Lomber Spinal NörofibromalarLomber Spinal Nörofibromalar

Lomber spinal nörofibromalar, sinir sisteminin bir tür tümörü olan nörofibromaların lomber (bel) bölgede oluşması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu tümörler, sinir liflerinin miyelin kılıfını oluşturan hücrelerden (Schwann hücreleri) kaynaklanır.

Lomber spinal nörofibromaların belirtileri, ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük, kas spazmları ve idrar veya dışkı kontrolü kaybı gibi sinir sistemi problemlerini içerebilmektedir. Bunun yanı sıra, tümörün büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta zayıflık ve duyu kaybı gibi semptomlar da görülebilmektedir.

Tedavi seçenekleri, tümörün büyüklüğüne, yerine, hastanın yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Küçük tümörler genellikle takip edilirken, büyük tümörler cerrahi müdahale gerektirir. Radyoterapi ve kemoterapi de bazı durumlarda kullanılabilmektedir.

Lomber spinal nörofibromalar genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir. Prognoz, tümörün büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini ve sonucunu olumlu yönde etkiler.

Lomber Spinal Nörofibromalar
Lomber Spinal Nörofibromalar

Kauda Equina ve Sinir Köklerinin Lomber Spinal Nörofibromalar İle İlişkileri

Lomber spinal nörofibromaları, kauda equina adı verilen sinir demeti ve sinir kökleri ile ilişkili olur. Kauda equina, omuriliğin alt kısmında yer alan ve bacak, ayak ve pelvis bölgesini innerve eden sinirlerin bir demeti olarak tanımlanır.

Lomber bölge nörofibromaları, sinirlerin çevresindeki Schwann hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Bu tümörler büyüdükçe, kauda equina veya sinir kökleri üzerinde baskı oluşturabilirler. Bu baskı sonucu sinirlerin ileti hızı ve fonksiyonu bozulabilmektedir ve semptomlar ortaya çıkar.

Lomber bölge nörofibromalarının kauda equina veya sinir kökleri ile ilişkisi, hastalığın şiddeti ve prognoz açısından önemlidir. Büyük tümörler, ciddi sinir hasarına ve nörolojik bozukluklara yol açar. Bu nedenle, tedavi seçenekleri arasında tümörün tamamen çıkarılması önemlidir. Baskıyı azaltmak için radyoterapi veya kemoterapi gibi seçenekler de uygulanabilmektedir.

Ancak, tümörün tamamen çıkarılması mümkün olmayabilmektedir. Cerrahi müdahale riskli olabilmektedir. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altında tutmak için düzenli takip ve tedavi planları önerilmektedir.

Lomber Bölgede Görülen Nörofibromaların Femoral ve Siyatik Sinirler İle İlişkileri

Lomber bölgede görülen nörofibromaların femoral ve siyatik sinirlerle ilişkisi nadirdir. Bu sinirler, bel bölgesinde bulunan lomber pleksus adı verilen sinir demeti içerisinde yer alır.

Ancak, lomber bölge nörofibromaları büyüdükçe, sinir kökleri, sinir demetleri veya çevredeki dokular üzerinde baskı oluşturabilirler. Bu baskı sonucu, femoral veya siyatik sinirlerde hasar veya disfonksiyon oluşur ve semptomlar ortaya çıkar.

Femoral sinir, uyluk ön tarafındaki kasları ve deriyi innerve eder. Femoral sinir hasarı, uyluk ön tarafında ağrı, uyuşukluk, zayıflık ve bacakta felç gibi semptomlara neden olur.

Siyatik sinir ise kalça, bacak ve ayakları innerve eden en büyük sinirdir. Siyatik sinir hasarı, bel, kalça, bacak ve ayakta ağrı, uyuşukluk, zayıflık ve felç gibi semptomlara neden olur.

Tedavi seçenekleri, tümörün büyüklüğüne, yeri ve semptomlara bağlı olarak değişir. Küçük tümörler genellikle takip edilirken, büyük tümörler cerrahi müdahale veya radyoterapi gerektirir. Kemoterapi, nadir durumlarda kullanılabilmektedir.

Lomber bölgede görülen nörofibromaların femoral ve siyatik sinirlerle ilişkisi, hastalığın seyrini ve prognozunu etkileyebilmektedir. Erken teşhis ve tedavi, semptomların azaltılmasına ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı olur.

