Spontan Intra Serebral KanamaSpontan Intra Serebral Kanama

Spontan intraserebral kanama, beyindeki kan damarlarından birinde meydana gelen patlamaya bağlı olarak beyin dokusunda kanama oluşmasıdır. Bu durum, beyindeki kanama türlerinden biridir ve genellikle aniden ortaya çıkar.

Spontan intraserebral kanama, genellikle yüksek tansiyon veya damar hastalığı gibi nedenlerle oluşur. Bu durum ayrıca kan pıhtılaşma bozukluğu, beyin anevrizmaları, beyin tümörleri, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi diğer sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Belirtileri, baş ağrısı, yüz, kol veya bacaklarda güçsüzlük, konuşma bozukluğu, görme problemleri ve koordinasyon bozukluğu gibi beyin fonksiyonlarının etkilendiği semptomları içerir.

Spontan intraserebral kanama, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur ve tedavisi hastanın durumuna ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Hasta, tıbbi müdahale alarak tedavi edilmelidir ve zamanında tedavi edilmediğinde kalıcı beyin hasarı veya ölüme neden olabilir.

Spontan İntraserebral Kanamaları Hangi Loblarda Görürüz?

Spontan intraserebral kanamalar herhangi bir beyin lobunda meydana gelebilir, ancak bazı loblar diğerlerine göre daha sık etkilenebilir.

En sık etkilenen loblar, temporal lob ve frontal lobdur. Temporal lob, bellek, dil ve işitme işlevlerini içerirken, frontal lob, planlama, karar verme, davranış kontrolü ve duygusal işlevleri içerir.

Parietal lob ve oksipital lob da spontan intraserebral kanamalara neden olabilir, ancak daha az sıklıkta etkilenirler. Parietal lob, dokunsal duyular, uzaysal algı ve vücut pozisyonunu kontrol etmekten sorumludurken, oksipital lob, görme işlevlerini içerir.

Spontan intraserebral kanamanın oluştuğu bölgeye bağlı olarak, semptomlar ve sonuçlar farklı olabilir. Bu nedenle, kanamanın konumunun belirlenmesi ve etkilenen beyin bölgesinin fonksiyonlarının anlaşılması, uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Beyin Anatomisi: Lober, Kortikal, Subkortikal, Talamik, Ayrımlar

Beyin anatomisinde, beyin korteksi (kortikal), beyin altı (subkortikal) ve talamus olarak adlandırılan üç temel bölge bulunur. Ayrıca beyin lobları da bulunur. İşte bu terimlerin anlamları:

 • Lober: Beynin büyük bölümlerine lob denir. Beynin ön, arka, üst ve yan kısımları arasında bölünmüşlerdir. Örneğin, frontal lob, temporal lob, parietal lob ve oksipital lob gibi.
 • Kortikal: Beynin korteksinde bulunan beyin dokusuna kortikal denir. Korteks, beyin yüzeyinde bulunan ince bir katmandır ve düşünme, planlama, algılama ve hareket gibi işlevleri içerir.
 • Subkortikal: Korteks altındaki beyin dokusuna subkortikal denir. Bu bölge, beyin sapı, bazal gangliyonlar, talamus ve hipotalamus gibi yapıları içerir. Subkortikal yapılar, otomatik işlevleri düzenlemek, hareket kontrolü, duygusal işlevler ve uyku-düzenleme gibi işlevleri içerir.
 • Talamus: Talamus, beyindeki subkortikal yapıların bir parçasıdır. Beyindeki bilgiyi işleyen ve ileten bir dizi çekirdek içerir. Talamus, vücuttaki duyusal bilgileri işleyerek kortekse iletmek ve korteks tarafından üretilen hareketleri kontrol etmek gibi işlevleri yerine getirir.

Bu terimler, beyin ve sinir sistemi hakkında konuşurken kullanılan önemli kavramlardır. Anatomik farklılıklarına bağlı olarak, farklı beyin bölgelerinin farklı işlevleri vardır ve hastalıkların belirtileri ve tedavisi de farklı olabilir.

Spontan Intraserebral Kanamaların Nedenleri Nelerdir?

Spontan intraserebral kanamalar, beyin dokusunda aniden bir kanama oluşması sonucu meydana gelir. Kanama, beyin dokusu içindeki kan damarlarının patlaması veya yırtılması nedeniyle oluşur. İşte spontan intraserebral kanamaların en yaygın nedenleri:

 1. Yüksek tansiyon: Kan basıncının yüksek olması, beyin damarlarının zayıflamasına ve kanama riskinin artmasına neden olur.
 2. Beyin anevrizmaları: Anevrizmalar, beyin damarlarının genişlemesi veya şişmesidir. Anevrizmanın patlaması, kanamanın meydana gelmesine neden olur.
 3. Arteriovenöz malformasyonlar: Bu, doğuştan gelen bir durumdur ve beyindeki arterler ve venler arasındaki bağlantıların anormal olmasıdır. Bu bağlantılar zayıflayabilmektedir ve bunlar kanamaya neden olur.
 4. Kan pıhtılaşması bozuklukları: Bazı kan bozuklukları, kanın normal şekilde pıhtılaşmasını önleyebilmektedir. Bu durumda, beyinde kanamalar daha olasıdır.
 5. Travma: Beyne gelen bir darbe veya yaralanma, beyin dokusundaki kan damarlarının yırtılmasına ve kanamanın meydana gelmesine neden olur.
 6. İlaçlar: Kan sulandırıcı ilaçlar veya aspirin gibi kanama riskini artıran ilaçlar, beyin kanamalarına neden olur.
 7. Alkol ve uyuşturucu kullanımı: Aşırı alkol veya uyuşturucu kullanımı, beyin damarlarının zayıflamasına ve kanama riskinin artmasına neden olur.

