Servikal Bölge Diskitis ve Spondilodiskitis

Servikal bölge diskitis ve spondilodiskitis omurganın servikal bölgesinde (boyun bölgesi) görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu durum genellikle omurganın bir bölümündeki disklerin (omurlar arasındaki yastık benzeri yapılar) enfeksiyonuyla başlar ve zamanla enfeksiyon omur kemiklerine de yayılabilir.

Diskitis, omurların arasındaki disklerin enfeksiyonudur ve bu disklerin hasar görmesine, şişmesine ve iltihaplanmasına neden olur. Spondilodiskitis ise diskitisin yanı sıra, omurga kemiklerinin de enfeksiyonuna neden olur ve bu durum omurganın stabilitesini etkileyebilir.

Servikal bölge diskitis ve spondilodiskitis, genellikle bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkar ve semptomları arasında şiddetli boyun ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma bulunur. Tedavi, genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler ve istirahat şeklinde olabilir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, bu durumların erken tanısı ve tedavisi önemlidir.

Spondilodiskitisin Nedenleri Nelerdir?

Spondilodiskitis, genellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu bir hastalıktır. Enfeksiyon, omurganın disklerine ve kemiklerine yayılabilir. Bakterilerin enfeksiyona neden olabileceği farklı yollar vardır. Örneğin:

 1. Enfeksiyonların omurga bölgesine yayılması: Vücutta başka bir enfeksiyonun varlığı omurganın disklerine veya kemiklerine yayılabilir. Örneğin, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları veya cilt enfeksiyonları gibi.
 2. Cerrahi müdahaleler: Omurgaya yapılan cerrahi müdahaleler, omurganın enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmasına neden olabilir.
 3. Travma: Omurgada meydana gelen yaralanmalar veya travmalar da enfeksiyon riskini artırabilir.
 4. İmmün sistem problemleri: Bazı bağışıklık sistemi problemleri, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir.
 5. İlaç kullanımı: Bazı ilaçların, özellikle immün sistem baskılayıcı ilaçların, enfeksiyonlara karşı savunmasız kalınmasına neden olabilir.

Spondilodiskitis’in nedenleri arasında ayrıca, enfeksiyonlar dışında kemik tüberkülozu, mantar enfeksiyonları ve kanser gibi diğer nedenler de yer alabilir. Bununla birlikte, spondilodiskitisin en yaygın nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır.

Bakteriler gibi enfeksiyon ajanlarının servikal disklere ulaşma yolları nelerdir?

Bakterilerin gibi enfeksiyon ajanlarının servikal disklerine ulaşabilmesi için çeşitli yollar vardır. Bunlar şunlardır:

 1. Kan dolaşımı yoluyla: Enfeksiyon ajanları, vücudun diğer bölgelerindeki bir enfeksiyonun yayılması veya enfekte bir yaranın kan dolaşımı yoluyla omurga bölgesine yayılması yoluyla servikal disklere ulaşabilir.
 2. Direkt yayılma: Enfeksiyon ajanları, örneğin yakındaki bir enfeksiyon kaynağından veya yaralanmadan kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu doğrudan omurga bölgesine yayılabilir.
 3. Travma: Omurga yaralanmaları veya travmaları, omurgada enfeksiyonların oluşmasına neden olabilir.
 4. Cerrahi müdahaleler: Cerrahi müdahaleler, özellikle omurga bölgesinde yapılan cerrahi müdahaleler, enfeksiyon ajanlarının servikal disklere ulaşmasına neden olabilir.
 5. İmmün sistemi problemleri: Bağışıklık sistemi problemleri olan kişiler, enfeksiyon ajanlarına karşı daha savunmasızdır ve servikal disklerde enfeksiyon riski artar.
 6. İlaç kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle immün sistemi baskılayıcı ilaçlar, enfeksiyonlara karşı savunmasız kalınmasına neden olabilir.

Servikal diskler, bakterilerin gibi enfeksiyon ajanları için bir hedef haline gelebilirler. Bu nedenle, enfeksiyonların erken tanınması ve tedavisi önemlidir.

Servikal Spondilodiskitise Sıklıkla Neden Olan Bakteriler Hangilerdir?

