Etiket: plazmaferez

Timus

Timus, bir tür beyaz kan hücresi olan T lenfositlerin gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok önemli bir rol oynar.