Lomber Bölgede Görülen Nörofibromaların Multiple Olabilme Olasılıkları

Lomber bölgede görülen nörofibromaların multiple (çoklu) olabilme olasılığı vardır. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) adı verilen bir genetik bozukluk, vücudun farklı bölgelerinde birden fazla nörofibromayı içeren multiple nörofibromaları içerir.

Lomber bölgede görülen nörofibromaların multiple olma sıklığı, diğer bölgelerde görülen nörofibromalardan daha düşüktür. Bununla birlikte, bu tümörlerin herhangi bir bölgede multiple olarak görülebileceği unutulmamalıdır.

Nörofibromatozis tip 1, otosomal dominant yolla aktarılan bir genetik hastalıktır ve genellikle çocukluk çağında tanı konur. Bu hastalıkta, nörofibromaların yanı sıra kahverengi lekeler (kafes lekesi), çeşitli kemik anomalileri ve diğer tümörler de görülebilmektedir.

Lomber bölgede multiple nörofibromaların tedavisi, nörofibromaların büyüklüğüne, sayısına ve semptomlara bağlı olarak değişebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi veya kemoterapi gibi yöntemler bulunmaktadır. Ayrıca, düzenli takip ve kontrol, erken teşhis ve tedaviye yardımcı olabilmektedir.

Lomber Bölgede Yerleşen Nörofibromaların İntradural Komponentleri ve Özellikleri

Lomber bölgede yerleşen nörofibromaların intradural komponentleri, spinal kordun içinde yer alan ve spinal sıvı ile çevrili olan dura mater adı verilen sert zarın altında bulunmaktadır. Bu nedenle, intradural nörofibromalar ayrıca spinal kordun meningeal nörofibromaları olarak da adlandırılmaktadır.

Lomber bölgede yerleşen intradural nörofibromaların özellikleri, tümörün büyüklüğüne, yerleşim yerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bununla birlikte, genellikle iyi sınırlanan ve lobüle edilmiştir. İntradural nörofibromaların büyüklüğü, semptomların oluşumuna neden olacak kadar büyük veya semptomsuz olur.

Lomber bölgede yerleşen intradural nörofibromaların semptomları, spinal kordun ve çevreleyen sinirlerin baskılanması nedeniyle ortaya çıkar. Bu semptomlar arasında bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, ağrı, kas zayıflığı, idrar veya dışkı inkontinansı ve hatta felç bulunabilmektedir.

İntradural nörofibromaların tedavisi, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve semptomlara bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale, intradural nörofibromaların çıkarılmasında en yaygın kullanılan tedavi yöntemidir. Ancak, tümörün spinal korda sıkıca yapışık olması veya nörolojik semptomlar için çok riskli bir bölgede bulunması durumunda, cerrahi müdahale önerilmeyebilmektedir. Bu durumlarda, radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri kullanılabilmektedir.

Görülme Sıklığına göre Lomber Spinal Nörofibromalar

Görülme sıklığına bağlı lomber spinal nörofibromalara nasıl değerlendirilmelidir?

Lomber bölge nörofibromalarının görülme sıklığı, nörofibromaların diğer bölgelerde görülme sıklığına benzerdir. Nörofibromalar, sinir sisteminin farklı bölgelerinde, özellikle de periferik sinirlerde görülebilen benign (iyi huylu) tümörlerdir.

Nörofibromaların görülme sıklığı, genel nüfusta yaklaşık 3000 kişide 1’dir. Lomber bölge nörofibromaları ise tüm nörofibromaların yaklaşık %10-15’ini oluşturur. Ancak, belirtmek gerekir ki, nörofibromaların görülme sıklığı hastalığın türüne, kişinin yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

Nörofibromaların oluşumunda genetik faktörlerin rolü de önemlidir. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) adı verilen bir genetik hastalık, periferik sinirlerde nörofibromaların görülme sıklığını arttırır ve bu hastalıkta lomber bölgede nörofibromalar da görülebilmektedir.

Nörofibromaların belirtileri ve semptomları, tümörün boyutuna, konumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Lomber bölgede yerleşen nörofibromalar, spinal kordun ve sinir köklerinin baskılanması nedeniyle bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, ağrı, kas zayıflığı ve hatta felce neden olur. Bu nedenle, lomber bölgede nörofibromaların erken teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir.

Lomber Spinal Nörofibroma Tanısı Alan Bir Hastada Tarama Yapılması Gereken Sistemler Nelerdir?