Servikal spondilodiskitisin nedeni genellikle bakteriyel enfeksiyonlardır. Hangi bakterilerin bu enfeksiyonlara neden olduğu, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve enfeksiyonun kaynağına bağlı olarak değişebilir. Ancak, bazı bakteriler daha sık neden olur. Bunlar şunları içerir:

 1. Staphylococcus aureus: Bu bakteri, servikal spondilodiskitise neden olan en yaygın bakteridir.
 2. Streptococcus pneumoniae: Bu bakteri, sıklıkla solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 3. Escherichia coli: Bu bakteri, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 4. Pseudomonas aeruginosa: Bu bakteri, genellikle hastane enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.
 5. Mycobacterium tuberculosis: Bu bakteri, tüberküloz olarak bilinen bir hastalığa neden olan bir bakteridir ve nadiren servikal spondilodiskitisin de nedenidir.

Bu bakteriler, servikal spondilodiskitisin nedeni olabilen bazı en sık görülen bakterilerdir. Ancak, bu enfeksiyonu neden olan diğer bakteriler de vardır. Enfeksiyonun tanısı konduktan sonra, uygun antibiyotik tedavisi belirlenerek tedavi edilebilir.

Servikal Spondilodiskitis Olan Bir Olgudaki Klinik Bulgular Nelerdir?

Servikal spondilodiskitis, servikal bölgedeki omurga disklerinin ve çevresindeki dokuların enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonun belirtileri ve semptomları, enfeksiyonun şiddeti ve yaygınlığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, bazı yaygın klinik bulgular şunlardır:

 1. Boyun ağrısı: Servikal spondilodiskitis, boyun bölgesinde ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, hafif veya şiddetli olabilir ve diğer belirtilerle birlikte görülebilir.
 2. Ateş: Enfeksiyon genellikle ateşe neden olur. Bu ateş, hafif veya yüksek olabilir.
 3. Enfeksiyon belirtileri: Enfeksiyonun yaygınlığına bağlı olarak, hasta enfeksiyon belirtileri gösterebilir. Bunlar arasında halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma bulunabilir.
 4. Boyun hareketlerinde kısıtlılık: Servikal spondilodiskitis, boyun hareketlerinde kısıtlılığa neden olabilir. Bu kısıtlılık, diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkabilir.
 5. Nörolojik belirtiler: Servikal spondilodiskitis, sinirlere baskı yaparak nörolojik belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler arasında kol veya bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, karıncalanma ve idrar veya dışkılama problemleri yer alabilir.
 6. Yumuşak doku şişliği: Servikal spondilodiskitis, çevresindeki dokuların şişmesine ve hassasiyetine neden olabilir.

Bu belirtiler, servikal spondilodiskitis olan bir hastada görülebilecek klinik bulguların sadece birkaçıdır. Servikal spondilodiskitis, enfeksiyonun ilerlemesiyle ciddi nörolojik hasara neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle, herhangi bir belirti veya semptom ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir.

Servikal Spondilodiskitis Tanısı Nasıl Konur?

Servikal spondilodiskitisin tanısı, fizik muayene, görüntüleme testleri ve laboratuvar testleri ile konulabilir.

 1. Fizik muayene: Doktor, hastanın boyun bölgesindeki ağrı, hassasiyet, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomları değerlendirir. Ayrıca, hastanın sinir fonksiyonlarını da kontrol eder.
 2. Görüntüleme testleri: Servikal spondilodiskitisin tanısında en yaygın kullanılan testler, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıdır. Bu testler, omurga bölgesindeki enfeksiyonun tespit edilmesine yardımcı olabilir.
 3. Laboratuvar testleri: Kan testleri, enfeksiyonun varlığını ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olabilir. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) testleri, inflamasyon seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, enfeksiyonun nedenini belirlemek için kan kültürü testi yapılabilir.

Yan Servikal Grafide C4-5 Spondilodiskitise bağlı vertebra korpusunda destrüksüyon ve kompresyon kırığı görülmektedir.

