NorofibromatozisNorofibromatozis

Nörofibromatozis (NF), sinir hücrelerinin gelişimini ve büyümesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Kemik deformiteleri, öğrenme güçlüğü ve görme sorunları gibi diğer semptomlarla birlikte cilt üzerinde veya altında iyi huylu tümörlerin büyümesi ile karakterizedir. Üç tip nörofibromatozis vardır:

Von Recklinghausen olarak da bilinen nörofibromatozis tip 1 (NF1), tüm vakaların yaklaşık %90’ını oluşturan tiptir. NF1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Otozomal dominant bir modelde kalıtsaldır.

Nörofibromatozis tip 2 (NF2) çok daha az yaygındır ve NF2 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Aynı zamanda otozomal dominant kalıtsaldır. İç kulaktan beyne ses ve denge bilgisi ileten sinirlerde iyi huylu tümörlerin büyümesi ile karakterizedir.

Schwannomatosis, hareketi ve hissi kontrol eden sinirlerde gelişen tümörler olan çoklu schwannomların büyümesi ile karakterize nadir bir nörofibromatozis şeklidir.

Şu anda nörofibromatoz için bir tedavi yoktur ve tedavi esas olarak semptomları yönetmeye odaklanır. NF’li bireyler için düzenli kontroller ve bir tıp uzmanı tarafından takip önemlidir.

Nörofibromatozis

Yaş ve cinsiyet dağılımına göre Nörofibromatozis

Nörofibromatozis (NF) her yaştan ve her iki cinsiyetten insanı etkileyebilmektedir. Bununla birlikte, semptomların başlangıç yaşı ve şiddeti, nörofibromatozisin tipine bağlı olarak değişebilmektedir.

Nörofibromatozis tip 1 (NF1) genellikle çocuklukta teşhis edilmektedir ve semptomlar bebeklik kadar erken ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, NF1’li bazı bireyler, yaşamlarının ilerleyen dönemlerine kadar semptom geliştirmeyebilmektedir. NF1 her iki cinsi de eşit şekilde etkiler veya tüm etnik ve ırksal gruplarda görülmektedir.

NF2, her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Ancak tipik olarak ergenlik çağında veya genç erişkinlik yıllarında ortaya çıkar. NF2 her iki cinsi de eşit şekilde etkiler ve tüm etnik ve ırksal gruplarda görüldüğü bildirilmektedir.

Schwannomatosis ayrıca yetişkinlerde, tipik olarak 30 ila 60 yaşları arasında daha yaygın olarak teşhis edilebilmektedir. Schwannomatosis kadınlarda erkeklerden daha sık teşhis edilmektedir ve erkek-kadın oranı 1:2’dir.

Semptomların başlangıç yaşı veya şiddeti değişebilmektedir. Bunun için Nörofibromatozis her yaşta teşhis edilebilmektedir. Ayrıca her iki cinsi de eşit şekilde etkileyebilmektedir.

Nörofibromatozis Prevalansı

Nörofibromatozisin prevalansı bozukluğun tipine göre değişir. NF1, dünya çapında 2.500 ila 3.000 kişide tahmini prevalansı ile en yaygın nörofibromatozis türüdür. Tüm etnik ve ırksal grupları eşit şekilde etkiler.

NF2, dünya çapında 25.000 kişide 1 tahmini prevalansı ile çok daha nadirdir. NF2, tüm etnik veya ırksal grupları eşit şekilde etkiler.

Schwannomatosis, dünya çapında 75.000 kişide 40.000’de 1 ila 75.000 kişide 1 tahmini prevalansı ile nörofibromatozisin en nadir şeklidir. Schwannomatosis kadınlarda erkeklerden daha sık teşhis edilmektedir.

Bu tahminlerin rapor edilen vakalara dayandığını veya nörofibromatozisin gerçek prevalansının yetersiz teşhis veya yanlış teşhis nedeniyle daha yüksek olabileceğini unutulmamalıdır.

Nörofibromatozisin Epidemiyolojisi

Nörofibromatozis genetik bir hastalıktır. Durumun epidemiyolojisi, nörofibromatozisin tipi, çalışılan popülasyon veya kullanılan tanı kriterleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Nörofibromatoz tip 1 (NF1), en yaygın nörofibromatozis türüdür. Dünya çapında 2.500 ila 3.000 kişide 1’i etkilediği tahmin edilmektedir. NF1 tüm etnik ve ırksal grupları eşit şekilde etkiler ve erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. NF1’li bireylerin yaklaşık %50’sinin aile öyküsü yoktur ve geri kalanı, durumu NF1’li bir ebeveynden alır.

Nörofibromatozis tip 2 (NF2), NF1’den çok daha nadirdir. Dünya çapında 25.000 kişiden 1’ini etkilediği tahmin edilmektedir. NF2 tüm etnik ve ırksal grupları eşit şekilde etkiler ve cinsiyet ayrımı yoktur. NF1’den farklı olarak, çoğu NF2 vakası otozomal dominant bir modelde kalıtsaldır. Bu da Nörofibromatozisli ebeveynlerin durumu yavrularına geçirme şansının %50 olduğu anlamına gelir.

