Spinal TümörlerSpinal Tümörler

Spinal tümörler, omurga veya spinal kordda oluşan anormal hücre büyümesiyle oluşan tümörlerdir. Bu tümörler iyi huylu (iyi huylu neoplazmalar) veya kötü huylu (kötü huylu neoplazmalar) olabilirler. Bazı spinal tümörler şunlardır:

 1. Meningioma: Meninksler olarak bilinen spinal kordun zarlarından kaynaklanan tümörlerdir. Genellikle iyi huyludur ve semptomlar nörolojik problemlerdir.
 2. Schwannoma: Sinirlerin miyelin kılıfından köken alan tümörlerdir. İyi huyludurlar ve sıklıkla ağrı ve duyusal kayıplara neden olurlar.
 3. Nörofibrom: Sinirlerden köken alan, iyi huylu tümörlerdir. Sıklıkla küçük boyutlu olurlar ve semptomlara neden olmazlar.
 4. Astroitom: Beyin dokusundan kaynaklanan ve spinal korda yayılan, kötü huylu bir tümördür. Semptomları arasında ağrı, duyusal ve motor kayıplar, hatta felç olabilmektedir.
 5. Hemanjiyom: Omurganın kemik dokusundan kaynaklanan, iyi huylu bir tümördür. Semptomları sıklıkla ağrı ve duyusal kayıplardır.
 6. Kordoma: Kötü huylu bir tümör olan kordomalar genellikle sakrokoksigeal bölgede (kuyruk sokumu) veya omurganın tabanında oluşurlar. Semptomları arasında ağrı, duyusal kayıplar ve idrar veya bağırsak fonksiyonu bozuklukları yer alır.

Bu sadece birkaç örnek olup, farklı tiplerde spinal tümörler de mevcuttur. Tedaviye başlamadan önce, doktorlar tümörün doğasını belirlemek için bir dizi test yaparlar.

Sırt Ağrısı Arkasında Yatan Korkunç Gerçek: Spinal Tümörler

“Natali’nin Kistik Meningioma Mücadelesi”

Natali, 45 yaşındaydı ve öğretmen olarak çalışıyordu. Ancak son zamanlarda, üst sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hissediyordu. İlk başta, sadece bir kas spazmı olduğunu düşündü ve evde tedavi etmeye çalıştı. Ancak ağrısı gitgide arttı ve tedaviler hiçbir sonuç vermedi.

Sonunda, Natali doktora gitmeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda, Natali’nin üst torakal bölgesinde büyük bir kitle tespit edildi. Korkunç bir teşhisle karşı karşıya kalan Natali, kistik menenjioma adı verilen bir tür tümöre sahipti.

Natali, acil bir ameliyat geçirmesi gerektiğini öğrendi. Ameliyat çok riskliydi, ancak tek seçenekleri bu gibi görünüyordu. Natali, kendisine yapılan operasyonun ardından yoğun bakımda umduğundan çok daha az kaldı. 1 gün gibi bir süreyi yoğun bakımda geçirdi. Umduğu gibi korkunç değildir. Natali zaten hayatı hep mücadeleler içinde geçmiş, dirayetli bir ve mücadeleci bir kişiliğe sahipti.

Natali’nin ailesi ve arkadaşları, onun hayatta kalması için dua etti. Yavaş yavaş, Natali iyileşmeye başladı. Ancak ameliyatın ardından, beklediği gibi nörolojik bir sorun yaşanmadı ve çok rahatlamıştı. Doktoru tarafından yönetilen başarılı bir tedavi ve bakım sayesinde ameliyat sonrası sorunların hiçbirini yaşamadı ve bu dönemi başarıyla atlattı.

Natali’nin ameliyat sonrası süreci 3 ay gibi uzun ve istirahatle, ancak sonunda başarılı bir şekilde tedavi edildi. Şimdi, yaşadıklarından dolayı daha güçlü ve hayata karşı daha pozitif bakıyor.

