimi verildi. 

Olgu ile mentamove çalışmasına başlamadan önce etkilenen kaslar üzerinde Mentamove cihazı ile testler uyguladık ve hastanın hangi mikrovolt değerlerinde tetikleme yapabildiğini tespit ettik. Ayrıca kas kontraksiyonlarını gözlemek istedik. Bu testlerden olumlu düşüncelerimizin oluşması üzerine tedaviyi programladık.

03 Haziran 2003 Taburcu Edildiğinde Durumu

Konuşma tek tek kelimeler ile konuşmaya çalışıyor. Yürüme yok. Oturma yok. Oral alır fakat kendi başına yok. El becerileri yok. İdrar kontrolü yok. Gaita söyleme yok. Bilateral düşük ayak mevcut. Bacaklar ekstansiyonda. Ateş yok. Trakeostomisi kapalı. Foley kateter yok. 

Fig 22: Bu videoda evinde bakım hastası konumundaki genel durumu görülmekte. Konuşma yok. Az miktarda kooperasyon mevcut. Ekstremite hareketleri çok zayıf. Alt ekstremiteler spastik ve bilateral foot drop mevcut. Kendi başına oturma yok. Kendi başına yemek yeme yok. Oral verildiğinde yutma mevcut ancak çiğneme yok. Yatağında kendi başına dönme ve uzuvlarını istemli olarak kendi başına çekme yok. 

Evde Tedavi Programı

Evde hasta bakımı çok sıkıntılı bir durumdur. Ailenin hasta bakımı konusunda çok iyi eğitilmesi gereklidir. Kullanabileceği ilaçlar verilmelidir. Bunun yanında hastanın ev bakımı tedavilerinde herhangi bir ilerleme göstermesi halinde tedavileri daha da yoğunlaştırmak gereklidir.

Bizim elimizdeki imkanlar evde kullanabilecekleri şekilde tasarlanmış mentamove cihazı mevcuttu. Kullanımı çok kolay olan mentamove cihazı ile hastayı desteklemeye karar verdik. Gerekli eğitimleri ve dışarıdan supervizyon destekleri ile gelişmeleri evinde de takip ettik.

Hastaya Önerilen Mentamove Tedavi Programı

 • Bilateral Omuz Uygulaması 1 Seans Gün
 • Bilateral Ön Kol Bilek Ekstansiyon Programı 1 Seans Gün
 • Bilateral Uyluk Fleksiyon Programı 1 Seans Gün
 • Bilateral Ayak Dorsal Fleksiyon Programı 1 Seans Gün
 • Oturtma Egzersizleri
 • Baş Boyun Harketleri
 • Pasif Ekstremite Egzersizleri

Fig 23: Video ev tedavi programını 3 ay uyguladıktan sonra alındı. Bu videoda hastada konuşma başlaması ile beraber kooperasyon, emirlere uyma ve yerinde cevap verme başlamış olarak görülektedir. Üst ekstremite hareketlerinde belirgin iyileşme, oturabilme, alt ekstremitelerde de proksimal aktivitelerde artma gözlendi. (Mentamove ile Rehabilitasyon)

Fig 24: Ev tedavi programının bitmesi 6 ay gibi bir süreyi bulmuştur. 6 aylık tedaviden sonra kontrole kendi gelmeyi başarmış. Bu özel muayenehanede asansör yoktur. Merdivenlerden kendisi çıkarak gelmiştir. Bu kontrolde ayakta durma, el koordinasyon ve kooperasyon performansı görülmektedir. (Mentamove ile Rehabilitasyon)

Fig 25: Hastanın tedavisi bittikten 1 yıl sonra kontrol muayenesi fizyoterapist tarafından yapılmaktadır. Muayene performansı gayet iyi bulunmuştur. (Mentamove ile Rehabilitasyon)

c

Fig 26: Tedaviden 1 yıl sonraki mentamove merkezi ziyaretlerinden birinde, ailesi ile birlikte. (Mentamove ile Rehabilitasyon)

Mentamove ile Rehabilitasyon

Fig 27: Basın açıklaması sırasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermekte. (Mentamove ile Rehabilitasyon)

Sonuç ve Tartışma

VP şant operasyonları sonrası şant çıkarılması, komplikasyonun özelliğine göre EVD (Eksternal Ventriküler Drenaj) takılması ve hasta stabil hale gelinceye kadar ve yeni bir enfeksiyon tablosunun olmadığının kanaatinin doğmasına kadar takip edilir. Kalıcı şant konmasından evvel mutlaka enfeksiyon parametreleri test edilmelidir.