Schwannomatosis tipik olarak 30’lu veya 40’lı yaşlarda bireylerde görülmektedir. Otozomal dominant bir modelde kalıtsal değildir. Bu durumdan etkilenen bireylerde tipik olarak ailede bu durum öyküsü yoktur.

Nörofibromatozisin prevalansının ve epidemiyolojisinin, çalışılan popülasyona ve kullanılan tanı kriterlerine bağlı olarak değişebileceğini unutulmamalıdır.

Nörofibromatozisin Genetik İletimi

Nörofibromatoz, tipik olarak otozomal dominant bir modelde kalıtılan genetik bir hastalıktır. Bu, kişinin bir ebeveyninden mutasyona uğramış genin yalnızca bir kopyasını alması gerektiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda, nörofibromatoz, herhangi bir aile öyküsü olmadan kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. NF1, NF2 veya herhangi bir ebeveynden miras alınmayan diğer ilgili genlerdeki yeni bir mutasyondur.

Nörofibromatoz ile ilişkili birkaç gen vardır. Ancak en sık etkilenen gen, kromozom 17’de bulunan NF1 genidir. NF1 genindeki mutasyonlar, nörofibromatozis tip 1 (NF1) vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturur. Nörofibromatozis tip 2’den (NF2) 22. kromozom üzerinde yer alan NF2 genindeki mutasyonlar sorumludur. SMARCB1, LZTR1 ve SUZ12 dahil olmak üzere diğer genler de nadir görülen nörofibromatozis formlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Bir ebeveynin nörofibromatozise neden olduğu bilinen bir genetik mutasyonu varsa, yavrularının mutasyonu miras alma ve durumu geliştirme olasılığı %50’dir. Tanı, yönetim ve aile planlamasına yardımcı olmak için nörofibromatozdan etkilenen bireyler ve aileler için genetik testler ve danışmanlık mevcuttur.

17. kromozomda yer alan NF1 geninin açıklanması

Nörofibromin 1 geni olarak da bilinen NF1 geni, 17. kromozom üzerinde yer alır. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) ile en sık ilişkilendirilen gendir.

NF1 geni, hücre büyümesini ve bölünmesini düzenlemede rol oynayan nörofibromin adı verilen bir proteinin yapılması için talimatlar sağlar. Spesifik olarak, nörofibromin, Ras adı verilen bir proteinin aktivitesini düzenleyerek tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olan bir tümör baskılayıcı görevi görür.

NF1 genindeki mutasyonlar, hücre büyümesi ve bölünmesinin düzenlenmesini bozan nörofibromin protein fonksiyonunun azalmasına veya kaybına yol açabilmektedir. Bu bozulma, nörofibromlar dahil olmak üzere iyi huylu tümörlerin oluşumuna ve NF1 ile ilişkili diğer semptomlara yol açar.

NF1 geni, 350.000’den fazla baz DNA çiftini kapsayan büyük bir gendir. NF1 genindeki 3.000’den fazla farklı mutasyonun NF1’e neden olduğu tespit edilmiştir. Bu mutasyonlar gen boyunca meydana gelir ve boyut ve etki bakımından değişebilmektedir.

NF1 genindeki mutasyonlar için genetik testler, durumun semptomları olan veya ailede NF1 öyküsü olan kişilerde NF1’in teşhisine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, mutasyonu yavrularına geçirme riski taşıyan NF1 mutasyonu taşıyıcılarını belirlemek için de kullanılabilmektedir.

22. kromozom üzerinde yer alan NF2 geninin açıklanması

örofibromin 2 geni olarak da bilinen NF2 geni, 22. kromozom üzerinde yer alır. Nörofibromatozis tip 2 (NF2) ile en sık ilişkilendirilen gendir.

NF2 geni, hücre büyümesini ve bölünmesini düzenleyerek bir tümör baskılayıcı görevi gören merlin adlı bir proteinin yapılması için talimatlar sağlar. Spesifik olarak, merlin, hücrelerin şeklini ve hareketini kontrol etmenin yanı sıra hücreden hücreye iletişimde rol oynar.

NF2 genindeki mutasyonlar, hücre büyümesinin ve bölünmesinin düzenlenmesini bozan merlin protein fonksiyonunun azalmasına veya kaybına yol açar. Bu bozulma, schwannomlar, menenjiyomlar ve ependimomlar dahil olmak üzere iyi huylu tümörlerin ve NF2 ile ilişkili diğer semptomların oluşumuna da yol açar.

NF2 geni, yaklaşık 90.000 baz DNA çiftini kapsayan nispeten küçük bir gendir. NF2 genindeki 800’den fazla farklı mutasyonun NF2’ye neden olduğu tespit edilmiştir. Bu mutasyonlar gen boyunca meydana gelir ve boyut ve etki bakımından değişebilmektedir.

NF2 genindeki mutasyonlar için genetik testler, durumun semptomları olan veya aile öyküsünde NF2 olan kişilerde NF2’yi teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılabilmektedir. Ayrıca, mutasyonu yavrularına geçirme riski taşıyan NF2 mutasyonu taşıyıcılarını belirlemek için de kullanılmaktadır.