Lomber nörofibroma tanısı alan bir hastada, tarama için çeşitli sistemlerin değerlendirilmesi gerekir. Bunlar şunları içerir:

 1. Sinir Sistemi Görüntüleme: Hastanın omurgasının ve sinir sisteminin değerlendirilmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yapılmaktadır. Bu taramalar, tümörün boyutunu, konumunu ve sinirler üzerindeki etkisini belirlemeye yardımcı olur.
 2. Nörolojik Muayene: Nörolojik muayene, hastanın kas gücü, refleksleri, hissiyatı ve koordinasyonunu değerlendirir. Bu muayene, tümörün sinirler üzerindeki etkisini belirlemeye yardımcı olur.
 3. Endokrin Sistem Taraması: Lomber nörofibromalar, endokrin sistemi etkiler ve hormonal dengesizliklere neden olur. Bu nedenle, hormonal testler yapılmaktadır.
 4. Oftalmolojik Muayene: Lomber nörofibromalar, bazen gözlerdeki tümörlerin görülmesine neden olur. Bu nedenle, oftalmolojik muayene yapılmaktadır.
 5. Genetik Testler: Nörofibromatozis tip 1 (NF1) adı verilen bir genetik hastalık, nörofibromaların görülme sıklığını arttırır. Bu nedenle, lomber nörofibroma tanısı alan bir hastada genetik testler yapılmaktadır.

Bu tarama yöntemleri, hastanın durumuna göre farklılık gösterir ve hekimin tercihine bağlı olarak değişir. Ancak, lomber nörofibromaların teşhisi ve tedavisi için erken tanı önemlidir. Bu nedenle hastanın tüm sistemlerinin değerlendirilmesi gerekir.

3 Ana Maddede Lomber Nörofibromayı Tarifleyecek Olursak

Lomber nörofibroma, sinir sistemi hücrelerinden köken alan iyi huylu bir tümördür. Aşağıdaki üç ana maddede lomber nörofibromayı tarifleyebiliriz:

 1. Tanım: Lomber nörofibroma, omurganın alt bölgesinde (lomber bölge) sinir sistemi hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu bir tümördür. Bu tümör, sinirlerin etrafındaki destek dokularından (örn. Schwann hücreleri, perineural hücreler) köken alabilmektedir.
 2. Belirtiler: Lomber nörofibromaların belirtileri, tümörün boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Belirtiler, omurga ve sinirler üzerindeki basınç nedeniyle ağrı, uyuşma, karıncalanma, kas güçsüzlüğü, refleks kaybı ve hatta idrar veya bağırsak kontrolünde sorunlara neden olabilmektedir.
 3. Tedavi: Lomber nörofibromalar, genellikle yavaş büyürler ve sadece semptomlara neden olduğunda tedavi gerektirirler. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi ve ilaç tedavisi bulunabilmektedir. Cerrahi müdahale, tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak farklı tekniklerle gerçekleştirilebilmektedir. Radyoterapi, tümörü küçültmek veya semptomları hafifletmek için kullanılabilmektedir. İlaç tedavisi, semptomları hafifletmek veya tümörün büyümesini yavaşlatmak için kullanılabilmektedir.

Lomber Spinal Nörofibromalarda Birliktelik Görülme Olasılığı Olan Tümörler

Bazı durumlarda lomber spinal nörofibromalar birlikte diğer tümörlerle görülürler. Başlıca nedenler şunlardır:

 1. Meningiom: Meningiomlar, beyni ve omuriliği saran zarların hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Lomber spinal nörofibromalar ile birlikte görülme olasılıkları vardır.
 2. Schwannoma: Schwannomalar, sinir sistemi hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Lomber spinal nörofibromalar ile birlikte görülme olasılıkları yüksektir.
 3. Ependimoma: Ependimomalar, beyin ve omuriliği çevreleyen sıvı (beyin omurilik sıvısı) içindeki hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. Lomber spinal nörofibromalar ile birlikte görülebilmektedirler.
 4. Lenfoma: Lenfoma, bağışıklık sistemi hücrelerinden kaynaklanan kanserli bir tümördür. Lomber spinal nörofibromalar ile birlikte görülme olasılıkları düşüktür, ancak bazı durumlarda birlikte görülebilmektedirler.
 5. Metastatik tümörler: Diğer organlarda başlayan kanserli tümörler, kan veya lenf yoluyla omuriliğe yayılabilmektedirler. Lomber spinal nörofibromalar ile birlikte görülürler. Ancak bu durum oldukça nadirdir.