Bizim olgumuzda kalıcı yeni şant uygulamasına geçmeden önce EVD sistem takılması sonrası ek komplikasyonlar gelişmiştir. Bu komplikasyonlar içinde en sık karşılaştığımız sorunlardan birisi kateter tıkanması ve ikincil enfeksiyonlardır. Bu olgumuzda bu tabloların görülmesi ile 3 defa herniyasyon tablosu görülmüştür. Sürecin uzaması ile ilave olarak ventrikülit, pnömoni ve uzayan koma görülmüştür. 

Yoğun bakım ortamında uzun süre yatmakta olan hastalarda parenteral beslenme zorunluluğu olduğundan dolayı derin ven kateterizasyonu yapmak zaruridir. Buna bağlı olarak ek komplikasyonlar hemopnömotoraks gibi sorunlar karşımıza çıkmıştır. Yine uzun süreli yatış ve ventilatör estekli tedaviler sırasında pnömoni gelişme riski de vardır. Bu olgumuzda pnömoni gözlendiği gibi, derin ven kateterine ve parenteral beslemeye bağlı olarak sepsis tablosu görülmüştür.

Uzun süreli ventilatör desteği gereken hastalarda trakeostomi açılması da gerekli bir durumdur. Biz de olgumuzda trakeostomi açmak durumunda kaldık.

Tekrarlayan EVD komplikasyonları ve sistemik enfeksiyonlar, 3 defa herniasyona girmesi olgunun tedavi sürecini uzattıkça uzatmıştır. 

Bu süreç takribi 4.5 ay sürmüştür. Bu dönem içinde toplamda 13 büyük, küçük cerrahi müdahale yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Yoğun bakımdan itibaren hastanın enfeksiyonları kontrol altına alındıktan sonra pasif fizyoterapiye başlanmış ve kliniğe çıktıktan sonra da bu tedaviler sürdürülmüştür.

Nihayetinde hasta evde bakım yapılabilecek seviyede, oral alır vaziyette, trakeostomisi kapanmış, foley kateteri çıkarılmış olarak 6 ay sonunda evine çıkarılmıştır.

Evdeki bir hastanın dış merkezde rehabilitasyona gönderilmesi için gerekli girişimlerde de bulunulmuş ancak randevu alınmasında muvaffak olunamamıştır.

Bunun üzerine evinde mentamove uygulamalarından faydalanıp faydalanmayacağına karar vermek için önce testler yapılmış ardından 1 aylık bir deneme süreci ile takip edilmiştir. Bu süre içinde dışarıdan supervizyon desteği sağlanmış. 1 ay sonunda başarılı bir çalışma ve olumlu bazı hareket artışlarının elde edilmesi ile sürecin devam etmesi önerilmiştir.

Mentamove ile Rehabilitasyon toplam 6 ay sürmüştür. İlk 3 ayda üst ekstremitelerde aktif hareketler görüldüğü gibi konuşma ve kendi başına yemek yeme, ellerini kullanma görülmüştür. 

İkinci 3 aylık dönemde uygulamaların ayaklarda özellikle dorsal fleksiyona dönük olarak yoğunlaştırılmış ve 6 aya kadar sürdürülmüştür.

5. ayda sağ ayak aşiloplasti yapılmış ve tedavi 6 ayda tamamlanmıştır.

Bu çalışmada ede edilen veriler ışığında biz birçok benze olguda mentamove ile destekleyici tedavi uygulayabilir, bu olumlu etkilerden faydalanabiliriz. 

Kaynaklar ve Benzer Vakalar

 1. https://drmustafaakgun.com/mentamove-ile-rehabilitasyon/ 
 2. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation-2/ 
 3. https://drmustafaakgun.com/akut-spinal-kord-kompresyonu-sonrasi-paraplejide-mentamove-tedavisinin-etkisi-olgu-sunumu/
 4. https://drmustafaakgun.com/paraparezi-ve-mentamove/ 
 5. https://drmustafaakgun.com/bilateral-distal-paraplejide-mentamove/ 
 6. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 7. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 8. https://drmustafaakgun.com/mentamove-metodu-ile-rsd-refleks-sempatik-distrofinin-tedavisi/
 9. https://drmustafaakgun.com/foot-drop-mentamove-metodu/
 10. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/
 11. https://drmustafaakgun.com/the-oculomotor-palsy-after-right-posterior-communicant-aneurysm-surgery-and-treatment-with-mentamove-case-report/
 12. https://drmustafaakgun.com/mentamove-rehabilitasyon-nedir/
 13. https://drmustafaakgun.com/category/norolojik-rehabilitasyon/
 14. https://drmustafaakgun.com/mentamove-tedavisi/