Cushing Hastalığı ve Hipofiz Adenomu

Cushing Sendromu anlamak için Hiperkortisolizmi gereklidir. Kortizol vücutta yaygın bulunan ve farklı dokulardan üretilebilen bir hormondur. Dr. Mustafa Akgun Anahtar Kelimeler: Hipofiz Adenomları, ACTH, ACTH Salgılayan Tümör, Cushing Hastalığı, Cushing, Hiperkolesterolemi,…

Falks Menenjiyomları

Falks Menenjiyomları iki hemisferi birbirinden ayıran dura mater katmanı olan Falks Serebriden gelişirler. Falx serebri, dura materin meningeal tabakasının, serebral hemisferlerin medial yüzeyleri arasında bulunan uzunlamasına çatlağa invaginasyonunu temsil eden hilal şeklinde güçlü bir…