Bu tümörlerin birlikte görülme olasılığı, hastanın yaşı, nörofibromatosis tip 1 varlığı gibi faktörlere, tümörlerin büyüklüğüne ve konumuna, semptomlara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Lomber Nörofibromatosis Hastalığında Malign Transformasyon Gösterme Olasılığı Olan Tümörler ve Nedenleri

Lomber nörofibromatozis hastalığında, nadir durumlarda nörofibromalar malign transformasyon geçirerek kanserleşebilirler. Bu durum özellikle nörofibromatozis tip 1 (NF1) hastalarında görülebilmektedir. Bu hastaların yaklaşık %10-15’inde Malign transformasyon riski görülmektedir.

Malign transformasyon gösterme olasılığı olan tümörler şunlardır:

 1. Malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPKT): MPKT, nörofibromatozis tip 1 hastalarında en sık görülen malign tümördür. Nörofibromaların malign transformasyon geçirme riski en yüksek olan tümörlerden biridir.
 2. Malign glioma: Lomber nörofibromatozis hastalarında spinal glioblastomaların görülme olasılığı artmıştır.
 3. Malign schwannoma: Malign schwannomalar, iyi huylu schwannomaların malign transformasyon geçirmesi sonucu ortaya çıkan tümörlerdir. Lomber nörofibromatozis hastalarında görülme sıklığı düşüktür ancak malign transformasyon riski yüksektir.

Malign transformasyonun nedenleri tam olarak bilinmemektedir ancak bazı faktörlerin bu süreçte rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler, immun sistem problemleri, radyasyon ve bazı kimyasal maddelere maruziyet faktörleri yer alır.

Malign transformasyonun erken teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir, çünkü bu durum ilerleyici ve ölümcül olabilmektedir. Lomber nörofibromatozis hastaları, düzenli olarak takip edilerek ve olası malign transformasyon belirtileri açısından izlenmelidir.

Nörofibromatosis (NF) Tip I, Tip II, Tip III aralarındaki farklar

Nörofibromatozis (NF), sinir hücrelerinde ve çevre dokularda tümörlerin oluştuğu kalıtsal bir hastalıktır. Nörofibromatozis tip I, tip II ve tip III, bu hastalığın farklı alt tipleridir. Bu alt tipler arasındaki farklar şunlardır:

 1. Nörofibromatozis Tip I: Nörofibromatozis tip I, en yaygın nörofibromatozis tipidir. Von Recklinghausen hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu hastalık, 17. kromozomda bulunan bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Bu mutasyon, normalde vücudun sinir hücrelerinin büyümesini kontrol eden proteinin yapısını bozar. Nörofibromatozis tip I hastalarında, ciltte kahverengi lekeler, yumuşak doku tümörleri ve bening nörofibromalar gibi belirtiler görülmektedir. Bu hastaların %10’unda malign transformasyon gösteren periferik sinir kılıfı tümörleri (MPNST) görülebilmektedir.
 2. Nörofibromatozis Tip II: Nörofibromatozis tip II, nörofibromatozis tip I’e benzer belirtiler gösterir. Ancak farklı bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Bu hastalık, 22. kromozomdaki bir genin mutasyonuna bağlıdır. Nörofibromatozis tip II hastalarında, özellikle işitme siniri ve vestibüler sinir gibi iç kulak sinirlerinde tümörler görülmektedir. Bu hastalarda sıklıkla işitme kaybı, baş dönmesi, dengesizlik ve yüz felci gibi belirtiler görülmektedir.
 3. Nörofibromatozis Tip III: Nörofibromatozis tip III, daha az yaygın bir alt tiptir. Schwannomatosis olarak da bilinmektedir. Bu hastalık, sinirlerin miyelin kılıfındaki hücrelerin tümörlerinin oluşmasıyla karakterizedir. Nörofibromatozis tip III hastalarında, yumuşak doku tümörleri, bel ağrısı, sinir ağrısı ve skolyoz gibi belirtiler görülmektedir. Bu hastaların çoğunda, nörofibromatozis tip I ve tip II hastalarına benzer, periferik sinir kılıfı tümörleri de görülebilmektedir.

Bu alt tipler arasındaki farklı gen mutasyonlarından kaynaklanır ve belirtilerinde farklılıklar gösterirler. Nörofibromatozis (NF) tip I, en yaygın alt tip olup ciltte kahverengi lekeler, yumuşak doku tümörleri ve bening nörofibromalar gibi belirtiler gösterirken, nörofibromatozis tip II’de işitme kaybı söz konusudur.