Natali’nin hikayesi, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve herhangi bir anda ne olabileceğini hatırlatıyor. Ancak aynı zamanda, insanın ne kadar güçlü olduğunu ve mücadele etme gücünün ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor.

Spinal tümörler
Spinal tümörler

Dorsal Spinal Tümörler Nasıl Değerlendirilmelidir?

Dorsal spinal tümörler, spinal kordun arka tarafında, meninksler olarak bilinen zarların arasında oluşan kistik tümörlerdir. Genellikle yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir ve belirtileri, çevresel sinirlere baskı yaparak veya spinal sıvı akışını engelleyerek ortaya çıkabilmektedir.

Belirtiler, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve çevresindeki dokulara olan baskısına bağlı olarak değişebilmektedir. En sık görülen semptomlar arasında ağrı, kas güçsüzlüğü, duyu kaybı, denge problemleri, idrar veya bağırsak fonksiyon bozuklukları yer alır.

Teşhis, nörolojik muayene, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması gibi görüntüleme testleriyle yapılmaktadır. Spinal meningiomalarının büyük çoğunluğu cerrahi müdahale ile tedavi edilebilmektedir. Cerrahi müdahale sırasında, tümörün tamamen çıkarılması mümkünse, hastanın semptomları tamamen ortadan kalkabilmektedir. Ancak tümörün tamamen çıkarılamadığı durumlarda radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilmektedir.

Dorsal spinal meningiomaları genellikle yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir ve erken teşhis edilirse tedavi edilebilirler. Bu nedenle, belirtileri fark eden veya spinal tümör riski olan kişilerin doktorlarına başvurması ve düzenli kontroller yapması önemlidir.

Spinal tümörler

Dorsal Spinal Meningiomalarda Kistik Komponent Görülme Olasılığı

Dorsal spinal meningiomalarda kistik komponent görülme olasılığı oldukça yüksektir. Bu tümörlerin çoğu, spinal kordun arka tarafında yer aldığından, sıvı dolu bir kist içerebilirler. Bu kistler, tümörün büyümesine neden olur ve çevresel sinirlere baskı yaparak belirtilere neden olabilmektedir.

Kistik komponent, tümörün görüntüleme testleri ile tespit edilmesini kolaylaştırabilimektedr. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması sırasında kistin boyutu ve yerleşimi hakkında detaylı bilgi elde edilebilmektedir. Bu bilgi, cerrahi müdahale için önemlidir çünkü tümörün tamamen çıkarılması amacıyla cerrahi sırasında kistin nasıl ele alınacağına karar vermek için kullanılabilmektedir.

Kistik komponentli dorsal spinal meningiomaların tedavisi, tümörün boyutuna, yerleşimine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Cerrahi müdahale sırasında, kistin boşaltılması veya çıkarılması gerekir. Ancak kistin tamamen çıkarılması mümkün olmuyorsa, radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri kullanılmaktadır.

Spinal tümörler

Dorsal Spinal Meningiomaların Görülme Sıklıkları ve Kadın Erkek Oranları

Dorsal spinal meningiomalar, spinal tümörlerin yaklaşık %25-30’unu oluştururlar. Bu tümörler, kadın ve erkekler arasında yaklaşık olarak eşit sıklıkta görülebilirler. Ancak, bazı araştırmalar, kadınlarda daha sık görüldüğünü öne sürmektedir.

Dorsal spinal meninjgomalar, genellikle orta yaş veya yaşlılık döneminde ortaya çıkarlar ve yaşlı popülasyonda daha sık görülürler. Bu tümörlerin çocuklarda ve gençlerde görülme olasılığı çok düşüktür.