Bu nedenlerin yanı sıra, bazı kişilerde spontan intraserebral kanamaların nedeni tam olarak belirlenemeyebilmektedir. Kanamalar sonrası hipofosfotemi gelişebilmektedir. Risk faktörlerinin tespit edilmesi ve uygun önlemlerin alınması, beyin kanaması riskinin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir.

Spontan Intraserebral Kanama Kendisini Nasıl Belli Eder?

Spontan intraserebral kanama, beynin içinde aniden oluşan kanama nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Ciddi beyin hasarına neden olabilmektedir. İlk semptomlar aniden ortaya çıkar ve şiddetlidir. İşte spontan intraserebral kanamanın belirtileri:

 1. Baş ağrısı: Şiddetli bir baş ağrısı genellikle spontan intraserebral kanamanın en sık görülen belirtisidir. Baş ağrısı genellikle beyinde kanama olan bölgeye göre değişebilmektedir.
 2. Bulantı ve kusma: Şiddetli baş ağrısının eşlik ettiği bulantı ve kusma, spontan intraserebral kanamanın semptomlarındandır.
 3. Konuşma bozukluğu: Kanama, beyindeki konuşma merkezlerine yakın bir bölgede meydana geldiyse, konuşma bozukluğu ortaya çıkabilir.
 4. Nörolojik belirtiler: Kanama, beyindeki sinirleri veya hareket merkezlerini etkiler. Bu felç, uyuşma, güçsüzlük, denge kaybı ve koordinasyon bozukluğu gibi nörolojik belirtilere neden olur.
 5. Bilinç kaybı: Spontan intraserebral kanama, bilinç kaybına da neden olabilmektedir. Bu durum özellikle kanama büyükse veya beyindeki önemli bir bölgeyi etkilerse ortaya çıkar.

Yukarıdaki belirtiler spontan intraserebral kanamanın en yaygın semptomlarıdır. Ancak, herhangi bir beyin kanaması ciddi bir durumdur. Mutlaka en kısa sürede tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

Spontan Intraserebral Kanamaları Teşhis Etme Yolları Nelerdir?

Spontan intraserebral kanama teşhisi, semptomların ve fizik muayenenin yanı sıra, görüntüleme testleri kullanılarak konulmaktadır. İşte spontan intraserebral kanamaları teşhis etmek için kullanılan testler:

 1. Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması: Beynin BT taraması, kanamanın büyüklüğünü, yerini ve tipini belirlemeye yardımcı olur. BT taraması, hızlı ve ağrısız bir testtir. Hastanın durumunu değerlendirmek için acil servislerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Kanamanın yerini ve tipini belirlemek için kullanılan başka bir görüntüleme testidir. MRG, daha ayrıntılı görüntüler sağlar ve BT taramasından daha hassas olur.
 3. Beyin anjiyografisi: Beyin anjiyografisi, beyin kan damarlarının görüntülenmesine yardımcı olan bir görüntüleme testidir. Bu test, kanamanın nedenini belirlemeye yardımcı olur.
 4. Lomber ponksiyon (omurilik sıvısı testi): Beyin kanaması nedeniyle oluşabilen diğer durumları elemek için kullanılmaktadır. Bu testte, hastanın bel bölgesine bir iğne yerleştirilmektedir ve omurilik sıvısı örneği alınır. Bu tetkiki yapmak tomografi çekmeden kontrendikedir.
 5. Elektrokardiyogram (EKG): EKG, kalp atışlarınızın ritmini ve kalp çarpıntısı nedenlerini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu test, kalp çarpıntısı nedeniyle oluşabilen semptomları belirlemeye yardımcı olur.

Yukarıdaki testler spontan intraserebral kanamanın teşhisi için kullanılabilmektedir. Kanama teşhis edildikten sonra, tedavi seçenekleri ve iyileşme beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için beyin görüntüleme testleri ve diğer tıbbi testler yapılmaktadır.

Spontan İntraserebral Kanamaların Yaratabileceği Komplikasyonlar Nelerdir?

