Servikal Bölge Diskitis ve SpondilodiskitisServikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Servikal bölge diskitis ve spondilodiskitis omurganın servikal bölgesinde (boyun bölgesi) görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu durum genellikle omurganın bir bölümündeki disklerin (omurlar arasındaki yastık benzeri yapılar) enfeksiyonuyla başlar ve zamanla enfeksiyon omur kemiklerine de yayılabilir.

Diskitis, omurların arasındaki disklerin enfeksiyonudur ve bu disklerin hasar görmesine, şişmesine ve iltihaplanmasına neden olur. Spondilodiskitis ise diskitisin yanı sıra, omurga kemiklerinin de enfeksiyonuna neden olur ve bu durum omurganın stabilitesini etkileyebilir.

Servikal bölge diskitis ve spondilodiskitis, genellikle bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkar ve semptomları arasında şiddetli boyun ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma bulunur. Tedavi, genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler ve istirahat şeklinde olabilir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, bu durumların erken tanısı ve tedavisi önemlidir.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis Nedenleri?

Spondilodiskitis, genellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu bir hastalıktır. Enfeksiyon, omurganın disklerine ve kemiklerine yayılabilmektedir. Bakterilerin enfeksiyona neden olabileceği farklı yollar vardır. Örneğin:

 1. Enfeksiyonların omurga bölgesine yayılması: Vücutta başka bir enfeksiyonun varlığı omurganın disklerine veya kemiklerine yayılabilmektedir. Örneğin, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları veya cilt enfeksiyonları gibi.
 2. Cerrahi müdahaleler: Omurgaya yapılan cerrahi müdahaleler, omurganın enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmasına neden olabilmektedir.
 3. Travma: Omurgada meydana gelen yaralanmalar veya travmalar da enfeksiyon riskini artırabilmektedir.
 4. İmmün sistem problemleri: Bazı bağışıklık sistemi problemleri, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilmektedir.
 5. İlaç kullanımı: Bazı ilaçların, özellikle immün sistem baskılayıcı ilaçların, enfeksiyonlara karşı savunmasız kalınmasına neden olabilmektedir.

Spondilodiskitis’in nedenleri arasında ayrıca, enfeksiyonlar dışında kemik tüberkülozu, mantar enfeksiyonları ve kanser gibi diğer nedenler de yer alabilmektedir. Bununla birlikte, spondilodiskitisin en yaygın nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis
Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Bakteriler gibi enfeksiyon ajanlarının servikal disklere ulaşma yolları nelerdir?

Bakterilerin gibi enfeksiyon ajanlarının servikal disklerine ulaşabilmesi için çeşitli yollar vardır. Bunlar şunlardır:

 1. Kan dolaşımı yoluyla: Enfeksiyon ajanları, vücudun diğer bölgelerindeki bir enfeksiyonun yayılması veya enfekte bir yaranın kan dolaşımı yoluyla omurga bölgesine yayılması yoluyla servikal disklere ulaşabilmektedir.
 2. Direkt yayılma: Enfeksiyon ajanları, örneğin yakındaki bir enfeksiyon kaynağından veya yaralanmadan kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu doğrudan omurga bölgesine yayılabilmektedir.
 3. Travma: Omurga yaralanmaları veya travmaları, omurgada enfeksiyonların oluşmasına neden olabilmektedir.
 4. Cerrahi müdahaleler: Cerrahi müdahaleler, özellikle omurga bölgesinde yapılan cerrahi müdahaleler, enfeksiyon ajanlarının servikal disklere ulaşmasına neden olabilmektedir.
 5. İmmün sistemi problemleri: Bağışıklık sistemi problemleri olan kişiler, enfeksiyon ajanlarına karşı daha savunmasızdır ve servikal disklerde enfeksiyon riski artar.
 6. İlaç kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle immün sistemi baskılayıcı ilaçlar, enfeksiyonlara karşı savunmasız kalınmasına neden olabilmektedir.

Servikal diskler, bakterilerin gibi enfeksiyon ajanları için bir hedef haline gelebilirler. Bu nedenle, enfeksiyonların erken tanınması ve tedavisi önemlidir.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis: Sıklıkla Neden Olan Bakteriler Hangileridir?

Servikal spondilodiskitisin nedeni genellikle bakteriyel enfeksiyonlardır. Hangi bakterilerin bu enfeksiyonlara neden olduğu, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve enfeksiyonun kaynağına bağlı olarak değişir. Ancak, bazı bakteriler daha sık neden olur. Bunlar şunları içerir:

 1. Staphylococcus aureus: Bu bakteri, servikal spondilodiskitise neden olan en yaygın bakteridir.
 2. Streptococcus pneumoniae: Bu bakteri, sıklıkla solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 3. Escherichia coli: Bu bakteri, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 4. Pseudomonas aeruginosa: Bu bakteri, genellikle hastane enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 5. Mycobacterium tuberculosis: Bu bakteri, tüberküloz olarak bilinen bir hastalığa neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.

Bu bakteriler, servikal spondilodiskitisin nedeni olabilen bazı en sık görülen bakterilerdir. Ancak, bu enfeksiyonu neden olan diğer bakteriler de vardır. Enfeksiyonun tanısı konduktan sonra, uygun antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis
Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Bir olguda Servikal spondilodiskitisin klinik bulguları nelerdir?

Servikal spondilodiskitis, servikal bölgedeki omurga disklerinin ve çevresindeki dokuların enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonun belirtileri ve semptomları, enfeksiyonun şiddeti ve yaygınlığına bağlı olarak değişir. Ancak, bazı yaygın klinik bulgular şunlardır:

 1. Boyun ağrısı: Servikal spondilodiskitis, boyun bölgesinde ağrıya neden olur. Bu ağrı, hafif veya şiddetli olabilmektedir ve diğer belirtilerle birlikte görülebilmektedir.
 2. Ateş: Enfeksiyon genellikle ateşe neden olur. Bu ateş, hafif veya yüksek olur.
 3. Enfeksiyon belirtileri: Enfeksiyonun yaygınlığına bağlı olarak, hasta enfeksiyon belirtileri gösterir. Bunlar arasında halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma bulunmaktadır.
 4. Boyun hareketlerinde kısıtlılık: Servikal spondilodiskitis, boyun hareketlerinde kısıtlılığa neden olur. Bu kısıtlılık, diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkar.
 5. Nörolojik belirtiler: Servikal spondilodiskitis, sinirlere baskı yaparak nörolojik belirtilere neden olur. Bu belirtiler arasında kol veya bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, karıncalanma ve idrar veya dışkılama problemleri yer alır.
 6. Yumuşak doku şişliği: Servikal spondilodiskitis, çevresindeki dokuların şişmesine ve hassasiyetine neden olur.

Bu belirtiler, servikal spondilodiskitis olan bir hastada görülebilen klinik bulguların sadece birkaçıdır. Servikal spondilodiskitis, enfeksiyonun ilerlemesiyle ciddi nörolojik hasara neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle, herhangi bir belirti veya semptom ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir.

Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis Tanısı Nasıl Konur?

Fizik muayene, görüntüleme testleri ve laboratuvar testleri ile Servikal spondilodiskitisin tanısı konur.

 1. Fizik muayene: Doktor, hastanın boyun bölgesindeki ağrı, hassasiyet, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomları değerlendirir. Ayrıca, hastanın sinir fonksiyonlarını da kontrol eder.
 2. Görüntüleme testleri: Servikal spondilodiskitisin tanısında en yaygın kullanılan testler, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıdır. Bu testler, omurga bölgesindeki enfeksiyonun tespit edilmesine yardımcı olur.
 3. Laboratuvar testleri: Kan testleri, enfeksiyonun varlığını ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) testleri, inflamasyon seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, enfeksiyonun nedenini belirlemek için kan kültürü testi de yapılabilmektedir.
Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis
Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Yan Servikal Grafide C4-5 Spondilodiskitise bağlı vertebra korpusunda destrüksüyon ve kompresyon kırığı görülmektedir.

Servikal spondilodiskitis tanısı konulduktan sonra, uygun tedaviye başlamak için hastanın semptomları, enfeksiyonun yaygınlığı ve nedeni dikkate alınarak tedavi planı hazırlanmaktadır. Tedavi, genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, yatak istirahati ve fizik tedaviyi içerir.

Servikal Spondilodiskitisin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Servikal spondilodiskitisin tedavisi, enfeksiyonun yaygınlığı, semptomların ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Genellikle, antibiyotik tedavisi, ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, yatak istirahati ve fizik tedavi gibi tedavi seçenekleri kullanılmaktadır.

 1. Antibiyotik tedavisi: Enfeksiyonun nedeni bakteriler ise, antibiyotikler tedavinin temelini oluşturur. Tedaviye başlanmadan önce, hastanın kan kültürü yapılarak ve hangi bakterinin enfeksiyona neden olduğu belirlenmektedir. Tedavi süresi, enfeksiyonun yaygınlığına ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişir.
 2. Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar: Servikal spondilodiskitise bağlı ağrı ve inflamasyon semptomlarının kontrol altına alınması için ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak, bu ilaçlar sadece semptomları hafifletir, enfeksiyonun tedavisi için yeterli değildir.
 3. Yatak istirahati: Servikal spondilodiskitis tedavisinde, enfeksiyonun yayılımını önlemek için yatak istirahati önerilmektedir. Ancak, uzun süreli yatak istirahati, kasların zayıflamasına ve diğer komplikasyonlara yol açar. Bu nedenle, hastanın yatak istirahati süresi, semptomların ciddiyetine göre belirlenmektedir.
 4. Fizik tedavi: Servikal spondilodiskitise bağlı hareket kısıtlılığı ve kas güçsüzlüğü gibi semptomları kontrol altına almak için fizik tedavi önerilmektedir. Fizik tedavi programı, hastanın semptomlarına ve sağlık durumuna göre kişiselleştirilmektedir.
 5. Cerrahi tedavi: Nadir durumlarda, servikal spondilodiskitise bağlı ciddi semptomlar varsa ve diğer tedavi seçenekleri yetersizse, cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedavi, enfekte dokuların çıkarılması veya omurga stabilizasyonu için yapılan prosedürleri içerir.

Servikal spondilodiskitis tedavisi, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve semptomların hafifletilmesini amaçlar. Ancak, tedavinin başarısı, hastanın sağlık durumuna, enfeksiyonun yaygınlığına ve tedavinin erken başlatılmasına bağlıdır.

Servikal Spondilodiskitisin Yaratabileceği Komplikasyonlar Nelerdir?

Servikal spondilodiskitis, tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olur. Bu komplikasyonlar arasında şunlar yer alır:

 1. Nörolojik hasar: Servikal spondilodiskitis, omuriliği çevreleyen dokulara ve sinirlere yayılabilmektedir. Bu durum, nörolojik hasara ve belirli bölgelerde hissizliğe, uyuşmaya veya kas güçsüzlüğüne neden olur.
 2. Abseler: Enfeksiyon, enfekte disk veya omurga bölgesinde apseye neden olur. Bu abseler, sinirlere veya omuriliğe baskı yaparak nörolojik hasara neden olabilmektedir.
 3. Omurilik sıkışması: Enfeksiyon, omurga kanalında iltihaplanmaya ve şişmeye neden olarak omuriliğin sıkışmasına neden olur. Bu durum, felç veya ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.
 4. Omurga hasarı: Servikal spondilodiskitis, omurganın yapısında hasara neden olur. Bu hasar, omurganın stabilitesini azaltarak duruş bozukluğu ve diğer omurga sorunlarına yol açar.
 5. Sepsis: Enfeksiyonun yayılması, kan dolaşımına girmesine ve sepsise (kan enfeksiyonu) neden olur. Sepsis, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve hızlı tıbbi müdahale gerektirmektedir.

Bu nedenle, servikal spondilodiskitisin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Tedavi edilmeden bırakıldığı takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.