Servikal intradural intramedüller omurilik apsesiServikal intradural intramedüller omurilik apsesi

Servikal intradural intramedüller omurilik apsesi (CIIA), omurilikte bir apsenin oluştuğu nadir ve ciddi bir durumdur.  Apse genellikle kan dolaşımı veya meninksler (beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar) gibi vücudun başka bir yerinden yayılan bir enfeksiyondan kaynaklanır.

CIIA tıbbi bir acil durumdur ve acil tedavi gerektirir. Tedavi edilmezse, CIIA kalıcı sakatlığa veya ölüme yol açabilir.

Servikal İntradural İntramedüller Omurilik Apsesi
Servikal İntradural İntramedüller Omurilik Apsesi

 CIIA apsesi belirtileri

CIIA semptomları, apsenin boyutuna ve yerine göre değişebilir.  Yaygın semptomlar şunları içerir:

 •  Boyun ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Kollarda veya bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük
 • Nöbetler
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Yürümede zorluk
 • Bağırsak veya mesane kontrolünde zorluk

Servikal İntradural İntramedüller Omurilik Apsesi (CIIA) teşhisi

Servikal intradural intramedüller omurilik apsesi ve tedavisi

CIIA tanısı, genellikle görüntüleme testleri ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonu ile konur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme testleri, omurilikte bir apsenin varlığını gösterebilmektedir. Enfeksiyona neden olan organizmayı tanımlamak için kan kültürleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi testleri yapılır.

CIIA tedavisi genellikle cerrahi müdahale ve antibiyotik tedavisini içerir. Tedavi seçenekleri semptomlara, enfeksiyonun şiddetine, apsenin boyutuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. İşte bu tür apse tedavisi için kullanılan yaygın yöntemler:

 1. Cerrahi Müdahale: Apse, omuriliğin içinde olduğu için cerrahi olarak drene edilmelidir. Cerrahi müdahale, apse odasını boşaltmayı ve iltihabı dışarı atmayı amaçlar. Bu işlem, apsenin yerleşim yerine ve boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
 2. Antibiyotik Tedavisi: Cerrahi müdahaleden sonra veya bazen cerrahiye uygun olmayan durumlarda, genellikle uzun süreli intravenöz (IV) veya oral antibiyotikler kullanılmaktadır. Antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için kullanılmaktadır.
 3. Hastanede Yatış ve Gözlem: Tedavi sırasında hastanın durumu düzenli olarak izlenmektedir. Böyle durumlarda gerekirse ilaç dozları ayarlanır. Ayrıca, cerrahi sonrası komplikasyonların izlenmesi ve yönetilmesi için hastanede yatış gerekebilmektedir.
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Omurilik apsesi genellikle omurilik hasarına neden olur. Bu da nörolojik bozukluklara yol açar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hastanın kas kuvvetini, hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Tedavi süreci, hastanın bireysel durumuna bağlı olarak değişir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilmektedir. Tedavi genellikle uzun sürer ve tam iyileşme için sabır ve zaman gerektirebilmektedir. Bu nedenle, tedavi planı ve ilerleme, uzman bir sağlık ekibi tarafından yakından izlenmelidir.

CIIA, Torasik Çıkış Sendromunu tetikler mi?

CIIA, C5-T1 omurilik seviyelerini etkiler ve bu da brakiyal pleksusu (kol sinir ağını) etkileyebilmektedir. Bu durum, omurilik iltihabının ve şişmesinin neden olduğu sinir hasarı veya baskısı sonucu olabilmektedir. Brakiyal pleksus, C5-T1 omurilik segmentlerinden sinirlerin birleştiği ve kolları innerve eden bir sinir ağıdır.

Torasik çıkış sendromu (TOS), brakiyal pleksusun (kol sinir ağı) veya subklavyen arterin (kolun ana atardamarı) boyun bölgesinden geçtiği dar kanalların sıkışması veya baskı altında kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, omuz ve kol bölgelerinde ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük veya renk değişikliklerine neden olabilmektedir.

Servikal intradural intramedüller omurilik apsesi, TOS ile benzer semptomlara neden olur, ancak temel neden farklıdır. TOS genellikle sinir köklerinin veya damarların sıkışmasından kaynaklanırken, omurilik apsesi enfeksiyonun neden olduğu omurilik dokusunun iltihabı ve şişmesi sonucunda sinir hasarı veya baskısıyla ilişkilidir.

CIIA’nın önlenmesi

CIIA’yı önlemenin en iyi yolu enfeksiyonları önlemektir.  Bu, iyi hijyen uygulayarak ve menenjit gibi yaygın enfeksiyonlara karşı aşılanarak yapılabilmektedir.

CIIA semptomlarından herhangi birine sahipseniz, hemen bir doktora görünmeniz önemlidir.  CIIA ciddi bir durumdur, ancak erken teşhis ve tedavi edilirse tedavi edilebilmektedir.