Spontan intraserebral kanama ciddi bir durumdur. Potansiyel olarak hayatı tehdit edebilen bir dizi komplikasyona neden olur. İşte spontan intraserebral kanamaların olası komplikasyonları:

 1. Beyin ödemi: Kanama, beyin dokusu üzerinde baskı oluşturarak beyin ödemi gelişmesine neden olur. Bu, beyin dokusundaki şişme ve şişkinliğe neden olmaktadır. Kan akışını kısıtlar ve beyin hasarına yol açar.
 2. İnme: Spontan intraserebral kanama, beyin dokusunda hasara neden olarak inme gelişimine yol açar. Bu durum, kanama nedeniyle beyindeki sinir hücrelerinin ölmesiyle oluşmaktadır.
 3. Nörolojik bozukluklar: Spontan intraserebral kanama, vücudun farklı bölgelerindeki nörolojik bozukluklara neden olabilmektedir. Bu bozukluklar arasında konuşma zorluğu, hareket bozuklukları, uyuşma veya karıncalanma hissi ve denge kaybı bulunmaktadır.
 4. Epilepsi: Spontan intraserebral kanama sonrası epileptik nöbetler gelişmektedir. Bu nöbetler, beyindeki sinir hücrelerinde anormal aktiviteye neden olur. Kontrolsüz kas kasılmalarına ve diğer nörolojik semptomlara yol açar.
 5. İkincil enfeksiyonlar: Kanama sonrası beyin dokusu hasar gördüğünden, enfeksiyon riski artar. Bu durum, beyin enfeksiyonlarına ve menenjit gibi diğer enfeksiyonlara yol açabilmektedir.
 6. Ölüm: Spontan intraserebral kanama, ciddi bir durumdur. Tedavi edilmediğinde veya tedaviye yanıt verilmediğinde ölümcül olabilmektedir.

Bu nedenle, spontan intraserebral kanama tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur. Bu durumda hemen tıbbi yardım alınması önemlidir.

Toplumda Görülme Sıklığı Nedir?

Spontan intraserebral kanama, dünya genelinde görülen inme vakalarının yaklaşık %10-15’ini oluşturmaktadır. ABD’de her yıl yaklaşık 140.000 kişi spontan intraserebral kanama geçirmektedir. Yaşlı yetişkinlerde daha sık görülen bir durumdur ve yaş arttıkça görülme sıklığı artar. Ayrıca hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, beyin damarlarında anevrizma veya arteriovenöz malformasyon gibi risk faktörleri spontan intraserebral kanama riskini artırabilmektedir.

Spontan İntraserebral Kanamalarda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Spontan intraserebral kanama tedavisi, kanamanın şiddeti, yeri ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilmektedir. İşte spontan intraserebral kanama tedavisi için kullanılan seçenekler:

 1. İzlem ve destekleyici tedavi: Küçük ve stabil olan kanamalarda, hastaların izlenmesi ve destekleyici tedavilerin uygulanması gerekebilmektedir. Tedaviler arasında kan basıncının kontrol altına alınması, beyin ödeminin azaltılması ve diğer komplikasyonların önlenmesi yer alır.
 2. Cerrahi müdahale: Kanama, beyin dokusunda baskı oluşturuyorsa veya ciddi komplikasyonlara neden oluyorsa, cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Cerrahi müdahaleler arasında kanama bölgesinin çıkarılması, kanamanın durdurulması için damarların tıkayıcı madde ile kapatılması veya beyin ödeminin azaltılması için bir delik açılması yer alabilmektedir.
 3. Endoskopik cerrahi: Endoskopik cerrahi, küçük bir kamera yardımıyla beyin dokusuna erişerek kanama bölgesini görselleştirme ve kanama kaynağını belirleme yöntemidir. Endoskopik cerrahi, kanamanın durdurulması ve beyin ödeminin azaltılması için kullanılabilmektedir.
 4. İlaç tedavisi: İlaç tedavisi, beyin ödeminin azaltılması, kanama bölgesindeki basıncın azaltılması için kullanılabilmektedir. Anti-ödem ilaçları, antikonvülzanlar, kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar ve kan basıncını düşüren ilaçlar yer alabilmektedir.

Spontan intraserebral kanama tedavisi, hızlı müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

Intraserebral Kanaması Olan Olgularda Sağ Kalım Oranları Nelerdir?

Spontan intraserebral kanama, ciddi bir nörolojik durum olduğu için hayatı tehdit edebilmektedir ve ölümcül olabilmektedir. Sağ kalım oranları, birçok faktöre bağlıdır. Kanamanın yeri, şiddeti, yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, erken tanı ve tedavi gibi faktörler bu oranları etkileyebilmektedir.

Genel olarak, spontan intraserebral kanamaların neden olduğu ölüm oranları yüksektir. Araştırmalar, bir yıllık takip süresinde, spontan intraserebral kanama geçiren hastaların yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini göstermektedir. Ancak, hayatta kalan hastaların tedavisi ve uzun dönem takibi sayesinde, nörolojik işlevlerinde iyileşme görülebilmektedir.

Sağ kalım oranları, hastalığın şiddetine göre değişir. İntraserebral kanaması olan hastaların yaşadığı komplikasyonlarda, nörolojik işlev kaybında, sağ kalım oranlarını daha da düşürebilmektedir. Ancak, hızlı müdahale, doğru tanı ve uygun tedavi seçenekleriyle birlikte, hastaların sağ kalım oranları arttırılabilmektedir. Bu nedenle, spontan intraserebral kanama belirtileri ortaya çıktığında, hemen tıbbi yardım almak önemlidir.