Dorsal spinal meningiomaların oluşum nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı genetik faktörler, radyasyon maruziyeti ve diğer çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Belirtileri, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve çevresindeki dokulara olan baskısına bağlı olarak değişir. En sık görülen semptomlar arasında ağrı, kas güçsüzlüğü, duyu kaybı, denge problemleri, idrar veya bağırsak fonksiyon bozuklukları yer alır.

Dorsal spinal meningiomaların tedavisi, tümörün boyutuna, yerleşimine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Cerrahi müdahale, tümörün tamamen çıkarılması amacıyla en etkili tedavi yöntemidir.

Görülme Olasılığı Nedir?

Nörofibromatozisli hastalarda spinal meningioma görülme olasılığı, normal popülasyona göre daha yüksektir. Nörofibromatozis(NF), genetik bir bozukluktur ve otosomal dominant yolla aktarılmaktadır. Bu durumda, bir ebeveynden çocuğuna geçen bir mutasyon sonucu, sinir hücrelerinde ve ciltte tümörlerin oluşmasına neden olan genlerde bir sorun vardır.

Nörofibromatozisli hastaların yaklaşık %10-15’inde spinal meningioma gelişebilmektedir. Bununla birlikte, nörofibromatozis tip 2 (NF2) olan hastalarda spinal meningioma görülme sıklığı daha yüksektir. Bu durumda, nörofibromatozis hastalığına neden olan genetik bir mutasyon, spinal meningiomaların oluşumuna da yol açar.

Nörofibromatozisli hastalarda spinal meningiomaların belirtileri, tümörün büyüklüğüne ve yerleşimine bağlı olarak değişebilmektedir. En sık görülen semptomlar arasında ağrı, kas güçsüzlüğü, duyu kaybı, idrar veya bağırsak fonksiyon bozuklukları, denge problemleri ve hatta felç gibi ciddi nörolojik sorunlar yer alır.

Nörofibromatozisli hastalarda spinal meningioma tedavisi, tümörün büyüklüğüne, yerleşimine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Cerrahi müdahale, tümörün tamamen çıkarılması amacıyla en etkili tedavi yöntemidir. Ancak, tümörün yerleşimi veya hastanın sağlık durumu, tamamen çıkarılmasını zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Bu durumda, radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri de değerlendirilmektedir.

Spinal Tümörler: Teşhis Yöntemleri Nelerdir?

Tümörler teşhis edilirken kullanılan yöntemler arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Fizik muayene: Doktor, hastanın belirtilerini ve hastanın omurgasında veya sinirlerinde herhangi bir anomalinin olup olmadığını belirlemek için fiziksel muayene yapabilmektedir.
 2. Görüntüleme testleri: Spinal meningiomaların teşhisi için en sık kullanılan görüntüleme testleri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıdır. Bu testler, tümörün yerleşimini, büyüklüğünü ve diğer özelliklerini belirlemek için kullanılmaktadır.
 3. Sinir ileti testleri: Bu testler, hastanın sinir sistemi fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. Sinir ileti testleri, hastanın kas gücü, duyu, refleksler ve diğer sinirsel fonksiyonlarının sağlığını değerlendirmeye yardımcı olur.
 4. Biyopsi: Spinal meningiomaların teşhisi nadiren biyopsi ile doğrulanabilmektedir. Ancak, tümörün teşhisinde kesin bir doğruluk sağlamak için, tümörün örneklerinin alınarak laboratuvar testlerine gönderilmesi gerekir.
 5. Kan testleri: Spinal meningiomaların tanısı kan testleri ile konulamaz. Ancak, nörofibromatozis veya diğer genetik bozuklukları düşündüren durumlarda, genetik testler yapılabilmektedir.

Spinal meningiomaların teşhisi, tümörün yerleşimine ve hastanın belirtilerine bağlı olarak değişebilmektedir. Doktor, uygun teşhis yöntemlerini belirleyerek hastanın durumunu doğru bir şekilde değerlendirir.

