Torasik Çıkış Sendromu 01Torasik Çıkış Sendromu 01

Brakiyal Pleksus Anatomisi

Brakiyal pleksus, omurilikten, özellikle alt servikal ve üst torasik omurilik sinirlerinden (C5-T1) kaynaklanan bir sinir ağıdır. Bu sinirler bir araya gelir ve üst ekstremiteyi (kol, önkol ve el) besleyen periferik sinirleri oluşturmak üzere dallanır.

Brakiyal pleksus köklere, gövdelere, bölümlere ve kordonlara bölünmüştür. Kökler, pleksusa (C5-T1) katkıda bulunan beş omurilik siniridir. Gövdeler, kökler birleştiğinde oluşur ve üç bölüme ayrılır: üst (C5-C6), orta (C7) ve alt (C8-T1). 

Bölünmeler, gövdeden çıkan ve ön ve arka bölümlere ayrılan dallardır. Son olarak, kordlar ön ve arka bölümlerin birleşiminden oluşur ve aksiller artere göre konumlarına göre adlandırılır. Üç kord vardır: 

  • lateral (C5-C7), 
  • posterior (C5-T1) ve 
  • medial (C8-T1). Kordonlardan kolun sinirleri çıkar.

Torasik çıkış sendromu (TOS), köprücük kemiği (klavikula) ile birinci kaburga arasındaki boşluk olan torasik çıkışta sinirlerin veya kan damarlarının sıkışması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, kollarda, ellerde veya parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik veya soğukluk hissine neden olabilir.

Brakial Pleksustan Çıkan Sinirlerin Anatomisi

Brakiyal pleksustan çıkan sinirler şunları içerir:

Muskulokutanöz sinir: Bu sinir C5-C7 sinir köklerinden köken alır ve ön kol kaslarını ve ön kol yan derisini innerve eder.

Aksiller sinir: Bu sinir C5-C6 sinir köklerinden çıkar ve omuz üzerinden deltoid kası ve deriyi innerve eder.

Radyal sinir: Bu sinir, C5-T1 sinir köklerinden kaynaklanır ve arka kol ve ön kol kaslarını ve ön kolun dış yüzü ve el sırtındaki cildi innerve eder.

Medyan sinir: Bu sinir C5-T1 sinir köklerinden çıkar ve ön kol ön kasları ile elin tenar kaslarını innerve eder. Aynı zamanda avuç içinin yan yüzü ve ilk üç buçuk parmağın uçları üzerindeki derinin duyusal innervasyonunu sağlar.

Ulnar sinir: Bu sinir, C8-T1 sinir köklerinden kaynaklanır ve elin kaslarını ve elin orta yüzü ve beşinci parmak üzerindeki cildi innerve eder.

Üç ana TOS türü vardır:

Nörojenik TOS: Torasik çıkıştaki sinirler sıkıştığında ortaya çıkar ve kollarda ve ellerde ağrı, halsizlik, uyuşma gibi semptomlara neden olur.

Vasküler TOS: Bu, göğüs çıkışındaki kan damarlarının sıkıştırılmasıyla ortaya çıkar ve parmaklarda soğukluk, solgunluk veya renk değişikliği gibi semptomlara ve ciddi vakalarda kan pıhtılaşmasına neden olur.

Spesifik olmayan TOS: Bu tip TOS, ne sinir ne de damar sıkışması ile açıkça ilişkili olmayan semptomları içerir.

TOS’un nedenleri değişebilir, ancak sıklıkla tekrarlayan hareketler, travma veya torasik çıkıştaki sinirleri veya kan damarlarını sıkıştıran anatomik anormallikleri içerir. TOS için tedavi seçenekleri, durumun ciddiyetine ve altta yatan nedene bağlı olarak fizik tedavi, ilaç tedavisi, cerrahi veya bu yaklaşımların bir kombinasyonunu içerebilir.

TOS’un nedenleri değişebilir, ancak bunlar genellikle şunları içerir:

Anatomik anormallikler: Bazı insanlar, fazladan bir kaburga veya boyun kaslarında torasik çıkışta kompresyona neden olabilecek bir anormallik ile doğabilirler.

Travma: Araba kazası veya spor yaralanması gibi travmatik bir olay torasik çıkışta basıya neden olabilir.

Tekrarlayan hareketler: Klavyede yazı yazmak, müzik aleti çalmak veya bir omuzda ağır çanta taşımak gibi belirli tekrarlayan hareketler veya aktiviteler göğüs çıkışında basıya neden olabilir.

Kötü duruş: Omuzları eğmek veya yuvarlamak gibi kötü duruş da torasik çıkışta kompresyona katkıda bulunabilir.

Hamilelik: Hamilelik sırasında, büyüyen uterus torasik çıkışa baskı uygulayarak TOS semptomlarına yol açabilir.

Obezite: Aşırı kilo torasik çıkışa baskı uygulayabileceğinden, aşırı kilolu veya obez olmak da TOS riskini artırabilir.

Tümörler: Nadir durumlarda, boyun veya göğüsteki tümörler veya diğer büyümeler torasik çıkışta basıya neden olarak TOS semptomlarına yol açabilir.

Bazı durumlarda TOS’un altında yatan nedenin bilinmeyebileceğini ve durumun spesifik olmayan TOS olarak sınıflandırılabileceğini not etmek önemlidir.

TOS’un nedenleri değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

Anatomik anormallikler: Bazı insanlar, fazladan bir kaburga veya boyun kaslarında torasik çıkışta kompresyona neden olabilecek bir anormallik ile doğabilirler.

Travma: Araba kazası veya spor yaralanması gibi travmatik bir olay torasik çıkışta basıya neden olabilir.

Tekrarlayan hareketler: Klavyede yazı yazmak, müzik aleti çalmak veya bir omuzda ağır çanta taşımak gibi belirli tekrarlayan hareketler veya aktiviteler göğüs çıkışında basıya neden olabilir.

Kötü duruş: Omuzları eğmek veya yuvarlamak gibi kötü duruş da torasik çıkışta kompresyona katkıda bulunabilir.

Hamilelik: Hamilelik sırasında, büyüyen uterus torasik çıkışa baskı uygulayarak TOS semptomlarına yol açabilir.

Obezite: Aşırı kilo torasik çıkışa baskı uygulayabileceğinden, aşırı kilolu veya obez olmak da TOS riskini artırabilir.

Tümörler: Nadir durumlarda, boyun veya göğüsteki tümörler veya diğer büyümeler torasik çıkışta basıya neden olarak TOS semptomlarına yol açabilir.

Bazı durumlarda TOS’un altında yatan nedenin bilinmeyebileceğini ve durumun spesifik olmayan TOS olarak sınıflandırılabileceğini not etmek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Torasik Çıkış Sendromu, TOS, brakial pleksus, sinirler, anatomi, skalen kas, servikal kaburga, birinci kaburga, kostoklaviküler sendrom, Pancoast tümörü, nörofibrom, hematomlar, Vasküler TOS, Nörojenik TOS, Spesifik olmayan TOS, Brakial Pleksus Nevraljisi, tedavi seçenekler, fizik tedavi, cerrahi, mesleki terapi, kayropraktik bakım, akupunktur, ilaçlar.

Dr. Nabil Ebraheim’ın hazırladığı TOS’un Basit Açıklaması, eğitici animasyon videosu torasik çıkış sendromunun durumunu anlatıyor. Dr Nabil Ebraheims’e teşekkürler.