Etiket: Nörofibrom

Sakral ve Koksiks Tümörleri

Sakral ve koksiks tümörleri, sakrum ve koksiks kemiklerindeki anormal büyümelerdir. Semptomlar arasında ağrı, nörolojik belirtiler, bağırsak veya mesane problemleri ve yürüme zorlukları yer alır. Tanı ve tedavi genellikle görüntüleme testleri…

Spinal Tümörler

Spinal tümörler, omurga veya spinal kordda oluşan anormal hücre büyümesiyle oluşan tümörlerdir. Bu tümörler iyi huylu (iyi huylu neoplazmalar) veya kötü huylu (kötü huylu neoplazmalar) olabilirler.

Nörofibromatozis

Nörofibromatozis (NF), sinir hücrelerinin gelişimini ve büyümesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Kemik deformiteleri, öğrenme güçlüğü ve görme sorunları gibi diğer semptomlarla birlikte cilt üzerinde veya altında iyi huylu tümörlerin büyümesi…

Torasik Çıkış Sendromu-1

Brakiyal pleksus, omurilikten, özellikle alt servikal ve üst torasik omurilik sinirlerinden (C5-T1) kaynaklanan bir sinir ağıdır. Bu sinirler bir araya gelir ve üst ekstremiteyi (kol, önkol ve el) besleyen periferik…