Spinal Meningiomalarda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Spinal meningiomalarda tedavi seçenekleri, tümörün büyüklüğü, yerleşimi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alır:

 1. Gözlem: Küçük ve yavaş büyüyen tümörlerde, tümörün kontrol altında tutulması için hastanın belirli aralıklarla takip edilmesi yeterli olabilmektedir.
 2. Cerrahi: Büyük tümörlerin çıkarılması veya semptomların hafifletilmesi için ameliyat gerekebilmektedir. Cerrahi işlem, tümörün tamamen çıkarılmasını veya kısmi olarak çıkarılmasını içerebilmektedir. Ameliyat sonrası, hastaların birkaç gün boyunca hastanede kalması gerekebilmektedir.
 3. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, tümörün büyümesini durdurabilmektedir veya yavaşlatabilmektedir.
 4. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ancak, spinal meningiomalarda kemoterapi nadiren kullanılmaktadır.
 5. Steroid tedavisi: Steroid ilaçları, spinal meningiomların neden olduğu semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilmektedir. Steroidler, tümörün boyutunu küçültmez, ancak şişlik, ağrı veya nörolojik semptomların hafifletilmesine yardımcı olur.

Spinal tümörlerde tedavi seçenekleri, tümörün büyüklüğü, yerleşimi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Doktor, hastanın durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yöntemini belirler.

Dorsal Spinal Meningioma Cerrahisi Komplikasyonlar

Dorsal spinal meningioma cerrahisi, herhangi bir cerrahi müdahale gibi potansiyel komplikasyon riski taşır. Bazı olası komplikasyonlar şunlar olabilmektedir:

 • İntraoperatif kanama
 • İntraoperatif omurilik hasarı
 • Cerrahi alan enfeksiyonu
 • Beyin omurilik sıvısı sızıntısı
 • Doku hasarı veya yaralanması
 • Geçici veya kalıcı sinir hasarı
 • Omurilik sıkışması
 • Düzgün yara iyileşmesi olmaması
 • Anestezi komplikasyonları
 • Tromboz veya emboli gibi kan pıhtısı sorunları
 • Cerrahi sonrası enfeksiyonlar
 • Nüks veya tümörün geri dönmesi

Bu komplikasyonlar nadiren görülse de, ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Cerrahi sırasında dikkatli bir planlama ve uygulama ile bu riskler en aza indirilebilmektedir ve cerrahi sonrası izlem önemlidir.

Geç Kalınması veya Ameliyat Edilmemesi Durumunda Çıkan Sorunlar

Geç kalınması veya ameliyat edilmemesi durumunda, dorsal spinal meningiomalar ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bu tümörlerin büyümesi, omurilik kanalını sıkıştırır ve omuriliğin normal işlevlerini bozar. Bunun sonucunda aşağıdaki sorunlar ortaya çıkar:

 • İleri seviye nörolojik semptomlar: Omurilik kanalını sıkıştıran bir meningioma, çevreleyen sinirlere baskı yaparak, omurga ve uzuvlarda duyu, hareket ve idrar kontrolü gibi nörolojik semptomlara neden olur.
 • İdrar ve bağırsak kontrolünün kaybı: Meningioma omuriliğe baskı yaptığında, idrar yapmak veya bağırsak hareketleri kontrol etmek zorlaşır ve hatta imkansız hale gelir.
 • Kas zayıflığı: Meningioma omuriliğe baskı yaparak sinirlerin normal iletimini bozarsa, kas zayıflığı ve hatta felç meydana gelir.
 • Duyu kaybı: Meningioma omuriliği sıkıştırarak, duyu kaybına neden olur.
 • Yürüme güçlüğü: Omurilik kanalını sıkıştıran meningiomalar yürüme güçlüğüne neden olur.

Bu nedenle, dorsal spinal meningioma şüphesi olan hastaların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi ve takip izlemi yer alır. Tedavi seçeneği, tümörün yerleşimi, büyüklüğü, hastanın yaşam kalitesi ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenmektedir.