Üst Torakal Spinal Menengioma Sonrası Paraparezi ve MentamoveÜst Torakal Spinal Menengioma Sonrası Paraparezi ve Mentamove

Paraparezi ve Mentamove ile Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

Dikkat: Sitemizde yayınlanan bazı bilgiler dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklara doğrudan link verilmektedir. Pasaj sonundaki literatür bilgileri dışında başka sitelere çıkış yapma olasılığınız vardır. Tekrar geri dönmek için ilgili siteye gitmek istediğinizde yeni sekme açarak gitmeniz daha uygun olur. Doğrudan dış sitelere gittiğinizde geri dönmek isterseniz adres çubuğundan geri tuşu ile tekrar bu metne dönebilirsiniz.

Aynı şekilde başka sitelerde yayınlanmış görsellere de ulaşmak için kaynağına gidebilirsiniz. İlgili görseli kaynağında ziyaret edebilirsiniz. 

Sitemizde bize ait görüntüler herhangi bir telif hakkı talep edilmeksizin kopya edilebilir, kullanılabilir. Kaynağın bizim sitemiz olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır. Sitemize herhangi bir reklam uygulaması alınmamaktadır. Sitemiz bilgi paylaşım amaçlı olup, tıp ile ilgilenen herkese açıktır. Üyelik zorunlu değildir. 

Hazırlanan içeriklerimiz tamamen amatör ruhla hazırlanmakta olup, aynı şekilde video kanalımız linki.

https://www.youtube.com/channel/UC3JBKVVaVfhI1z_rKMDUuZg/

Video kanalımız üzerinden bizi takip edebilir, abone olabilir, bize mesaj bırakabilirsiniz. Yorum bırakmanız halinde hatalarımızı düzeltmek için güncel olmamıza katkı sağlayabilirsiniz. 

Tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.

Son Güncelleme: 07.11.2022

Dr. Mustafa Akgün1 , Dr. Zehra Akgün1 , Dr. Christoph Garner2 , Dr. Radu Crisan2

1. Bey-Om-Sin Özel Sağlık Hizmetleri Mentamove Eğitmeni,  Bursa, Türkiye 2. Stift Rottal  KWA Klinik Bad Griesbach, Almanya

Anahtar Kelimeler: Spinal Meninjioma, Meninjioma Ameliyati, Araknoidendothelioma, Brown Sequard Sendromu, Spinal Transseksiyon, Paraparezi, Paraparezi Tedavisi, Electromyography, Rehabilitation, Biofeedback, EMG Guided Electrostimulation, Neuroplasticity, Relearning, Brain Efficiency Training, Mentamove®

Keywords: Spinal Meningioma, Meningioma Surgery, Arachnoidendothelioma, Brown Sequard Syndrome, Spinal Transsection, Paraparesis, Paraparesis Treatment, Electromyography, Rehabilitation, Biofeedback, EMG Guided Electrostimulation, Neuroplasticity, Relearning, Brain Efficiency Training, Mentamove®

الكلمات الرئيسية: الورم السحائي الشوكي ، جراحة الورم السحائي ، ورم الظهارة العنكبوتية ، متلازمة براون سيكارد ، المقطع الشوكي ، الشلل السفلي ، علاج الشلل السفلي ، تخطيط كهربية العضل ، إعادة التأهيل ، الارتجاع البيولوجي ، EMG الموجه الكهربائي ، المرونة العصبية ، إعادة التعلم ، تدريب كفاءة الدماغ ، Mentamove®

Giriş

Spinal meningiom (Araknoidendothelioma), nadir görülen bir omurilik tümör türüdür. İntradural Ekstramedüller Spinal Tümörlerin %55’ini menenjiomalar oluşturur. Spinal kordun meningslerinden gelişirler. Yavaş büyürler. Spinal kordun her seviyesinde görülebilirler, ancak en sık torakal bölgede yerleşirler. İyi huylu lezyonlardır, malignite özellikleri yoktur (bazı yazarlara gore malign lezyonlardır). Bu tümör genellikle orta yaşlı kadınları etkiler. Amerika Birleşik Devletleri’nde, tümörün 45 yıldır büyüdüğü ve hastada sadece 80 yıl içinde kendini gösterdiği bir vaka belgelenmiştir. [5]

Klinik Tablo

Omurilik tümörleri ile hastalığın üç aşaması görülebilir:

 • Radiküler Ağrı Sendromu: Omurilikten çıkan sinir köklerinin sıkışması ve gerilmesi nedeniyle sırtta hissedilen kuşak tarzı ağrılar. [5]
 • Brown-Sequard Sendromu: (Özel bir klinik tablodu. Vücudun bir yarısında Felç, Vücudun karşı taraf yarısında Duyarlılık Kaybı[5]
 • Omurilik Transseksiyonu: Bu etki Omuriliğin Enine basıya uğramasıyle Vücuttaki Birçok Sistemin Normal Işleyişinin Bozulması, Duyarlılığın Tamamen Kaybı. [5]

Spinal corda intradural extrameduller bası (omurganın menenjiomunun büyümesi omurilik yönünde meydana gelir ve bu da normal işleyişinin sıkışmasına ve bozulmasına yol açar) [5] oluşturarak alt ekstremitelerde simetrik veya asimetrik paraparezi, paraplejiye kadar giden motor kayıplara yolaçarlar, özellikleri motor eksiklikler, duyusal eksiklikler, ağrı ve sfinkter disfonksiyonudur. Bu hastalığın sonuçları oldukça şiddetli olabilir. DSÖ istatistiklerine göre, bu tip tümör son derece nadirdir (diğer menenjiyoma türlerinden muzdarip 2.000 hasta başına bir vaka). Genel olarak, hastaların yaşı 35 yaş ve üstüdür. [5]

Bazen bulgular aniden de yerleşebilir. İdrar inkontinası, gaita retansiyonu, duyusal bozukluklara yol açarlar. [4,5]

Etiyoloji Ve Hastalık Gelişim Faktörleri

Omurganın menenjiomları yavaş yavaş büyürle, düzensiz (irregular) ve iyi huylu büyüme ile karakterizedir. Torasik veya lomber omurgada daha sık lokalizedirler.[4,5]

Tümör araknoid zardan gelişir, subaraknoid mesafeyi oblitere eder ve Beyin Omurilik Sıvısının dolaşımını bloke etkiler ve bozar. Araknoid zar sırt veya beyni kaplayan üç zar tabakasından ikincisidir. Yapı olarak çok sayıda fibroblast içeren bir bağ dokusu tarafından oluşturulur. [5]

Omurilik meninjiomu, genellikle dura matere yapışık, düzgün sınırlı at nalı şeklinde bir tümördür. Uzunlamasına büyüme özellği nedeniyle nedeniyle, birkaç omurilik segmentini etkiler. [5]

Hastalığın gelişimini etkileyen ana faktörler:

 • Yaş: Klinik Verilere Göre, Bu Hastalık 35 Yaşından Itibaren Insanları Etkilemektedir.
 • Kategori:  Kadınlar, Muhtemelen Vücuttaki Hormonal (Meninjioma Gelişiminde Östorjen Sulanmakatdır) Değişiklikler Nedeniyle 1.5-2 Kat Daha Sık Yakalanırlar. .
 • Çevrenin Etkisi: Radyasyon, sık röntgen ve radyasyona maruz kalma  (X-Işınları).
 • Kraniyoserebral Yaralanma: Kafa travmalarından sonra Beyin Meninjiomu tarif edilmiştir. Bu nedenle meninjiomalarda travma daima anlatılmaktadır. Spinal meninjiomalar için kesin bir bilgi yoktur.
 • Genetik Faktörler: Anamnezde (Hastanın aile öyküsünde tümörlere yatkın olma durumu) Onkolojik Bir Kalıtım varlığında.
 • Genetik Sendromlar: Nörofibromatozis Tip II, Başta Menenjiomlar ve Schwann Olmak Üzere Merkezi Sinir Sisteminde aynı anda Birçok Benign Neoplazmın Oluştuğu Otozomal Dominant Geçişli Kalıtsal Bir Hastalıktır. Bu hastalıkta Nörofibromlar, Meninjiomalar başı çekerler. Von Rechlinghausen Hastalığı.

Meningiom gelişiminde kanıtlanmış tek risk faktörü iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktır. Ayrıca, nörofibromatozis tip 2 hastalarında meningioma gelişme riski yüksektir[4]

Spinal Meninjiomalarda Tedavi

Spinal meninjiomaların tedavileri cerrahi yolla tumor çıkarılması ve sonrasında rehabilitasyon uygulamaları ile sağlanır.

Mentamove Rehabilitasyon

“Beyin Etkili Çalışma” Mentamove®, çeşitli beyin lezyonlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanılan bir nöro-rehabilitasyon yöntemidir. Mentamove® ile motorik aktiviteler çalışmayı yapan hasta tarafından zihinsel olarak konsantre olarak uygulanırsa, gerçek hareket ortaya çıkar ve nöroplastisite sayesinde beyinde yeniden yapılanma meydana gelir .

EMG güdümü ile başlatılan kas stimülasyonu (EMG Güdümlü Terapi) esas olarak inme hastalarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olup pozitif yönde etki verir.

Omurilik yaralanmaları, omurilik tümör etkisi ile oluşan parapleji durumlarında ve Kauda Ekina Hasarlarında kullanımı Dr. Mustafa Akgün tarafından daha önce tanımlanmıştır.

Mentamove cihazı Orta Frekanslı sinüs akımı ile kas stimülasyonunu uygulayan bir cihaz olup EMG sinyallerinin güdümü sayesinde biofeedback ilkelerinin kombinasyonudur. İskemik inme, hemorajik inme, travma veya MSS iltihabı sonrası kullanılabilir (Fig 1) (1).

Fig. 1: EMG güdümlü yönelim, paretik denekler için gerçek zamanlı çalışan bir sistemdir. EMG sinyalleri mentamove cihazı ile ölçülür. Konsantrasyon sırasında kasta EMG sinyallerini arttırdığında, hedeflenen EMG sinyal seviyeleri nedeniyle EMG tetiklemesi başlar. Kas stimülasyonundan sonra normal fizyolojik-biyolojik kas kasılması gibi kas kasılmasına neden olur. Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tarafından proprioseptif sinyal geri alımını sağlar. Bu bağlantı düzenli çalışırsa günde 1 kez (20 dk.) beyin kendini yeniden düzenleyebilir. Orta frekanslı 2000-8000 Hz arasında elektrik akımı kullanması nedeniyle, diğer alçak frekanslı cihazlardaki gibi ciltte yanma ve rahatsız edici etkilere neden olmaz ve bu sayede uzun süreli rehabilitasyonda rahatlıkla kullanılabilir.
Bu doğrultudaki teorik bilgilerimiz ışığında bir olgumuzda hedeflenen paretik ve plejik kaslarda olumlu önde etki almayı hedefledik. Bu nedenle T2-3 intradural ekstrameduller meninjioması olan paraparetik hastada spinal kord basısı kalktıktan sonra rehabilitasyonda Mentamove metodunu kullanmaya karar verdik.

Olgu

68 Yaşında Kadın. 2 aydır bacaklarda güçsüzlük, idrar inkontinansı, kabızlık, bacaklarda uyuşma hissi ve yürüyememe ile başvurdu. T2-3 seviyesinde intradural ekstramedüller tümöral kitle nedeniyle yatırıldı.  5.8.2002 tarihinde ameliyat edildi. T2,3 total laminektomi, dura açılması ve total tumor eksizyonu uygulandı.

Fig 2: T2-3 seviyesinde intradural, ekstramedüller tumor görülmektedir. Spinal corda belirgin ekstrinsik bası ve komplet olarak subaraknoid mesafe bloğu görülüyor.
Fig 3: Spinal korda anterolateralden bası görülüyor ve  Spinal Kord Tümör Tarafından Deplase Edilmiş olarak görülüyor.
Paraparezi ve Mentamove
Fig 4: Spinal Kanal TümörTarafından Tamamen Doldurulmuş.
Paraparezi ve Mentamove
Fig 5: Spinal Kanalı Dolduran Tümör Görülüyor

Tablo 1: Hastanın operasyondan sonraki nörolojik durumunu gösterir tablo.

Paraparezi ve Mentamove
Tablo 2: Olguya uygulanan tedavi program ve seansların yerleri.
Paraparezi ve Mentamove
Tablo 3: Paraparezi ve Mentamove. Tedavi sonrası Nörolojik Durum tablosu.
Paraparezi ve Mentamove
Paraparezi ve Mentamove

Sonuçlar

 • Olgumuzda tedavi süresi 1 ay gibi kısa sürede tamamlanmıştır. Bu çok avantajlı ve ekonomik bir süredir. İkinci avantaj ise gecikmeye bağlı spastisite, duyusal kusurlar, idrar kaçırma ve konstipasyon sorunları yaşanmadan bu süreç atlatılarak hastanın bağımsız yaşam sürmesinde önemli bir katkı sağlamıştır.
 • Zaten iyi huylu bir tümör olması nedeniyle sadece nörolojik sekellerin kısa sürede giderilmesi önemli bir tedavi başarısıdır.
 • Olgu 6 yıl sonra tekrar kontrole gelmiş ve herhangi bir nüks saptanmamış, nörolojik defisitlerinde sorunu yoktu.
 • Detaylar Tablo 3 ve 4 de görülmektedir.

Tablo 4: Tedavi Sonuçları

Paraparezi ve Mentamove

Referanslar

Kaynaklar ve Benzer Vakalar

 1. https://drmustafaakgun.com/mentamove-ile-rehabilitasyon/ 
 2. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation-2/ 
 3. https://drmustafaakgun.com/akut-spinal-kord-kompresyonu-sonrasi-paraplejide-mentamove-tedavisinin-etkisi-olgu-sunumu/
 4. https://drmustafaakgun.com/paraparezi-ve-mentamove/ 
 5. https://drmustafaakgun.com/bilateral-distal-paraplejide-mentamove/ 
 6. https://drmustafaakgun.com/kafa-travmasi-sonrasi-mentamove/
 7. https://drmustafaakgun.com/beyin-etkin-calisma-egitimi/
 8. https://drmustafaakgun.com/mentamove-metodu-ile-rsd-refleks-sempatik-distrofinin-tedavisi/
 9. https://drmustafaakgun.com/foot-drop-mentamove-metodu/
 10. https://drmustafaakgun.com/the-mentamove-rehabilitation/
 11. https://drmustafaakgun.com/the-oculomotor-palsy-after-right-posterior-communicant-aneurysm-surgery-and-treatment-with-mentamove-case-report/
 12. https://drmustafaakgun.com/mentamove-rehabilitasyon-nedir/
 13. https://drmustafaakgun.com/category/norolojik-rehabilitasyon/
 14. https://drmustafaakgun.com/mentamove-tedavisi/