Serebral Palsili Bireylerde Epilepsi

Serebral palsili bireylerde epilepsi, sık görülen bir komorbiditedir. Tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir bozukluğu ifade eder. Epilepsi ile SP arasındaki ilişki önemlidir. Çalışmalar serebral palsili bireylerde epilepsi oranının yaklaşık %30-50’sinde…

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir grup kalıcı hareket bozukluğudur. Genellikle doğumdan önce veya

Antikoagülasyon

Antikoagülasyon tedavisi, kan pıhtılarının oluşumunu önlemek veya tedavi etmek için ilaçların kullanılmasıdır.

Kifoz ve Gibbus

Kifoz ve Gibbus. Kifoz, omurganın anormal bir şekilde kıvrıldığı ve üst sırtın öne doğru yuvarlanmasına neden olan bir omurga durumudur.

Omurga Cerrahisi Sonrası Seks

Omurga cerrahisi sonrası seks, iyileşme döneminde çok fazla dikkat gerektiren karmaşık ve hassas bir süreçtir. Omurilik ameliyatı geçiren hastalar, cinsel aktiviteye ne zaman devam edebilecekleri konusunda endişeleri olabilmektedir. Spinal cerrahiden…

Malign Hipertermi (MH)

Ailesinde MH öyküsü olan veya ağır kas yapısı, Duchenne tipi kas distrofisi veya skolyoz gibi belirli özelliklere sahip hastalar da risk altında kabul edilir.