Servikal spondilodiskitis tanısı konulduktan sonra, uygun tedaviye başlamak için hastanın semptomları, enfeksiyonun yaygınlığı ve nedeni dikkate alınarak tedavi planı hazırlanabilir. Tedavi, genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, yatak istirahati ve fizik tedaviyi içerir.

Servikal Spondilodiskitisin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Servikal spondilodiskitisin tedavisi, enfeksiyonun yaygınlığı, semptomların ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenir. Genellikle, antibiyotik tedavisi, ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, yatak istirahati ve fizik tedavi gibi tedavi seçenekleri kullanılır.

 1. Antibiyotik tedavisi: Enfeksiyonun nedeni bakteriler ise, antibiyotikler tedavinin temelini oluşturur. Tedaviye başlanmadan önce, hastanın kan kültürü yapılır ve hangi bakterinin enfeksiyona neden olduğu belirlenir. Tedavi süresi, enfeksiyonun yaygınlığına ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişebilir.
 2. Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar: Servikal spondilodiskitise bağlı ağrı ve inflamasyon semptomlarının kontrol altına alınması için ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Ancak, bu ilaçlar sadece semptomları hafifletir, enfeksiyonun tedavisi için yeterli değildir.
 3. Yatak istirahati: Servikal spondilodiskitis tedavisinde, enfeksiyonun yayılımını önlemek için yatak istirahati önerilebilir. Ancak, uzun süreli yatak istirahati, kasların zayıflamasına ve diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, hastanın yatak istirahati süresi, semptomların ciddiyetine göre belirlenir.
 4. Fizik tedavi: Servikal spondilodiskitise bağlı hareket kısıtlılığı ve kas güçsüzlüğü gibi semptomları kontrol altına almak için fizik tedavi önerilebilir. Fizik tedavi programı, hastanın semptomlarına ve sağlık durumuna göre kişiselleştirilir.
 5. Cerrahi tedavi: Nadir durumlarda, servikal spondilodiskitise bağlı ciddi semptomlar varsa ve diğer tedavi seçenekleri yeterli değilse, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavi, enfekte dokuların çıkarılması veya omurga stabilizasyonu için yapılan prosedürleri içerebilir.

Servikal spondilodiskitis tedavisi, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve semptomların hafifletilmesini amaçlar. Ancak, tedavinin başarısı, hastanın sağlık durumuna, enfeksiyonun yaygınlığına ve tedavinin erken başlatılmasına bağlıdır.

Servikal Spondilodiskitisin Yaratabileceği Komplikasyonlar Nelerdir?

Servikal spondilodiskitis, tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar arasında şunlar yer alır:

 1. Nörolojik hasar: Servikal spondilodiskitis, omuriliği çevreleyen dokulara ve sinirlere yayılabilir. Bu durum, nörolojik hasara ve belirli bölgelerde hissizliğe, uyuşmaya veya kas güçsüzlüğüne neden olabilir.
 2. Abseler: Enfeksiyon, enfekte disk veya omurga bölgesinde apseye neden olabilir. Bu abseler, sinirlere veya omuriliğe baskı yaparak nörolojik hasara neden olabilir.
 3. Omurilik sıkışması: Enfeksiyon, omurga kanalında iltihaplanmaya ve şişmeye neden olarak omuriliğin sıkışmasına neden olabilir. Bu durum, felç veya ölümcül sonuçlara neden olabilir.
 4. Omurga hasarı: Servikal spondilodiskitis, omurganın yapısında hasara neden olabilir. Bu hasar, omurganın stabilitesini azaltarak duruş bozukluğu ve diğer omurga sorunlarına yol açabilir.
 5. Sepsis: Enfeksiyonun yayılması, kan dolaşımına girmesine ve sepsise (kan enfeksiyonu) neden olabilir. Sepsis, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir.

Bu nedenle, servikal spondilodiskitisin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Tedavi edilmeden bırakıldığı takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Servikal spondilodiskitis, enfeksiyon, omurga, disk, tedavi, komplikasyonlar

Hashtagler: #Servikal_spondilodiskitis #enfeksiyon #omurga #disk #tedavi #komplikasyonlar

Dr. Mustafa Akgun

Son Güncelleme: 05.05.2023